CZ CZ

Kostel sv. Bartoloměje, Prievidza

0 hodnocení
Ranogotická svatyně kostela sv. Bartoloměje potvrzuje, že vznikl koncem 14. století. Patronem kostela, farnosti i města se stal apoštol Bartoloměj - patron koželuhů.

Kostel sv. Bartoloměje, Prievidza

Ranogotická svatyně kostela sv. Bartoloměje potvrzuje, že vznikl koncem 14. století. Patronem kostela, farnosti i města se stal apoštol Bartoloměj - patron koželuhů.

V roce 1678 kuruci zařízení kostela zničili. U ohně se zhroutila střecha a těžko se poškodila věž. Kostel byl opraven v roce 1698. Při opravě ponechali původní věž celou, jen ji obehnali masivními vnějšími zdmi, které se ve 3 stupních zužují k věžním ochozu pod hodinami. Loď kostela prošla mnoha změnami. Dvě boční kaple pocházejí z 15. století. Z původního interiéru kostela se zachoval pozlacený gotický pacifikál, pozlacený gotický kalich a stříbrná gotická kadidelnice. Nejkrásnější památkou je monstrance Jana Korvína, která patří mezi první monstrance u nás vůbec. Na přelomu 18. a 19. století byl vchod od Necpal zazděný, v současnosti je zde Boží hrob. Nový vchod byl vybudován z jižní strany, kde se vytvořil větší vstupní prostor, který současně sloužil k pobytu žebrákům, proto mu zůstalo pojmenování „žobráčna“. Asi ve stejné době byl vedle vytvořen výklenek „Umučení“. Z ochozu kolem věže kostela hlásník oznamoval čas, pozvedal mysl občanů, plašil noční výtržníky a hlásil případný požár. Začátek služby ohlašoval zvoněním. Toto vyzvánění bylo signálem ke skončení dne. Hospody se zavíraly a páry přichycené po tomto zvonění se považovaly za rušitele veřejné mravnosti. Hlásník příchod každé hodiny oznamoval zpěvem verše nábožné písně na každou světovou stranu, přičemž vystříhal měšťany před neopatrným zacházením ohněm. Službu končil ranním zvoněním, které bylo současně signálem začátku pracovního dne. Na kostele se nacházejí jižní vertikální sluneční hodiny a jsou z roku 1662. Mají pravoúhelníkový tvar, ciferník je dělený po čtvrthodině od 6. hodiny ranní do 6. hodiny večerní. Číslice jsou římské. Nápis ,,FILIOLI, NOVISSIMA HORA! MDCLXII“ ve volném překladu znamená: Miláčci odbila hodina, Synáček nejnovější hodina nebo význam s výstrahou Synáčci (vaše) poslední hodina. V roce 1957 při renovaci kostela byly pod omítkou objeveny vnější středověké fresky z roku 1532 s biblickými výjevy z původní vnější výzdoby kostela, překryté pozdějšími renesančními. Čas vzniku přemalby dokládá chronogram slunečních hodin. Jejich stav však nedovoloval renovaci a proto byly zakryty omítkou.

Zdroj: Prievidza (21.9.2022)
Zdroj: Prievidza (21.9.2022)
Aktualizováno dne: 21.9.2022
Zdroj: Prievidza

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Webová stránka: farapd.sk/
Kostel sv. Bartoloměje, Prievidza
Prievidza
Pribinovo námestie 29, 971 01 Prievidza
Prievidza
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Region: Ponitrie
 48.7731005, 18.6246429

Prievidza
Pribinovo námestie 29, 971 01 Prievidza
Prievidza

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události