Spoznajte sakrálne pamiatky piatich obcí v Trnavskom kraji

0 hodnotení
Chcete vyraziť s rodinou na krátky výlet, či víkend? Prevedieme vás piatimi obcami v Trnavskom kraji.

Našu cestu začneme obcou Pavlice. Obec Pavlice mala v minulosti viacero názvov, no od roku 1948 dostala konečné meno, ktoré používa dodnes a to Pavlice. Do Pavlíc sa dostanete najlepšie autom, pretože ak by ste si chceli popozerať všetky sakrálne pamiatky, je to najlepší prostriedok na presúvanie sa z obce do obce. Ak sa dostaneme do obce Pavlice, tak by sme mohli začať Hlavnou ulicou, kde uvidíte rôzne sakrálne plastiky a tie sú kamenné. Sochu sv. Vendelína, je to barokovo-klasická socha a sv. Vendelín bol patrónom chovateľa dobytka a pastiera. je to historicko najcennejšia plastika. Nájsť ju môžeme za ,,humnami", žiaľ ale už bez jeho pôvodného podstavca. Socha sv. Florián, mučeník a patrón hasičov, sv. Ján Nepomucký, taktiež socha mučeníka a v ruke drží kríž, sv. Jozef, postava svätca s atribútom, ľaliou, drží na rukách Ježiška, Panna Mária, socha svätice na podstavci a nakoniec Najsvätejšia trojica na podstavci v tvare stĺpa s akantovou výzdobou. Na konci Hlavnej ulice uvidíme kríž s ukrižovaným Kristom a plačúcu postavu Panny Márie.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

Kostol sv. Mikuláša biskupa je renesančno-barokový kostol z roku 1643. Pôvodný objekt bol však starší. Potvrdzuje to aj na pravom okraji neúplný latinský nápis, ktorý bol sekundárne umiestnený nad vchodom do kostola.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

Z obce Pavlice sa vydáme do Slovenskej Novej Vsi, tieto dve dediny sú od seba vzdialené 5,8 km, tak cca 6 minút  pri ideálnej premávke. Je to obec iba s 500 obyvateľmi a žijú v nej obyvatelia talianskej a francúzskej národnosti. Dominantou tejto obce je ale rímsko-katolícky kostolpochádza z 18. storočia, patrí sv. Jozefovi.  Jednoloďový pozdĺžny priestor s oválnym uzáverom presbytéria, zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Fasády kostola  sú členené lizénami. Vstavaná veža s murovanou ihlancovou strechou je vsadená do hlavnej štítovej volútovej fasády. Prístavba tohto kostola sa robila z milodarov.

150_8o8ym46cm7.jpg
Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

Slovenská Nová Ves nato, že je taká malá obec má aj svoj vlastný kultúrny dom. Konajú sa v ňom rôzne spoločenské a kultúrne aktivity, ako sú deň matiek, deň detí, deň mesiacu seniorov, plesy, poľovnícke akcie, vianočné posedenia, Mikuláš pre deti, posedenia pri kapustnici, vonku obľúbená letná akcia spojená s opekaním a dobrou muzikou. S dotáciou z programu Náš vidiek vybudovali detské ihrisko.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

Obyvatelia Slovenskej Novej Vsi sa môžu v budúcom roku tešiť aj na monografiu. Áno aj táto obec sa rozhodla spísať svoju históriu i súčasnosť, aby zostala ako spomienka na to, ako žili súčasníci - predkovia generácií, čo prídu po nich.

Ďalej sa presunieme do obce Cífer. Tieto dve obce sú od seba iba 5,3 km, takže presun bude trvať iba nejakých 5-6 minút autom. Je to malebná obec, ktorá ukrýva rôzne bohaté archeologické nálezy, kultúrne akcie aj pamiatky. K obci patrí aj miestna časť Pác a Jarná. Začať trasu môžeme návštevou Cíferskej fary, kde od roku 2017 bola otvorená Pamätná izba sakrálnej výšivky Márie Hollósy. Uvidíte vzácne sakrálne výšivky z konca 19. storočia a prvej štvrtiny 20. storočia. Mária Hollósy, bola zručná žena, ktorá viedla výšivkársku školu. Pokiaľ by ste chceli pamätnú izbu navštíviť, tak sa treba vopred dohodnúť po telefonickom dohovore na rímsko-katolíckej fare v Cíferi. 
Zdroj: Pamätná izba, Cífer (27.11.2019)

