CESTA DO PRAVEKU VEDIE POPRI DUNAJI

0 hodnotení
Národný park Donau-Auen len na skok od hraníc láka na objavné expedície a rodinné výlety

Zvierací raj

Tok Dunaja od Viedne po náš Devín patrí k posledným neregulovaným úsekom tohto európskeho veľtoku. 36-kilometrová časť úseku voľne tečúceho Dunaja je súčasťou rakúskeho národného parku Donau-Auen. V preklade by jeho názov znel Dunajské luhy. Okolitá nížinná krajina s typickými lužnými lesmi je významným migračným biokoridorom. Luhy, tône, podmočené lúky a staré temné ramená Dunaja sú ako vystrihnuté z legendárneho filmu Cesta do praveku. Z močiarov sa ozýva melodické kŕkanie rôznych druhov žiab. V presvetlených riedkych lesoch narastá do mohutných rozmerov jeleň lesný, v podraste možno zazrieť diviaka a v nespočetných ramenách Dunaja sa po dlhých desaťročiach znovu udomácnil bobor vodný. Pozdĺž svahov lesa a v močaristom prostredí podmočených lúk žije niekoľko druhov užoviek aj ohrozená korytnačka močiarna. Počas vodných expedícií v Národnom parku Donau-Auen sa návštevníci stretnú so živými exemplármi veľkých vandrujúcich riečnych škľabiek alebo aspoň s ich stopami v bahne. Haja tmavá, tmavo sfarbený vták veľkosti kane, je odkázaný na otvorenú a čiastočne otvorenú krajinu s vodnými plochami a lesom. Je to typický vták lužnej krajiny a národný park Donau-Auen je územie s najväčším výskytom tohto dravca v Rakúsku. V minulých rokoch sa v dunajských luhoch podarilo dokonca úspešne zahniezdiť orliakovi morskému, čím vznikla nádej, že sa tu najväčší druh orla usídli natrvalo. Miniatúrnej ríši hmyzu dominuje neprehliadnuteľný roháč, ale aj rôzne druhy vážok, motýľov a modlivka. Svoj domov tu našiel aj rak riečny. Na štrkovitých plážach pozdĺž rieky sa možno veľmi vzácne stretnúť aj s veľkým exotickým pavúkom strehúňom. Na suchých trávnatých porastoch sa dá veľmi zriedkavo zazrieť jeho príbuzný strehúň škvrnitý – najväčší pavúk strednej Európy. V bujnej vodnej vegetácii alebo pod mŕtvym drevom na svoju korisť číha šťuka. V sladkých dunajských vodách prežíva aj silne ohrozený jeseter malý či boleň dravý – jediná dravá kaprovitá ryba Európy.

Divoká krása lužných lesov

Bežnými stromami často zaplavovanej lužnej vegetácie sú bresty, vŕby a topole. Tieto spolu vytvárajú takzvaný mäkký lužný les. Na podmáčaných plochách sa darí aj trsti, ktorá tu dorastá až do výšky 4 m. Celkový kolorit okolitej krajiny dotvárajú rôzne druhy travín, krov, popínavých rastlín, vodných kvetov a lúčnych bylín. Životodarnou miazgou tejto krajiny je Dunaj. Početné vodné plochy sú navzájom pospájané podľa výšky hladiny vody. Sú tu prietokové vedľajšie ramená a nánosmi zanesené staré ramená. Medzi nimi sa nachádzajú plochy porastené bujným lužným lesom. Zvláštnosťou sú tzv. „horúce stanovištia“, lokality podobné stepným biotopom, ktoré sa rozprestierajú na suchých plochách. Uprostred lesov sa rozprestierajú tiež druhovo bohaté lúky, ktoré tu ľudia zakladali už pred stáročiami. Na vyššie položených miestach mimo dosahu častých záplav sa rozprestiera takzvaný tvrdý lužný les. Je tvorený drevinami dub, javor, jaseň a lipa. Platia tu zásady prirodzenej obnovy lesa, s cieľom čo najviacej eliminovať nepôvodné druhy drevín, ako sú napr. agát a hybridy topoľov. Jediným tolerovaným „drevorubačom“ je tu bobor. Vedľajšie ramená, ležiace na ľavom brehu Dunaja, predstavujú väčšinou zanesené vodné plochy, cez ktoré kedysi prúdila dunajská voda. Preložením dunajského koryta a regulačnými zásahmi v 70. rokoch 19. storočia sa od hlavného toku oddelili, zarástli vodnými rastlinami a premenili sa na močiare. Tieto mokrade tvoria stanovištia s najbohatšou druhovou pestrosťou rastlín v Európe.

