2022 MAS Plus 11 - Za najstaršími sakrálnymi pamiatkami

Túto trasu vám prináša

MAS 11 PLUS

So
Ne
Po -1°
0 hodnotení
Cyklo
Cyklopotulka regiónom MAS Plus 11 pre rok 2022. Veľkým okruhom za najstaršími sakrálnymi pamiatkami s dĺžkou 42 kilometrov. Trasa ponúka výnimočný zážitok za tým najstarším, čo región ponúka. Tri veľmi staré kostoly a klenot románsku rotundu už z prvej polovice 13. storočia. Vhodná je pre svoju nenáročnosť pre všetkých. Vhodný je crossové bicykle, nakoľko sa ide i po poľných cestách aby sme sa vyhli cestným komunikáciám. Väčší pozor treba dať v obciach a na štátnych cestách. Orientačne jednoduché.

2022 MAS Plus 11 - Za najstaršími sakrálnymi pamiatkami

Cyklopotulka regiónom MAS Plus 11 pre rok 2022. Veľkým okruhom za najstaršími sakrálnymi pamiatkami s dĺžkou 42 kilometrov. Trasa ponúka výnimočný zážitok za tým najstarším, čo región ponúka. Tri veľmi staré kostoly a klenot románsku rotundu už z prvej polovice 13. storočia. Vhodná je pre svoju nenáročnosť pre všetkých. Vhodný je crossové bicykle, nakoľko sa ide i po poľných cestách aby sme sa vyhli cestným komunikáciám. Väčší pozor treba dať v obciach a na štátnych cestách. Orientačne jednoduché.

Románska Rotunda sv. Kríža v Križovanoch nad Dudváhom z prvej polovice 13. storočia je to najstaršie zachované, čo sa nachádza široko ďaleko. Z hojnejšie zastúpenej skupiny románskych kostolov však iba niektoré máme možnosť vzhliadnuť v ich pôvodnej stredovekej podobe ako je románska rotunda Povýšenia sv. Kríža v obci Križovany nad Dudváhom. Farský Kostol spolu s rotundou sú Národnými kultúrnymi pamiatkami. Spolu tvoria jedinečný spojený komplex. Starší kostol zbúrali a aj terajší k rotunde citlivo pristavili v roku 1938. Po prehliadke sa odtiaľto vyberieme za ďalšími skvostami dávnej histórie. Tou ďalšou bude kostol v Hrnčiarovciach nad Parnou, tiež zo začiatku 13. storočia. No najprv hlavnou cestou prídeme na okraj Vlčkoviec. Vojdeme do obce a prvou ulicou vpravo sa neskôr dostaneme pohodlne ponad diaľnicu. Povedľa družstva a potom rovno severozápadným smerom nerušene poľnou cestou. Na Zeleneč odbočíme ešte pred diaľnicou doľava. V Zelenči na porovnanie je Farský kostol narodenia Panny Márie zo 70. rokov 20. storočia. Vekom najmladší kostol v našom regióne. Aby sme sa vyhli rušným cestám, nerušene pokračujeme Školskou ulicou okolo Obecného úradu, ďalej ulicou Výhoň a doprava už Bernolákovou ulicou až na jej koniec. Tam doľava a onedlho poľnou cestou pomedzi polia krásnou krajinou nerušene stále rovno do Hrnčiaroviec. Hrnčiarovce nad Parnou nás znova vrátia do dávnej histórie. Farský kostol sv. Martina je tou historickou perlou, kde sa zastavíme. Dnešná NKP pochádza zo 14. storočia a nechal ju pravdepodobne v roku 1215 postaviť uhorský kráľ Ondrej II. Jedná sa o ranogotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, vstavanou západnou vežou a mladšou severnou sakristiou a južnou kaplnkou. Súčasný gotický kostol vznikol s využitím muriva staršieho románskeho chrámu. Po prehliadke sa ulicami Cintorínskou, Fackovou a okrajovou Poľnou dostaneme na okraj obce k ceste na Voderady. Tu doľava a s ňou pokračujeme onedlho povedľa bývalého družstva. Za ním odbočíme doprava na poľnú asfaltovú cestu. Peknou otvorenou krajinou pohodlne pomedzi polia. Neskôr kúsok i povedľa vodnej nádrže Ronava.a potom až ku hlavnej ceste. Tu odbočíme doľava a to už vidíme neďaleký kostol na okraji bývalej obce Pác. Dnes je Pác miestnou častou obce Cífer. Súčasný gotický kostol vznikol s využitím muriva staršieho románskeho chrámu. Pácky Kostol sv. Petra a Pavla bol postavený, buď na prelome 13. a 14. storočia, alebo ešte skôr, v poslednej tretine 13. storočia. NKP je areál s kostolom, opevnením a náhrobníkom. Záhadou je kamenný blok s otlačkom veľkej ľudskej nohy. Odtiaľto potom cez obec a za ňou onedlho prídeme k okraju susednej obce Slovenská Nová Ves. Tu stojí Kostol sv. Jozefa. Tento neskorobarokový kostol bol postavený už koncom 18. storočia. Pred ním v obci odbočíme doľava a poľnou cestou už mimo obce pokračujeme západným smerom do vzdialenejšieho Majcichova. Cestou najprv aj povedľa diaľnice a potom doprava vedľa kanála. Potom doľava k štvorprúdovej ceste. Tu doprava zídeme ku kruhovej križovatke. Cesta sem je bezpečná, nakoľko je málo frekventovaná a je krátka. Na križovatke doľava a tu už možno zísť i na chodník. Ním povedľa cesty okolo priemyselných podnikov až na ich koniec. Tu doprava a neskôr znova už užšou poľnou cestou ďalej na Majcichov. Na konci znova doľava a to už vidíme neďalekú obec. V Majcichove prídeme ku Farskému kostolu všetkých svätých. Bol postavený v 13. storočí v románskom štýle. Pohľad na kostolík vynikne od východu, zo strany od neďalekého bývalého veľkomoravského hradiska pri Dudváhu. Veža kostola je s veľkou pravdepodobnosťou staršia a pochádza z čias 8.- 9. storočia a slúžila ako strážna veža. Nachádzajú sa na nej trojhranné otvory, ktoré slúžili ako okienka s výhľadom na hradisko. História stará viac ako tisíc rokov späť! Od kostolíka pokračujeme potom ďalej po hlavnej ceste a za druhou zákrutou z nej odbočíme doľava. Klesaním zídeme onedlho za obec a už poľnou cestou stále rovno východným smerom pomedzi polia až ku križovatke ciest. Tu doľava už severným smerom na Vlčkovce. Povedľa diaľnice, potom doprava ponad ňu a už potom zídeme do Vlčkoviec. Už na začiatku obce prvou ulicou doprava a poza obec už znova poľnou asfaltovou cestou až na križovatku. Odbočeným doľava sa onedlho dostaneme do Križovian nad Dudváhom a ku kostolu kde sme začínali.

Zdroj: MAS 11 PLUS

Základné údaje

Dĺžka: 42.1 km

Určené pre: Crossové bicykle

Farba: Cyklopotulky

Obtiažnosť: Rekreačná trasa

Táto cyklotrasa nieje oficiálna. Bola zadaná užívateľmi a nenachádza sa na nej značenie!


Aktualizované dňa: 8.1.2022
Zdroj: MAS 11 PLUS

Základné údaje

Dĺžka: 42.1 km

Určené pre: Crossové bicykle

Farba: Cyklopotulky

Obtiažnosť: Rekreačná trasa

Táto cyklotrasa nieje oficiálna. Bola zadaná užívateľmi a nenachádza sa na nej značenie!