Čo tak si dať prechádzku po Korze v Cíferi? Našu prechádzku začneme od mosta, na ktorom  je socha sv. Jána Nepomuckého. Po ľavej ruke uvidíte obecnú budovu, nazývanú aj ako PASTÝRNA. Bývali v nej chudobní ľudia. Pôvodne to bola stajňa pre býkov a stanica pre kone na konskej železničnej trati Bratislava-Trnava. Zase po pravej ruke uvidíte lúku, ktorú slúži ako brod pre kone, ktoré sa vracajú z poľa. Keď sa dostanete až na koniec, pred železničnou traťou stál obecný bitúnok, no dnes je to fungujúca obecná tehelňa. Na pravo cesta pokračovala do Horného konca a zase naopak na ľavo do ,,Malej Prahy". Pokiaľ budeme pokračovať korzom, dostaneme sa ku križovatke Masárskej a Hornokončianskej ulice. Tu na voľnom priestranstve sa nachádzala studňa, kam si chodili ľudia čerpať vodu. Na rohu Masárskej ulice sa nachádzalo Mäsiarstvo Pekára .Na mieste terajšieho Obecného úradu boli Potraviny Schwarz aj s benzínovou pumpou, vedľa nich ďalšie Potraviny Karol Hradský. Nasledovalo Pekárstvo Robert Géry aj s predajňou. O tri domy ďalej bolo Mäsiarstvo Šuber. Poslednú stavbu ktorú uvidíte na tejto strane je Malý kaštieľ. Zase na druhej strane cesty v mieste terajšieho CBA stál meštiansky dom.. V susedstve Cíferčania svojpomocne postavili budovu Orlovne. V jej areáli sa nachádzala a mužmi bola i hojne využívaná kolkáreň. Na mieste cukrárne sa nachádzala Obecná sýpka. Vedľa, v mieste terajšieho kvetinárstva bola Obecná „šupáreň“ – väzenská cela. Pokiaľ budeme pokračovať Dolným koncom uvidíte kostol sv. Michala Archanjela. 

Na mieste, kde stojí kostol sv. Michala Archanjela, stojí už tretí kostol. O pôvodom kostole nie sú žiadne údaje. Keďže existoval v druhej polovici 13. storočia, tak ako kostoly v okolitých obciach, môžeme predpokladať, že bol postavený v románskom slohu. Po zničení kostola požiarom roku 1638 bol na jeho mieste v rokoch 1639-1642 postavený. V roku 1934 sa sa uvažovalo o zachovaní tejto architektonickej pamiatky a na výstavbu nového kostola sa hľadala nová lokalita.Stavať sa začalo v máji 1934 a vysviacka kostola sa konala 23. júna 1935, presne v deň 293. výročia vysviacky starého kostola (roku 1642). V kostole pri zakladaní múrov pod schody na chór objavili hromadný hrob s kostrami zaliatymi vápnom z obdobia niektorej epidémie cholery. Zo starého kostola bolo v novom inštalované obnovené zariadenie – tri oltáre, kazateľnica, krstiteľnica, päť sôch a 14 obrazov krížovej cesty, ktoré sú kvalitnou umelecko-rezbárskou prácou. Z pôvodných okien sa použili dve okná za oltárom, tri za organom a dve v štítoch priečnej lode. Na blízku  tohto kostola sa nachádza miestny chudobinec a budova Rímsko-katolíckej ľudovej školy a miestny fara. A práve tu sa naša prechádzka končí.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

Na miestnom cintoríne stojí zaujímavá Neogotická kaplnka z 19. storočia šesťuholníkového pôdorysu. Jej dvere a štyri okná sú ukončené gotickými oblúkmi. Štít nad vchodovými dverami je lemovaný kamennou profilovou obrubou. Hore je kamenný kríž. V štíte sa nachádza gotická nika.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)
Môžeme sa presunút  do miestnej časti Cífera-Pác. Najväčšia pamiatka v tejto obci je kostol Petra a Pavla. Ku kostolu je pristavená veža a prebiehali tu aj archeologické výskumy. Okolie kostola tvorí zachovalý renesančný  múr a okrúhla vežička. Na pravo pred vstupnou bránou do areálu uvidíte kamenný kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom. Pokiaľ budete mať záujem, kľudne sa príďte pozrieť do kostola, konajú sa v ňom pravidelné bohoslužby.
Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

