0 hodnotení
Obec Cífer je najväčšia obec v našom regióne. Neustále sa rozrastá, ale aj z historického hľadiska má čo ponúknuť. Tradícia z minulosti má korene aj v súčasnosti.

Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1291 a spomína sa v listine Ostrihomskej kapituly. Podľa nej bol Cífer dedičným, teda dávnejší majetkom Lefantovskovcov, od 16. storočia patril Ňáriovcom, neskôr Zičiovcom a viacerým zemianskym rodinám. Začiatkom 18. storočia získal Cífer trhové právo a stal sa zemepanským mestečkom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výšivkárstvom. S menom Márie Hollósy a podpory vtedajšej grófky Šarloty Ziči sa spája založenie výšivkárskej školy v roku 1892, v ktorej sa šilo dokonca pre cisársky dvor vo Viedni. Krása výšiviek získala viacero svetových ocenení. Dlhú tradíciu v obci má aj folklór – prvopočiatky siahajú do roku 1919, kedy bol činný miestny dramatický krúžok Jána Palárika. Dnes v Cíferi pôsobí Folklórna skupina Cífer. Piesňami, tancami, zvykmi a krásnymi krojmi približuje verejnosti región v rôznych kútoch Slovenska, ale aj v zahraničí. Odmenou za výsledky práce sú mnohé ocenenia a čestné uznania. Spomedzi ďalších organizácií pôsobiacich v obci spomenieme Spolok priateľov hudby, ktorý pripravuje v Cíferi mnohé koncerty, ďalej Klub dôchodcov, spevácky zbor založený v roku 1935, hasičský zbor, zväz záhradkárov či zväz rybárov. 

Pamätihodnosti obce Cífer

Spomedzi mnohých kultúrnych pamiatok, ktorými obec oplýva, spomenieme rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela z roku 1936, už tretí v poradí na tomto mieste, rímskokatolícku faru z roku 1812, neogotickú kaplnku na cintoríne, pomník padlým v 1. svetovej vojne z roku 1928, kaplnku Sedembolestnej Panny Márie zo 17. storočia, kríž z roku 1807 nachádzajúci sa na cintoríne, sochu sv. Vendelína z roku 1755, kaplnku sv. Cyrila a Metoda z roku 1944 a kaplnku sv. Jána Nepomuckého z roku 1735, sochu sv. Jána Nepomuckého z roku 1799 pred kostolom či budovu kaštieľa.

Súčasný ráz obce Cífer

Obec Cífer leží na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny, preteká ním potok Gidra. Spolu s miestnymi časťami Pác a Jarná, ktoré k obci patria, má 4 275 obyvateľov – je tak najväčšou obcou Trnavského okresu. V obci je rozvinuté poľnohospodárstvo, strojárska a potravinárska výroba. Obec má veľmi dobré železničné a cestné spojenie s Bratislavou a Trnavou. Čo sa týka občianskej a technickej vybavenosti, v obci sa nachádza základná a materská škola, ambulancia všeobecného, detského a zubného lekára, pošta, bankomat, knižnica, telocvičňa, multifunkčné ihrisko, štadión, viaceré reštauračné zariadenia, predajne potravín textilu, papiernictvo, kvetinárstvo, predajňa zmiešaného tovaru, verejný vodovod a kanalizácia, zberný dvor. Sídli tu závod I.D.C. LOLLY, výrobca čokolády a cukroviniek. Poskytuje zamestnanie približne 145 obyvateľom obce Cífer a okolia. Medzi ďalší významný podnik v obci patrí BIOMIN a.s., zaoberajúci sa výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečiv, potravinových a krmivových doplnkov. V obci pôsobia viaceré športové kluby, futbalový klub ŠK Cífer, hádzanársky TJ Sokol Cífer, šachový klub Cífer, Canis klub Cífer. V obci sa celoročne konajú mnohé kultúrne, spoločenské a športové podujatia a aktivity.

