Obrázok bodu záujmu

POI 310 Kaplnka sv. Cyrila a Metoda v obci Cífer

Kaplnka zasvätená solúnskym bratom, Cyrilovi a Metodovi.

Cífer
Zobraziť viac