V časti Jarná, ak milujete prechádzku a pobyt na čerstvom vzduchu, zájdite na nenáročnú prechádzku s deťmi, alebo len tak vo dvojici a odpočinte si v krásnom prostredí popri potoku Girda. V Jarnej si môžete pozrieť Kostol sv. Prokopa. Vnútro kostola sa nesie v štýle baroku. Hlavný oltár má v strede stĺpovej architektúry obraz sv Prokopa opáta a po stranách sú sochy sv. Imrich a sv.Kazimír. V kostole sú ešte dva bočné oltáre, ktoré sú podobné tomu hlavnému. Uvidíte reliéf sv. Anny, sv. Alžbety, sv. Kataríny. Na druhom je obraz Panny Márie a sochy sv. Štefana krála a sv. Imricha.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

Keď sme si už pozreli tieto sakrálne pamiatky v Pavliciach a Novej Slovenskej Vsi, v Cíferi a v jeho miestnych častiach Pác a Jarná, tak práve tu je dobré navštíviť jednu z miestnych reštaurácií Karlov dvor, v ktorom je možnosť aj ubytovania. Vďaka tejto reštaurácií si vaše chuťové bunky prídu na svoje. Naobedujte sa v krásnom prostredí. Zamestnanci v tejto reštaurácií majú priateľský prístup a vysvetlia vám, čo presne ponúkajú a je to veľké plus. Naozaj odporúčame, ak máte záujem ochutnať niečo nové a netradičné.

Zdroj: Reštaurácia Karlov dvor (27.11.2019)

Dúfam, že ešte vládzete po obede, ktorý ste strávili v Karlovom dvore, pretože nás čakajú ešte Hrnčiarovce nad Parnou, ktoré sú vzdialené od Cífera 7,7 km, budeme cestovať iba o niečo viac, ako k predchádzajúcim obciam. Hrnčiarovce nad Parnou, ležia cca 5 km od Trnavy a tam by sme sa tiež mohli pozrieť na kostol sv. Martina, ktorý stojí v strede obce v areáli cintorína a je voľne prístupný pre každého. V tomto kostole sa konala rekonštrukcia celého interiéru. Počas rekonštrukcie sa vykonal aj výskum nálezov v múroch svätyne, ako aj časť pôvodnej maľovky stropu. Pod kostolom sa nachádza aj krypta a priamo pri základoch je množstvo starých hrobov. Bol vysvätený sv. Martinom a nachádza sa v ňom jeho socha nadživotnej veľkosti a je umiestnená v jeho hlavnom oltári. Ľavý oltár je zasvätený Panne Márie a pravý oltár Božskému srdcu Ježišovi.


Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)
Ako by to vyzeralo, keby sme nespomenuli aj pivovar, ktorý sa tu nachádza. Pivovar Karpat, vyrába tradičné pivá podľa osvedčenej receptúry s nezmeniteľným špecifickým charakterom a bohatou chuťou. Založený bol v roku 2015 a patrí medzi najväčšie remeselné pivovary (craft bowery) na Slovensku. Ponúka aj 17 stupňové pivo KARPAT WEIZEN, ktoré získalo 1. miesto v roku 2016. Je to kvasné pšeničné pivo polotmavej farby.
Zdroj: Pivo z Pivovaru Karpat (27.11.2019)
V Hrnčiarovciach nad Parnou, sa nachádza aj historický dom s maľbami. Postavili ho v roku 1928. Vo vstupnej hale sa nachádza maľba Ježiša. Momentálne v ňom bývajú obyvatelia, je to rodinný dom.
Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

A ako poslednú obec tu máme Voderady. Sú tu pamiatky ako kaštieľ, templárska brána a kostol sv. Ondreja. O obci je aj povesť a hovorí sa, že v dávnych časoch pricestovali mnísi na miesto kde teraz sú Voderady. Nikde nebola voda a po dlhom hľadaní sa im nakoniec podaril objaviť prameň  na území Malého Mačkáveru a tam z vďaky postavili kaplnku a napísali na ňu ,,SME-VODE-RADI".