Z úrovne vodnej hladiny

Dunaj s jeho ramenami si najlepšie užijete počas dobrodružného splavu – pri veslovaní v kanoe či v raftových člnoch mŕtvymi ramenami alebo počas plavby proti prúdu na lodi Tschaike. Pre návštevníkov sú v období od apríla do októbra v ponuke nezabudnuteľné kombinované výpravy – od výletu na raftoch pre skupiny dospelých alebo rodiny, cez plavbu na kanoe po bočných ramenách alebo skupinovú plavbu na člne po otvorenom Dunaji, až po výlet motorovou loďkou z Viedne do tichých zákutí národného parku. Plavby trvajú od 3 do 6 hodín, treba sa na ne prihlásiť niekoľko dní vopred vyplnením elektronického formulára alebo telefonicky.

Na vlastnú päsť – pešo aj na bicykli

Pre tých, ktorí sa rozhodli spoznávať územie Donau-Auen na vlastnú päsť, je k dispozícii rozsiahla sieť značených chodníkov s podrobnými popismi turistických trás. Ponúka sa tiež možnosť spojiť návštevu parku s cykloturistikou a využiť jestvujúce cyklotrasy z Bratislavy priamo do obce Orth an der Donau. Táto nenáročná trasa vedie cez hraničný prechod Berg, Hainburg, za Hainburgom cez most Donau-Brücke po dunajskej hrádzi, pozdĺž nádherných prírodných scenérií dunajských ramien a luhov. Ďalšou možnosťou je prechod cez Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi, ďalej popri zámku Schloss Hof a zámku Schloss Niederweiden v smere k mostu Donau-Brücke a potom po hrádzi Dunaja až k obci Orth an der Donau. Pri dlhších túrach si môžete rozložiť stan a ohnisko na jedinom verejnom táborisku na lúke pri Au-Terasse pri obci Stopfenreuth. Lužná terasa je dvojposchodová terasovitá platforma umiestnená tesne pri Dunaji. Návštevníkom poskytuje výhľad na Dunaj a okolitú krajinu a v bezprostrednej blízkosti sa nachádza prírodná pláž na brehu Dunaja.

ODKIAĽ VYRAZIŤ

Východiskovým bodom väčšiny expedícií je centrum národného parku – zámok Orth (Schloss Orth). Autom sa sem z Bratislavy dostanete tak, že za Hainburgom prejdete cez most na druhú stranu Dunaja a ďalej budete pokračovať v smere Engelhartstetten – Pframa – Orth an der Donau, prípadne hneď za mostom odbočíte doľava a dostanete sa do Orthu paralelnou trasou cez Stopfenreuth. V priestoroch zámku Orth si môžete pozrieť multimediálnu výstavu o lužných lesoch „DonAUräume“, vlastivedné múzeu museumORTH, ktoré sa venuje histórii malebnej obce Orth an der Donau, môžete sa tu vyštverať na vyhliadkovú vežu, či rezervovať si skupinové výlety a jednotlivé programové bloky z ponuky národného parku. Súčasťou príjemného zámockého areálu je Schlossinsel (Zámocký ostrov), kde sa počas okružnej prehliadky so sprievodcom alebo osamote zoznámite s typickými zvieratami biotopu lužnej krajiny, ktoré môžete pozorovať celkom zblízka. Veľkým zážitkom je pozorovanie dunajských rýb v ich prirodzenom prostredí, v podvodnom prírodnom akváriu. Vrelo odporúčame!

Druhým dôležitým východiskovým bodom pre výlety a túry je návštevnícke centrum Lobau – vstupná brána do Donau-Auen nachádzajúca sa na druhom konci národného parku, v 22. viedenskom obvode. Netradičný pohľad na lužnú krajinu poskytne záujemcom zvuková výstava „tonAU“ a film o luhoch v priestoroch „AU-kina“. Sprievodcovia národného parku majú v ponuke viacero špeciálnych tematických programov pre skupiny a školské kolektívy. Po predchádzajúcom dohovore dokážu zorganizovať program aj pre skupiny hovoriace po slovensky. Na webovej stránke národného parku www.donauauen. at v časti Kalendár nájdete bohatý program na marec, apríl aj máj. Na organizované prírodovedné vychádzky sa treba prihlásiť vopred priamo na webovej stránke vyplnením online formulára alebo telefonicky aspoň 3 dni vopred.

