2022 MAS Plus 11 - Za sakrálnymi Národnými kultúrnymi pamiatkami

Túto trasu vám prináša

MAS 11 PLUS

So
Ne
Po -1°
0 hodnotení
Cyklopotulka regiónom MAS Plus 11 pre rok 2022. Malým okruhom za sakrálnymi Národnými kultúrnymi pamiatkami s dĺžkou 31 kilometrov. Nenáročná trasa i pre menej zdatných cyklistov i pre celé rodiny. Ide sa zväčša po poľných cestách a len kratšie úseky po málo frekventovaných cestných komunikáciách. Orientačne nenáročne po krásnej krajine miernej Trnavskej pahorkatiny.

2022 MAS Plus 11 - Za sakrálnymi Národnými kultúrnymi pamiatkami

Cyklopotulka regiónom MAS Plus 11 pre rok 2022. Malým okruhom za sakrálnymi Národnými kultúrnymi pamiatkami s dĺžkou 31 kilometrov. Nenáročná trasa i pre menej zdatných cyklistov i pre celé rodiny. Ide sa zväčša po poľných cestách a len kratšie úseky po málo frekventovaných cestných komunikáciách. Orientačne nenáročne po krásnej krajine miernej Trnavskej pahorkatiny.

Farský kostol sv. Ondreja a pri ňom Golgota- súsošie malej Kalvárie vo Voderadoch to sú miestne NKP. Kostol stojí na mieste staršieho kostola a pochádza z konca17. storočia. Golgota stoji napravo od hlavného vchodu do kostola pri stene. Je to štvorfigurálna sochárska neskorobaroková kamenná skupina Kalvárie z roku 1772. Na podstavci v strede pod krížom s Ukrižovaným kľačí Maria Magdaléna, po stranách stojí Panna Mária a Ján evanjelista. Podstavec dotvára reliéf s námetom v jaskyni ležiacej sv. Rozálie. Obe sakrálne pamiatky sú pýchou obce. Okrem nich sú i neďaleký kaštieľ a park NKP. Severozápadným smerom sa po prehliadke z Voderád vyberieme severozápadným smerom do neďalekej susednej obce Slovenskej Novej Vsi. Na jej hornom konci stojí Kostol sv. Jozefa. Pri vstupe do areálu za bránkou naľavo je na stĺpe socha sv. Vendelína z roku 1873. Za NKP bola vyhlásená v roku 1963 ako pamiatka ľudového umenia. Od vchodu do areálu kostola sa potom doprava vyberieme severovýchodným smerom do Majcichova. Pôjdeme rôznymi komunikáciami. Najprv kúsok povedľa diaľnice, potom povedľa kanála Ronava poľnou cestou. Od kanála onedlho doľava k účelovej štvorprúdovej ceste. Tu doprava. Netreba sa báť Ísť po tejto ceste, je tu slabá premávka. Na kruháči doľava a tu už môžeme zísť i na chodník a povedľa cesty ďalej pokračovať povedľa priemyselných podnikov. Hneď za nimi doprava a už poľnou cestou až do Majcichova. Tu prídeme na cintorín, kde je NKP hrob s náhrobníkom významného spisovateľa a kňaza Jána Palárika. Zomrel 7. decembra 1870 a jeho telo uložili na majcichovskom cintoríne. Od cintorín hlavnou cestou ku farskému kostolu. Tu pred kostolom stojí kamenný kríž medzi cestou a chodníkom. Pochádza z roku 1777 a postavený je v klasicistickom slohu a pripomína výtvarné umenie z polovice 18. storočia . Je Národnou kultúrno pamiatkou od roku 1963. Kríž bol pravdepodobne umiestnený ako centrálny na pôvodnom cintoríne pri kostole. Povedľa na budove fary je NKP i Pamätná tabuľa J. Palárika a F.R.Osvalda. Za návštevu možno stojí i Pamätná izba J. Palárika. Poza obec sa potom dostaneme poľnou cestou nerušene peknou krajinou do Abrahámu. Prídeme ku kostolu. Kamenny kríž z roku 1759 sa nachádza pri severnej strane kostola. Jeho hornú časť tvorí kríž s ukrižovaným Kristom. Kríž bol pravdepodobne umiestnený ako centrálny kríž na pôvodnom cintoríne pri kostole. Tento kríž je zapísaný ako jediná pamiatka z Abrahámu na zozname kultúrnych pamiatok Slovenska. V obci je i Obecné múzeum. Vrátime sa späť k malému rybníku Hliník a od neho pokračujeme znova nerušene peknou krajinou i okolo malého letiska tentokrát na Pusté Úľany. Na križovatke ciest Hlavná a Pavlická sú na podstavcoch prícestné barokové sochy sv. Floriána a Jána Nepomuckého z roku 1734. Obe i s podstavcami sú NKP od roku 1967. Pokračujúc Pavlickou cestou pred kostolom je ďalšia NKP. V dekoratívne riešenej ohrádke sa nachádza Pomník padlým v prvej svetovej vojne. Postavili ho v roku 1941 z darov občanov obce. Zaujímavosťou pomníka je, že doň zakomponovali torzo starého barokového stĺpa s ukrižovaným Kristom. Pavlická cesta nás vyvedie von z obce a už severným smerom prídeme do Pavlíc. Tu v zákrute pri soche sv. Vendelína odbočíme doprava. Cesta nás vyvedie von z obce až ku kanálu Ronava. Tu doľava povedľa kanála ku Voderadom. Tu už veža voderadského kostola nás nasmeruje do Voderád ku kostolu kde sme začínali.

Z Pustých Úľan sa potom cez Pavlice vrátime do Voderád, kde sme začínali.

Zdroj: MAS 11 PLUS

Základné údaje

Dĺžka: 31.3 km

Určené pre: Crossové bicykle

Farba: Cyklopotulky

Obtiažnosť: Rekreačná trasa

Táto cyklotrasa nieje oficiálna. Bola zadaná užívateľmi a nenachádza sa na nej značenie!


Aktualizované dňa: 8.1.2022
Zdroj: MAS 11 PLUS

Základné údaje

Dĺžka: 31.3 km

Určené pre: Crossové bicykle

Farba: Cyklopotulky

Obtiažnosť: Rekreačná trasa

Táto cyklotrasa nieje oficiálna. Bola zadaná užívateľmi a nenachádza sa na nej značenie!