Aktualizované dňa: 6.6.2019

Natália Krosnerová

Zobraziť viac

CÍFER

Obec Cífer je najväčšia obec v našom regióne. Neustále sa rozrastá, ale aj z historického hľadiska má čo ponúknuť. Tradícia z minulosti má korene aj v súčasnosti.

Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1291 a spomína sa v listine Ostrihomskej kapituly. Podľa nej bol Cífer dedičným, teda dávnejší majetkom Lefantovskovcov, od 16. storočia patril Ňáriovcom, neskôr Zičiovcom a viacerým zemianskym rodinám. Začiatkom 18. storočia získal Cífer trhové právo a stal sa zemepanským mestečkom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výšivkárstvom. S menom Márie Hollósy a podpory vtedajšej grófky Šarloty Ziči sa spája založenie výšivkárskej školy v roku 1892, v ktorej sa šilo dokonca pre cisársky dvor vo Viedni. Krása výšiviek získala viacero svetových ocenení. Dlhú tradíciu v obci má aj folklór – prvopočiatky siahajú do roku 1919, kedy bol činný miestny dramatický krúžok Jána Palárika. Dnes v Cíferi pôsobí Folklórna skupina Cífer. Piesňami, tancami, zvykmi a krásnymi krojmi približuje verejnosti región v rôznych kútoch Slovenska, ale aj v zahraničí. Odmenou za výsledky práce sú mnohé ocenenia a čestné uznania. Spomedzi ďalších organizácií pôsobiacich v obci spomenieme Spolok priateľov hudby, ktorý pripravuje v Cíferi mnohé koncerty, ďalej Klub dôchodcov, spevácky zbor založený v roku 1935, hasičský zbor, zväz záhradkárov či zväz rybárov. 

Pamätihodnosti obce Cífer

Spomedzi mnohých kultúrnych pamiatok, ktorými obec oplýva, spomenieme rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela z roku 1936, už tretí v poradí na tomto mieste, rímskokatolícku faru z roku 1812, neogotickú kaplnku na cintoríne, pomník padlým v 1. svetovej vojne z roku 1928, kaplnku Sedembolestnej Panny Márie zo 17. storočia, kríž z roku 1807 nachádzajúci sa na cintoríne, sochu sv. Vendelína z roku 1755, kaplnku sv. Cyrila a Metoda z roku 1944 a kaplnku sv. Jána Nepomuckého z roku 1735, sochu sv. Jána Nepomuckého z roku 1799 pred kostolom či budovu kaštieľa.

Súčasný ráz obce Cífer

Obec Cífer leží na juhovýchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny, preteká ním potok Gidra. Spolu s miestnymi časťami Pác a Jarná, ktoré k obci patria, má 4 275 obyvateľov – je tak najväčšou obcou Trnavského okresu. V obci je rozvinuté poľnohospodárstvo, strojárska a potravinárska výroba. Obec má veľmi dobré železničné a cestné spojenie s Bratislavou a Trnavou. Čo sa týka občianskej a technickej vybavenosti, v obci sa nachádza základná a materská škola, ambulancia všeobecného, detského a zubného lekára, pošta, bankomat, knižnica, telocvičňa, multifunkčné ihrisko, štadión, viaceré reštauračné zariadenia, predajne potravín textilu, papiernictvo, kvetinárstvo, predajňa zmiešaného tovaru, verejný vodovod a kanalizácia, zberný dvor. Sídli tu závod I.D.C. LOLLY, výrobca čokolády a cukroviniek. Poskytuje zamestnanie približne 145 obyvateľom obce Cífer a okolia. Medzi ďalší významný podnik v obci patrí BIOMIN a.s., zaoberajúci sa výskumom, vývojom, výrobou a predajom liečiv, potravinových a krmivových doplnkov. V obci pôsobia viaceré športové kluby, futbalový klub ŠK Cífer, hádzanársky TJ Sokol Cífer, šachový klub Cífer, Canis klub Cífer. V obci sa celoročne konajú mnohé kultúrne, spoločenské a športové podujatia a aktivity.

zdieľaj na
Spracoval: Natália Krosnerová
Aktualizované dňa: 6.6.2019


Mohlo by ťa zaujať