Aktualizované dňa: 6.6.2019

Juraj Haruštiak

Zobraziť viac

CESTA DO PRAVEKU VEDIE POPRI DUNAJI

Národný park Donau-Auen len na skok od hraníc láka na objavné expedície a rodinné výlety

Zvierací raj

Tok Dunaja od Viedne po náš Devín patrí k posledným neregulovaným úsekom tohto európskeho veľtoku. 36-kilometrová časť úseku voľne tečúceho Dunaja je súčasťou rakúskeho národného parku Donau-Auen. V preklade by jeho názov znel Dunajské luhy. Okolitá nížinná krajina s typickými lužnými lesmi je významným migračným biokoridorom. Luhy, tône, podmočené lúky a staré temné ramená Dunaja sú ako vystrihnuté z legendárneho filmu Cesta do praveku. Z močiarov sa ozýva melodické kŕkanie rôznych druhov žiab. V presvetlených riedkych lesoch narastá do mohutných rozmerov jeleň lesný, v podraste možno zazrieť diviaka a v nespočetných ramenách Dunaja sa po dlhých desaťročiach znovu udomácnil bobor vodný. Pozdĺž svahov lesa a v močaristom prostredí podmočených lúk žije niekoľko druhov užoviek aj ohrozená korytnačka močiarna. Počas vodných expedícií v Národnom parku Donau-Auen sa návštevníci stretnú so živými exemplármi veľkých vandrujúcich riečnych škľabiek alebo aspoň s ich stopami v bahne. Haja tmavá, tmavo sfarbený vták veľkosti kane, je odkázaný na otvorenú a čiastočne otvorenú krajinu s vodnými plochami a lesom. Je to typický vták lužnej krajiny a národný park Donau-Auen je územie s najväčším výskytom tohto dravca v Rakúsku. V minulých rokoch sa v dunajských luhoch podarilo dokonca úspešne zahniezdiť orliakovi morskému, čím vznikla nádej, že sa tu najväčší druh orla usídli natrvalo. Miniatúrnej ríši hmyzu dominuje neprehliadnuteľný roháč, ale aj rôzne druhy vážok, motýľov a modlivka. Svoj domov tu našiel aj rak riečny. Na štrkovitých plážach pozdĺž rieky sa možno veľmi vzácne stretnúť aj s veľkým exotickým pavúkom strehúňom. Na suchých trávnatých porastoch sa dá veľmi zriedkavo zazrieť jeho príbuzný strehúň škvrnitý – najväčší pavúk strednej Európy. V bujnej vodnej vegetácii alebo pod mŕtvym drevom na svoju korisť číha šťuka. V sladkých dunajských vodách prežíva aj silne ohrozený jeseter malý či boleň dravý – jediná dravá kaprovitá ryba Európy.

Divoká krása lužných lesov

Bežnými stromami často zaplavovanej lužnej vegetácie sú bresty, vŕby a topole. Tieto spolu vytvárajú takzvaný mäkký lužný les. Na podmáčaných plochách sa darí aj trsti, ktorá tu dorastá až do výšky 4 m. Celkový kolorit okolitej krajiny dotvárajú rôzne druhy travín, krov, popínavých rastlín, vodných kvetov a lúčnych bylín. Životodarnou miazgou tejto krajiny je Dunaj. Početné vodné plochy sú navzájom pospájané podľa výšky hladiny vody. Sú tu prietokové vedľajšie ramená a nánosmi zanesené staré ramená. Medzi nimi sa nachádzajú plochy porastené bujným lužným lesom. Zvláštnosťou sú tzv. „horúce stanovištia“, lokality podobné stepným biotopom, ktoré sa rozprestierajú na suchých plochách. Uprostred lesov sa rozprestierajú tiež druhovo bohaté lúky, ktoré tu ľudia zakladali už pred stáročiami. Na vyššie položených miestach mimo dosahu častých záplav sa rozprestiera takzvaný tvrdý lužný les. Je tvorený drevinami dub, javor, jaseň a lipa. Platia tu zásady prirodzenej obnovy lesa, s cieľom čo najviacej eliminovať nepôvodné druhy drevín, ako sú napr. agát a hybridy topoľov. Jediným tolerovaným „drevorubačom“ je tu bobor. Vedľajšie ramená, ležiace na ľavom brehu Dunaja, predstavujú väčšinou zanesené vodné plochy, cez ktoré kedysi prúdila dunajská voda. Preložením dunajského koryta a regulačnými zásahmi v 70. rokoch 19. storočia sa od hlavného toku oddelili, zarástli vodnými rastlinami a premenili sa na močiare. Tieto mokrade tvoria stanovištia s najbohatšou druhovou pestrosťou rastlín v Európe.