Povieme si niečo o kostole sv. Ondreja. Je to farský barokový kostol a jeho jednoľodová stavba, tvorí polygonálny uzáver presbytéria a je zaklenutý valenou klenbou s hrebienkami a lunetanu. Pozostáva s trojposchodovej kostolnej veži, ktorá má dvojitú strechu a kamenný vstupný portál. Veža mala v minulosti tri zvony , ale zostal iba jeden. Fasádu kostola tvorí pamätná tabuľa Tomáša Baranyay s erbom a nápisom a nad tabuľou je soška Panny Márie s Ježiškom. Z vonkajšej strany kostola uvidíte vstup do krýpt, v ktorých sú pochovaní členovia rodu Zichyovcov. Z pôvodného interiéru je zachovalá iba baroková kazateľnica, kalvária a drevené lavice. Nad oltárom uvidíte umiestnený obraz sv. Ondreja. Na pravo od kostola je pomník na pamiatku padlým vojakom vo Voderadoch v 1. svetovej vojne. Na ľavej strane sú vytesané mená padlých mládencov na na prevej strane zase padlých mužov. Za kostolom je malý, ale pekne upravený parčík a vľavo za kostolom je jaskyňa Lurdskej Panny Márie.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)
Presunieme sa k Voderanskému kaštieľu a tento kaštieľ je najstaršia pamiatka v obci. Žiaľ sa nevie kedy  ho postavili. Je známy najmä zbierkou umeleckých  a historických predmetov z celého sveta a zbierkou vzácnych kníh. Veľa zachránených pamiatok, sa nachádza v Trnavskom múzeu, v múzeu na Červenom kameni a v historickom múzeu v Bratislave. Priestory kaštieľa si môžete prenajať na svadby, rodinné oslavy, firemné akcie, umelecké fotografovanie, výstavy, divadelné i hudobné predstavenia. Interiér budovy je zaujímavý tým, že jeho dominantou je jednoramenné schodisko a slávnostná sála na poschodí ktorej stroj zdobia štukové ornamenty. Dokonca je aj legenda o tom,že v minulosti tu kaštieľ patril templárom a mal by sa tu nachádzať aj hrad. Momentálne je v rekonštrukcií, ale mal by tam byť náučný chodník,odpočinkové zóny pre deti a dospelých, romantické kvetinové zákutia a mnoho iných prekvapení. Takže sa máme do budúcna načo tešiť, ale už teraz je pomerne pekne zrekonštruovaný a teda ak budete mať nejaký sviatok, svadbu, tak si jeho priestory môžete prenajať.
Zdroj: Kaštieľ vo Voderadoch (27.11.2019)
Zdroj: Sála (27.11.2019)
Po tejto okrúžnej jazde sa môžeme zastaviť v Pizzerií La Moto. Ak milujete taliansku kuchyňu nemusíte chodiť ďaleko, ale hneď vo Voderadoch na ňu naďabíte. Je prepojená s predajňou Japan Moto. Reštaurácia je v talianskom štýle a ponúka takmer 30 druhov pizze a rôzne cestovinové šaláty a dezerty. Podľa toho v akom období ju navštívite, tak takú majú ponuku. Napríklad v zimnom období vás potešia horúce alkoholické aj nealkoholické nápoje. A zase v lete vás poteší čapované pivo Litovel Maestro, ktoré ma unikátnu výbornú chuť a penu s lavínovým efektom. Taliansku kávu  La Messicana. Budete sa príjemne cítiť, ako keby ste boli v Taliansku a to stačí zájsť iba do Voderad. 
Zdroj: GoSlovakia

Voderady sú známe aj výrobou zdravých prírodných produktov. Výrobou prírodnej ovocnej šťavy prirodzeným procesom lisovania, stabilizovaná pasterizáciou, bez pridania akýchkoľvek chemických konzervantov a výrobou sirupu. Prírodné, domáce produkty priamo od slovenského farmára. Zdravie zo sadu. Ovocné šťavy a sirupy sú vyrobené s maximálnym úsilím o zachovanie zdraviu prospešných látok. Nepridávajú žiadne farbivá ani konzervačné látky. Jablková šťava neobsahuje pridaný cukor.Nazývajú Štavička.

Zdroj: Jablková štava - šťavička (27.11.2019)
A tu sa naša cesta končí. Dúfam, že ste si to užili tak isto ako my a dozvedeli ste sa veľa informácií o sakrálnych pamiatkách  a snáď ste sa aj popritom dobre najedli. 
Aktualizované dňa: 8.6.2020
Zdroj: GoSlovakia

Dominika Šimončičová

Zobraziť viac

Spoznajte sakrálne pamiatky piatich obcí v Trnavskom kraji

Chcete vyraziť s rodinou na krátky výlet, či víkend? Prevedieme vás piatimi obcami v Trnavskom kraji.

