2022 MAS Plus 11 - Chráneným vtáčím územím Úľanská mokraď

Túto trasu vám prináša

MAS 11 PLUS

So
Ne
Po -1°
0 hodnotení
Cyklo
Veľký okruh Chráneným vtáčím územím Úľanská mokraď s dĺžkou 45 kilometrov. Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď je rozsiahle územie, ktoré sa rozprestiera medzi Trnavou, Sencom a Sládkovičovom na ploche viac ako 21 000 ha. Vyhlásené bolo v roku 2008 za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kane močiarnej, kane popolavej, bučiačika močiarneho, pipíšky chochlatej, sokola červenonohého, sokola rároha, haje tmavej a iných.

2022 MAS Plus 11 - Chráneným vtáčím územím Úľanská mokraď

Veľký okruh Chráneným vtáčím územím Úľanská mokraď s dĺžkou 45 kilometrov. Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď je rozsiahle územie, ktoré sa rozprestiera medzi Trnavou, Sencom a Sládkovičovom na ploche viac ako 21 000 ha. Vyhlásené bolo v roku 2008 za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kane močiarnej, kane popolavej, bučiačika močiarneho, pipíšky chochlatej, sokola červenonohého, sokola rároha, haje tmavej a iných.

Cyklo trasa ide väčšinou po poľných komunikáciách s rôznou kvalitou, preto treba aspoň crossové bicykle. Avšak ak chceme vidieť čo najviac v Chránenom vtáčom území, to je tá najlepšia alternatíva.

Centrum biotopu odkiaľ aj začíname, kde aj skončíme, je Oddychové miesto Pod vŕbami. Nachádza sa asi kilometer východne od Veľkého Grobu neďaleko vodnej ploche Rašelinisko. Tu začína aj Náučný chodník okolo Rašeliny. Flóra i fauna je tu výnimočná. Vyberieme sa po ňom k informačnému panelu č.2 o cicavcoch a neskôr ku panelu č. 3. o rybách. To ideme po severnom okraji vodnej plochy. Vodná plocha vznikla v minulosti pri ťažbe rašeliny. Dnes je tu raj rybárov, No nielen oni objavili tento krásny prírodný areál. Všetkým priateľom prírody ponúka pestrú flóru a faunu. Pekné zákutia lákajú na poznávanie a objavovanie. Od panela č. 3 vľavo ku cestnej komunikácie. Tu doľava a onedlho doprava na poľnú cestu. Ňou sa dostaneme do Voderád. Pri vstupe do obce naľavo sa nachádza park, ktorý je NKP. Prezrieme si jeho zákutia. V budúcnosti má slúžiť nielen na krátkodobé relaxačné zážitky, ale má poskytnúť aj možnosti hlbokého zvnútornenia a zastavenia sa s podporou liečivej sily prírody. Zatiaľ prebieha revitalizáciu parku. V parku sú i chránené stromy Platany javorolisté. Po návšteve parku a Voderád sa pohodlne severnou trasou dostaneme k Zelenču. Okraj Zelenča ponúka vinohrady vinárov zo Zelenča združených v Spolku vinohradníkov a vinárov. Zaujímavosťou je, že tu prevládajú odrody viniča jedinečných slovenských novošlachtencov, s vínami ktorých slávia vinári mnohé úspechy. Nejdeme ani do obce, ale severovýchodným smerom i okolo čističky pokračujeme ďalej vtáčím územím až do Vlčkoviec. Okrajom Vlčkoviec i povedľa diaľnice sa dobrými poľnými cestami dostaneme k Vlčkovskému háju. Nezabudnime k nemu odbočiť. Tabuľa nás navedie, kde treba doňho vstúpiť. Prejdeme ním celým a vychutnáme si atmosféru južných lesov. Chránený areál Vlčkovský háj je zvyškom starého južného lesa. Rozloha chráneného územia je 61,36 hektára. Z hája sa dostaneme na okraj Majcichova ku Dudváhu. Povedľa neho k ceste a tu doľava. Okolo prícestného kamenného kríža a o chvíľu okolo Topoľa čierneho, finalistu Strom roka 2011. Rastie ako solitér v otvorenej krajine a je pravdepodobne jedným z posledným pamätníkom rozsiahlych južných porastov na nive Dudváhu s vekom viac ako 200 rokov. Kúsok za topoľom odbočíme doprava a cesta nás privedie k malej vodnej ploche zvanej Štrkovňa. Tento pozostatok po krátkej ťažbe štrku láka výletníkov, rybárov a iných hostí k návšteve, ďaleko mimo hlavných sídiel. Odtiaľto nás poľná cesta ďalej povedie už južným smerom do obce Hoste a ďalej na Abrahám. Pred Abrahámom pri kríži z hlavnej cesty odbočíme doľava. Poľná cesta nás privedie k Abrahámskemu parku. Vstúpime do parku a pobicyklujeme sa ním. Aj keď je park dosť zanedbaní objavíme v ňom veľa zaujímavého. Pri rôznych lesných odbočkách sú osadené informačné tabuľky kam Vás cesta zavedie alebo sa v nich dočítate rôzne zaujímavosti o parku. V parku sa nachádza okrem ruiny kaštieľa, Krížová cesta chránený strom Dub letný a finalista súťaže Strom roka 2020 Maklura pomarančová. Chránený areál Abrahámsky park je takto zaregistrovaný od roku 1983 v 4. stupni ochrany vo výmere skoro 11 ha. Predmetom ochrany je ochrana historického parku, ktorý vznikol v 19. storočí. Park opustíme na jeho západnom okraji a cesta nás privedie do Abrahámu. Prejdeme celou obcou a pokračujeme až do Pustých Úľan. Na jeho severnom okraji je cintorín. Tu je pri kaplnke je chránený strom lipa malolistá. K pamätnej lipe starej viac ako 270 rokov sa podľa ústnej tradície viaže legenda a podľa nej bola lipa posadená v blízkosti prameňa s liečivou vodou. Prameň tu vystrekol potom, čo boli vypočuté prosby mladého dievčaťa, pastierky husí, ktorá sa o pomoc obrátila k Panne Márií. Z cintorína potom okolo kostola a na križovatke doprava smer Veľký Grob. Prejdeme okolo osady Tatnok a už o chvíľu prídeme k odbočke, kde sme už raz vychádzali od Rašeliniska. Odbočíme doľava a zídeme k informačnému panelu NCh č. 3. Buď sa vrátime k východisku Pod vŕbami tak ako sme začali, alebo Rašelinisko obídeme celé a tak sa dostaneme tiež k miestu Pod vŕbami. Tak vlastne prejdeme celý Náučný chodník. Pozor, avšak budú miesta, keď asi bicykel aj potlačíme.

Zdroj: MAS 11 PLUS

Základné údaje

Dĺžka: 44.9 km

Určené pre: Crossové bicykle

Farba: Cyklopotulky

Obtiažnosť: Rekreačná trasa

Táto cyklotrasa nieje oficiálna. Bola zadaná užívateľmi a nenachádza sa na nej značenie!


Aktualizované dňa: 8.1.2022
Zdroj: MAS 11 PLUS

Základné údaje

Dĺžka: 44.9 km

Určené pre: Crossové bicykle

Farba: Cyklopotulky

Obtiažnosť: Rekreačná trasa

Táto cyklotrasa nieje oficiálna. Bola zadaná užívateľmi a nenachádza sa na nej značenie!