SK SK

Cyklotrasa Chocholná - Velčice

Túto trasu vám prináša

Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu Chocholná-Velčice

0 hodnotení
Cyklo
Cyklotrasa Chocholná - Velčice

Cyklotrasa Chocholná - Velčice

Cyklotrasa Chocholná - Velčice

CYKLOTRASA AKO PROSTRIEDOK K OBJAVOVANIU PRÍRODNÉHO A KULTURNÉHO DEDIČSTVA V BIELYCH KARPATOCH

304021X151

„Spoločne bez hraníc“

Hlavným cieľom projektu je prepojenie Vážskej cyklomagistrály s Beskydsko-karpatskou magistrálou a s Cyklomagistrálou Naprieč Považským Inovcom prostredníctvom vybudovania a značenia cyklotrás cez chránenú krajinnú oblasť Bielych Karpát. Naplnením hlavného cieľa sa posilnia kontakty a vytvoria trvalé cezhraničné väzby vedúce k spolupráci obyvateľov, miestnych samospráv a miestnych subjektov v oblasti cestovného ruchu zameraného na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva. Miesto prepojenia bude prechádzať cez územie bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu cez hraničný vrch Kykula do moravskej obce Vyškovec.

Výsledkom realizácie projektu bude vybudovaná cyklotrasa v dĺžke 1,3117 km, oddychová zóna v obci Ivanovce, vybudovanie altánkov v počte 10 ks a spracovanie mobilnej aplikácie pre lepšiu orientáciu v regióne.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 304 221,84 EUR

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 281 893,35 EUR

Celkový rozpočet vedúceho partnera: 161 873,84 EUR

Požadovaná suma príspevku z ERDF: 137 592,76 EUR

Výška spoluúčasti vedúceho partnera: 8 093,70 EUR

Doba realizácie: 01.06.2021 – 31.08.2022

Základné údaje

Dĺžka: 82.7 km

Určené pre: MTB bicykle

Farba: Partnerská cyklotrasa

Obtiažnosť: Rekreačná trasa

Táto cyklotrasa je súčasťou podujatia organizovaného externým partnerom. Nemusí sa na nej nachádzať značenie, avšak na jej jednoduché absolvovanie môžete využiť mobilnú aplikáciu GoSlovakia.


Aktualizované dňa: 9.12.2022
Zdroj: Združenie obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu Chocholná-Velčice

Základné údaje

Dĺžka: 82.7 km

Určené pre: MTB bicykle

Farba: Partnerská cyklotrasa

Obtiažnosť: Rekreačná trasa

Táto cyklotrasa je súčasťou podujatia organizovaného externým partnerom. Nemusí sa na nej nachádzať značenie, avšak na jej jednoduché absolvovanie môžete využiť mobilnú aplikáciu GoSlovakia.