Z úrovne vodnej hladiny

Dunaj s jeho ramenami si najlepšie užijete počas dobrodružného splavu – pri veslovaní v kanoe či v raftových člnoch mŕtvymi ramenami alebo počas plavby proti prúdu na lodi Tschaike. Pre návštevníkov sú v období od apríla do októbra v ponuke nezabudnuteľné kombinované výpravy – od výletu na raftoch pre skupiny dospelých alebo rodiny, cez plavbu na kanoe po bočných ramenách alebo skupinovú plavbu na člne po otvorenom Dunaji, až po výlet motorovou loďkou z Viedne do tichých zákutí národného parku. Plavby trvajú od 3 do 6 hodín, treba sa na ne prihlásiť niekoľko dní vopred vyplnením elektronického formulára alebo telefonicky.

Na vlastnú päsť – pešo aj na bicykli

Pre tých, ktorí sa rozhodli spoznávať územie Donau-Auen na vlastnú päsť, je k dispozícii rozsiahla sieť značených chodníkov s podrobnými popismi turistických trás. Ponúka sa tiež možnosť spojiť návštevu parku s cykloturistikou a využiť jestvujúce cyklotrasy z Bratislavy priamo do obce Orth an der Donau. Táto nenáročná trasa vedie cez hraničný prechod Berg, Hainburg, za Hainburgom cez most Donau-Brücke po dunajskej hrádzi, pozdĺž nádherných prírodných scenérií dunajských ramien a luhov. Ďalšou možnosťou je prechod cez Cyklomost Slobody v Devínskej Novej Vsi, ďalej popri zámku Schloss Hof a zámku Schloss Niederweiden v smere k mostu Donau-Brücke a potom po hrádzi Dunaja až k obci Orth an der Donau. Pri dlhších túrach si môžete rozložiť stan a ohnisko na jedinom verejnom táborisku na lúke pri Au-Terasse pri obci Stopfenreuth. Lužná terasa je dvojposchodová terasovitá platforma umiestnená tesne pri Dunaji. Návštevníkom poskytuje výhľad na Dunaj a okolitú krajinu a v bezprostrednej blízkosti sa nachádza prírodná pláž na brehu Dunaja.

ODKIAĽ VYRAZIŤ

Východiskovým bodom väčšiny expedícií je centrum národného parku – zámok Orth (Schloss Orth). Autom sa sem z Bratislavy dostanete tak, že za Hainburgom prejdete cez most na druhú stranu Dunaja a ďalej budete pokračovať v smere Engelhartstetten – Pframa – Orth an der Donau, prípadne hneď za mostom odbočíte doľava a dostanete sa do Orthu paralelnou trasou cez Stopfenreuth. V priestoroch zámku Orth si môžete pozrieť multimediálnu výstavu o lužných lesoch „DonAUräume“, vlastivedné múzeu museumORTH, ktoré sa venuje histórii malebnej obce Orth an der Donau, môžete sa tu vyštverať na vyhliadkovú vežu, či rezervovať si skupinové výlety a jednotlivé programové bloky z ponuky národného parku. Súčasťou príjemného zámockého areálu je Schlossinsel (Zámocký ostrov), kde sa počas okružnej prehliadky so sprievodcom alebo osamote zoznámite s typickými zvieratami biotopu lužnej krajiny, ktoré môžete pozorovať celkom zblízka. Veľkým zážitkom je pozorovanie dunajských rýb v ich prirodzenom prostredí, v podvodnom prírodnom akváriu. Vrelo odporúčame!

Druhým dôležitým východiskovým bodom pre výlety a túry je návštevnícke centrum Lobau – vstupná brána do Donau-Auen nachádzajúca sa na druhom konci národného parku, v 22. viedenskom obvode. Netradičný pohľad na lužnú krajinu poskytne záujemcom zvuková výstava „tonAU“ a film o luhoch v priestoroch „AU-kina“. Sprievodcovia národného parku majú v ponuke viacero špeciálnych tematických programov pre skupiny a školské kolektívy. Po predchádzajúcom dohovore dokážu zorganizovať program aj pre skupiny hovoriace po slovensky. Na webovej stránke národného parku www.donauauen. at v časti Kalendár nájdete bohatý program na marec, apríl aj máj. Na organizované prírodovedné vychádzky sa treba prihlásiť vopred priamo na webovej stránke vyplnením online formulára alebo telefonicky aspoň 3 dni vopred.

zdieľaj na
Spracoval: Juraj Haruštiak
Aktualizované dňa: 6.6.2019


Mohlo by ťa zaujať