SK SK

Boj proti koronavírusu v 3D

Dominika Šimončičová

0 hodnotení
Na boj s koronavírusom sa nikto nepripravil – nikto ho nečakal. Proti strachu, bezmocnosti a sústavnému tlaku zlých správ akoby nebolo ničoho, z čoho by sa dala cítiť nádej, nie je žiadny náznak rýchleho riešenia. Žiadne zo známych opatrení koronavírus nerieši, len ho spomaľuje. Ľudia majú bojovať proti tejto hrozbe tak, že budú doma sedieť a čakať... alebo môžu ľudia v boji s koronavírusom urobiť niečo viac?

Ľudia nielenže nesedia len doma, ale vedení spoločným cieľom sú schopní urobiť viac – v situácii, kedy sa len ťažko zháňajú ochranné prostriedky sami si šijú rúška, distribuujú ich prostredníctvom obcí tam, kde ich je najviac treba, sú iniciatívni, pomáhajú si ako len vedia a spájajú sa, aby boli v boji silnejší.

V ťažkých časoch je vždy dobré ukázať na dobré príklady, ktoré inšpirujú a dodávajú nám energiu a vieru vo víťazstvo dobra nad zlom. Jedným z takých príbehov je aj príbeh Martina Kováčika.

Martin tlačí veci v 3D tlačiarňach. Akonáhle sa to začalo a bolo jasné, že bude potrebná pomoc, neváhal. Spolu s konkurenciou začal vyvíjať ochranné štíty a respirátory tak, aby sa k dostali do prvej línie pokiaľ možno čo najskôr. Zásluhou koronavírusu si v danej situácii inak konkurujúce si subjekty dokázali pre dobro veci odtajniť svoje know how zdielať svoje myšlienky, kapacity a kontakty, čo sa za „štandardných okolností“ nedeje.

Zdroj: Facebook (28.3.2020)
Zdroj: Facebook (28.3.2020)

Za necelý jeden týždeň prvé ochranné štíty spolu s konkurenciou vymyslené a vyrobené pomocou 3d tlače obdržali prví ľudia, ktorí ich v prvej línii najviac potrebujú – lekári a záchranári v nemocniciach. Spolu s konkurenciou vyvinuté a vyrobené na Slovensku. Výnimočnosť tohto príbehu nie je v nejakej veľkej rétorike – je o prístupe človeka a jeho zodpovednosti za prežitie sveta okolo nás v naozaj nežičlivej situácii. Len málo výrobkov sa vyvíja na Slovensku, ešte menej je ich primárne vyvinutých na ochranu ľudí žijúcich na Slovensku.

Zdroj: 3D respirátor (28.3.2020)

Martin svojou aktivitou a angažovanosťou tak ukázal, ako je možné proaktívne zapojiť svoje znalosti a schopnosti v boji proti koronavírusu. Aj toto je anikorona aj toto je Go, ktoré nám káže nezastať ani v najťažších chvíľach.

Ak poznáte aj vy ďalšie príbehy, ako ľudia vo Vašom okolí bojujú proti koronavírusu, neváhajte nám ich poslať, radi aj prostredníctvom týchto príbehov budeme bojovať proti koronavírusu.

zdieľaj na
Spracoval: Dominika Šimončičová
Aktualizované dňa: 31.3.2020
Zdroj: GoSlovakia


Mohlo by ťa zaujať