Našu cestu začneme obcou Pavlice. Obec Pavlice mala v minulosti viacero názvov, no od roku 1948 dostala konečné meno, ktoré používa dodnes a to Pavlice. Do Pavlíc sa dostanete najlepšie autom, pretože ak by ste si chceli popozerať všetky sakrálne pamiatky, je to najlepší prostriedok na presúvanie sa z obce do obce. Ak sa dostaneme do obce Pavlice, tak by sme mohli začať Hlavnou ulicou, kde uvidíte rôzne sakrálne plastiky a tie sú kamenné. Sochu sv. Vendelína, je to barokovo-klasická socha a sv. Vendelín bol patrónom chovateľa dobytka a pastiera. je to historicko najcennejšia plastika. Nájsť ju môžeme za ,,humnami", žiaľ ale už bez jeho pôvodného podstavca. Socha sv. Florián, mučeník a patrón hasičov, sv. Ján Nepomucký, taktiež socha mučeníka a v ruke drží kríž, sv. Jozef, postava svätca s atribútom, ľaliou, drží na rukách Ježiška, Panna Mária, socha svätice na podstavci a nakoniec Najsvätejšia trojica na podstavci v tvare stĺpa s akantovou výzdobou. Na konci Hlavnej ulice uvidíme kríž s ukrižovaným Kristom a plačúcu postavu Panny Márie.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

Kostol sv. Mikuláša biskupa je renesančno-barokový kostol z roku 1643. Pôvodný objekt bol však starší. Potvrdzuje to aj na pravom okraji neúplný latinský nápis, ktorý bol sekundárne umiestnený nad vchodom do kostola.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

Z obce Pavlice sa vydáme do Slovenskej Novej Vsi, tieto dve dediny sú od seba vzdialené 5,8 km, tak cca 6 minút  pri ideálnej premávke. Je to obec iba s 500 obyvateľmi a žijú v nej obyvatelia talianskej a francúzskej národnosti. Dominantou tejto obce je ale rímsko-katolícky kostolpochádza z 18. storočia, patrí sv. Jozefovi.  Jednoloďový pozdĺžny priestor s oválnym uzáverom presbytéria, zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Fasády kostola  sú členené lizénami. Vstavaná veža s murovanou ihlancovou strechou je vsadená do hlavnej štítovej volútovej fasády. Prístavba tohto kostola sa robila z milodarov.

150_8o8ym46cm7.jpg
Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

Slovenská Nová Ves nato, že je taká malá obec má aj svoj vlastný kultúrny dom. Konajú sa v ňom rôzne spoločenské a kultúrne aktivity, ako sú deň matiek, deň detí, deň mesiacu seniorov, plesy, poľovnícke akcie, vianočné posedenia, Mikuláš pre deti, posedenia pri kapustnici, vonku obľúbená letná akcia spojená s opekaním a dobrou muzikou. S dotáciou z programu Náš vidiek vybudovali detské ihrisko.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

Obyvatelia Slovenskej Novej Vsi sa môžu v budúcom roku tešiť aj na monografiu. Áno aj táto obec sa rozhodla spísať svoju históriu i súčasnosť, aby zostala ako spomienka na to, ako žili súčasníci - predkovia generácií, čo prídu po nich.

Ďalej sa presunieme do obce Cífer. Tieto dve obce sú od seba iba 5,3 km, takže presun bude trvať iba nejakých 5-6 minút autom. Je to malebná obec, ktorá ukrýva rôzne bohaté archeologické nálezy, kultúrne akcie aj pamiatky. K obci patrí aj miestna časť Pác a Jarná. Začať trasu môžeme návštevou Cíferskej fary, kde od roku 2017 bola otvorená Pamätná izba sakrálnej výšivky Márie Hollósy. Uvidíte vzácne sakrálne výšivky z konca 19. storočia a prvej štvrtiny 20. storočia. Mária Hollósy, bola zručná žena, ktorá viedla výšivkársku školu. Pokiaľ by ste chceli pamätnú izbu navštíviť, tak sa treba vopred dohodnúť po telefonickom dohovore na rímsko-katolíckej fare v Cíferi. 
Zdroj: Pamätná izba, Cífer (27.11.2019)

Čo tak si dať prechádzku po Korze v Cíferi? Našu prechádzku začneme od mosta, na ktorom  je socha sv. Jána Nepomuckého. Po ľavej ruke uvidíte obecnú budovu, nazývanú aj ako PASTÝRNA. Bývali v nej chudobní ľudia. Pôvodne to bola stajňa pre býkov a stanica pre kone na konskej železničnej trati Bratislava-Trnava. Zase po pravej ruke uvidíte lúku, ktorú slúži ako brod pre kone, ktoré sa vracajú z poľa. Keď sa dostanete až na koniec, pred železničnou traťou stál obecný bitúnok, no dnes je to fungujúca obecná tehelňa. Na pravo cesta pokračovala do Horného konca a zase naopak na ľavo do ,,Malej Prahy". Pokiaľ budeme pokračovať korzom, dostaneme sa ku križovatke Masárskej a Hornokončianskej ulice. Tu na voľnom priestranstve sa nachádzala studňa, kam si chodili ľudia čerpať vodu. Na rohu Masárskej ulice sa nachádzalo Mäsiarstvo Pekára .Na mieste terajšieho Obecného úradu boli Potraviny Schwarz aj s benzínovou pumpou, vedľa nich ďalšie Potraviny Karol Hradský. Nasledovalo Pekárstvo Robert Géry aj s predajňou. O tri domy ďalej bolo Mäsiarstvo Šuber. Poslednú stavbu ktorú uvidíte na tejto strane je Malý kaštieľ. Zase na druhej strane cesty v mieste terajšieho CBA stál meštiansky dom.. V susedstve Cíferčania svojpomocne postavili budovu Orlovne. V jej areáli sa nachádzala a mužmi bola i hojne využívaná kolkáreň. Na mieste cukrárne sa nachádzala Obecná sýpka. Vedľa, v mieste terajšieho kvetinárstva bola Obecná „šupáreň“ – väzenská cela. Pokiaľ budeme pokračovať Dolným koncom uvidíte kostol sv. Michala Archanjela. 

Na mieste, kde stojí kostol sv. Michala Archanjela, stojí už tretí kostol. O pôvodom kostole nie sú žiadne údaje. Keďže existoval v druhej polovici 13. storočia, tak ako kostoly v okolitých obciach, môžeme predpokladať, že bol postavený v románskom slohu. Po zničení kostola požiarom roku 1638 bol na jeho mieste v rokoch 1639-1642 postavený. V roku 1934 sa sa uvažovalo o zachovaní tejto architektonickej pamiatky a na výstavbu nového kostola sa hľadala nová lokalita.Stavať sa začalo v máji 1934 a vysviacka kostola sa konala 23. júna 1935, presne v deň 293. výročia vysviacky starého kostola (roku 1642). V kostole pri zakladaní múrov pod schody na chór objavili hromadný hrob s kostrami zaliatymi vápnom z obdobia niektorej epidémie cholery. Zo starého kostola bolo v novom inštalované obnovené zariadenie – tri oltáre, kazateľnica, krstiteľnica, päť sôch a 14 obrazov krížovej cesty, ktoré sú kvalitnou umelecko-rezbárskou prácou. Z pôvodných okien sa použili dve okná za oltárom, tri za organom a dve v štítoch priečnej lode. Na blízku  tohto kostola sa nachádza miestny chudobinec a budova Rímsko-katolíckej ľudovej školy a miestny fara. A práve tu sa naša prechádzka končí.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

Na miestnom cintoríne stojí zaujímavá Neogotická kaplnka z 19. storočia šesťuholníkového pôdorysu. Jej dvere a štyri okná sú ukončené gotickými oblúkmi. Štít nad vchodovými dverami je lemovaný kamennou profilovou obrubou. Hore je kamenný kríž. V štíte sa nachádza gotická nika.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)
Môžeme sa presunút  do miestnej časti Cífera-Pác. Najväčšia pamiatka v tejto obci je kostol Petra a Pavla. Ku kostolu je pristavená veža a prebiehali tu aj archeologické výskumy. Okolie kostola tvorí zachovalý renesančný  múr a okrúhla vežička. Na pravo pred vstupnou bránou do areálu uvidíte kamenný kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom. Pokiaľ budete mať záujem, kľudne sa príďte pozrieť do kostola, konajú sa v ňom pravidelné bohoslužby.
Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

V časti Jarná, ak milujete prechádzku a pobyt na čerstvom vzduchu, zájdite na nenáročnú prechádzku s deťmi, alebo len tak vo dvojici a odpočinte si v krásnom prostredí popri potoku Girda. V Jarnej si môžete pozrieť Kostol sv. Prokopa. Vnútro kostola sa nesie v štýle baroku. Hlavný oltár má v strede stĺpovej architektúry obraz sv Prokopa opáta a po stranách sú sochy sv. Imrich a sv.Kazimír. V kostole sú ešte dva bočné oltáre, ktoré sú podobné tomu hlavnému. Uvidíte reliéf sv. Anny, sv. Alžbety, sv. Kataríny. Na druhom je obraz Panny Márie a sochy sv. Štefana krála a sv. Imricha.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

Keď sme si už pozreli tieto sakrálne pamiatky v Pavliciach a Novej Slovenskej Vsi, v Cíferi a v jeho miestnych častiach Pác a Jarná, tak práve tu je dobré navštíviť jednu z miestnych reštaurácií Karlov dvor, v ktorom je možnosť aj ubytovania. Vďaka tejto reštaurácií si vaše chuťové bunky prídu na svoje. Naobedujte sa v krásnom prostredí. Zamestnanci v tejto reštaurácií majú priateľský prístup a vysvetlia vám, čo presne ponúkajú a je to veľké plus. Naozaj odporúčame, ak máte záujem ochutnať niečo nové a netradičné.

Zdroj: Reštaurácia Karlov dvor (27.11.2019)

Dúfam, že ešte vládzete po obede, ktorý ste strávili v Karlovom dvore, pretože nás čakajú ešte Hrnčiarovce nad Parnou, ktoré sú vzdialené od Cífera 7,7 km, budeme cestovať iba o niečo viac, ako k predchádzajúcim obciam. Hrnčiarovce nad Parnou, ležia cca 5 km od Trnavy a tam by sme sa tiež mohli pozrieť na kostol sv. Martina, ktorý stojí v strede obce v areáli cintorína a je voľne prístupný pre každého. V tomto kostole sa konala rekonštrukcia celého interiéru. Počas rekonštrukcie sa vykonal aj výskum nálezov v múroch svätyne, ako aj časť pôvodnej maľovky stropu. Pod kostolom sa nachádza aj krypta a priamo pri základoch je množstvo starých hrobov. Bol vysvätený sv. Martinom a nachádza sa v ňom jeho socha nadživotnej veľkosti a je umiestnená v jeho hlavnom oltári. Ľavý oltár je zasvätený Panne Márie a pravý oltár Božskému srdcu Ježišovi.


Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)
Ako by to vyzeralo, keby sme nespomenuli aj pivovar, ktorý sa tu nachádza. Pivovar Karpat, vyrába tradičné pivá podľa osvedčenej receptúry s nezmeniteľným špecifickým charakterom a bohatou chuťou. Založený bol v roku 2015 a patrí medzi najväčšie remeselné pivovary (craft bowery) na Slovensku. Ponúka aj 17 stupňové pivo KARPAT WEIZEN, ktoré získalo 1. miesto v roku 2016. Je to kvasné pšeničné pivo polotmavej farby.
Zdroj: Pivo z Pivovaru Karpat (27.11.2019)
V Hrnčiarovciach nad Parnou, sa nachádza aj historický dom s maľbami. Postavili ho v roku 1928. Vo vstupnej hale sa nachádza maľba Ježiša. Momentálne v ňom bývajú obyvatelia, je to rodinný dom.
Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)

A ako poslednú obec tu máme Voderady. Sú tu pamiatky ako kaštieľ, templárska brána a kostol sv. Ondreja. O obci je aj povesť a hovorí sa, že v dávnych časoch pricestovali mnísi na miesto kde teraz sú Voderady. Nikde nebola voda a po dlhom hľadaní sa im nakoniec podaril objaviť prameň  na území Malého Mačkáveru a tam z vďaky postavili kaplnku a napísali na ňu ,,SME-VODE-RADI".

Povieme si niečo o kostole sv. Ondreja. Je to farský barokový kostol a jeho jednoľodová stavba, tvorí polygonálny uzáver presbytéria a je zaklenutý valenou klenbou s hrebienkami a lunetanu. Pozostáva s trojposchodovej kostolnej veži, ktorá má dvojitú strechu a kamenný vstupný portál. Veža mala v minulosti tri zvony , ale zostal iba jeden. Fasádu kostola tvorí pamätná tabuľa Tomáša Baranyay s erbom a nápisom a nad tabuľou je soška Panny Márie s Ježiškom. Z vonkajšej strany kostola uvidíte vstup do krýpt, v ktorých sú pochovaní členovia rodu Zichyovcov. Z pôvodného interiéru je zachovalá iba baroková kazateľnica, kalvária a drevené lavice. Nad oltárom uvidíte umiestnený obraz sv. Ondreja. Na pravo od kostola je pomník na pamiatku padlým vojakom vo Voderadoch v 1. svetovej vojne. Na ľavej strane sú vytesané mená padlých mládencov na na prevej strane zase padlých mužov. Za kostolom je malý, ale pekne upravený parčík a vľavo za kostolom je jaskyňa Lurdskej Panny Márie.

Zdroj: GoSlovakia (27.11.2019)
Presunieme sa k Voderanskému kaštieľu a tento kaštieľ je najstaršia pamiatka v obci. Žiaľ sa nevie kedy  ho postavili. Je známy najmä zbierkou umeleckých  a historických predmetov z celého sveta a zbierkou vzácnych kníh. Veľa zachránených pamiatok, sa nachádza v Trnavskom múzeu, v múzeu na Červenom kameni a v historickom múzeu v Bratislave. Priestory kaštieľa si môžete prenajať na svadby, rodinné oslavy, firemné akcie, umelecké fotografovanie, výstavy, divadelné i hudobné predstavenia. Interiér budovy je zaujímavý tým, že jeho dominantou je jednoramenné schodisko a slávnostná sála na poschodí ktorej stroj zdobia štukové ornamenty. Dokonca je aj legenda o tom,že v minulosti tu kaštieľ patril templárom a mal by sa tu nachádzať aj hrad. Momentálne je v rekonštrukcií, ale mal by tam byť náučný chodník,odpočinkové zóny pre deti a dospelých, romantické kvetinové zákutia a mnoho iných prekvapení. Takže sa máme do budúcna načo tešiť, ale už teraz je pomerne pekne zrekonštruovaný a teda ak budete mať nejaký sviatok, svadbu, tak si jeho priestory môžete prenajať.
Zdroj: Kaštieľ vo Voderadoch (27.11.2019)
Zdroj: Sála (27.11.2019)
Po tejto okrúžnej jazde sa môžeme zastaviť v Pizzerií La Moto. Ak milujete taliansku kuchyňu nemusíte chodiť ďaleko, ale hneď vo Voderadoch na ňu naďabíte. Je prepojená s predajňou Japan Moto. Reštaurácia je v talianskom štýle a ponúka takmer 30 druhov pizze a rôzne cestovinové šaláty a dezerty. Podľa toho v akom období ju navštívite, tak takú majú ponuku. Napríklad v zimnom období vás potešia horúce alkoholické aj nealkoholické nápoje. A zase v lete vás poteší čapované pivo Litovel Maestro, ktoré ma unikátnu výbornú chuť a penu s lavínovým efektom. Taliansku kávu  La Messicana. Budete sa príjemne cítiť, ako keby ste boli v Taliansku a to stačí zájsť iba do Voderad. 
Zdroj: GoSlovakia

Voderady sú známe aj výrobou zdravých prírodných produktov. Výrobou prírodnej ovocnej šťavy prirodzeným procesom lisovania, stabilizovaná pasterizáciou, bez pridania akýchkoľvek chemických konzervantov a výrobou sirupu. Prírodné, domáce produkty priamo od slovenského farmára. Zdravie zo sadu. Ovocné šťavy a sirupy sú vyrobené s maximálnym úsilím o zachovanie zdraviu prospešných látok. Nepridávajú žiadne farbivá ani konzervačné látky. Jablková šťava neobsahuje pridaný cukor.Nazývajú Štavička.

Zdroj: Jablková štava - šťavička (27.11.2019)
A tu sa naša cesta končí. Dúfam, že ste si to užili tak isto ako my a dozvedeli ste sa veľa informácií o sakrálnych pamiatkách  a snáď ste sa aj popritom dobre najedli. 
zdieľaj na
Spracoval: Dominika Šimončičová
Aktualizované dňa: 8.6.2020
Zdroj: GoSlovakiaMohlo by ťa zaujať