CZ CZ

Stanišovská jeskyně

0 hodnocení
Jeskyně se nachází v okrese Liptovský Mikuláš, v katastrálním území Liptovský Ján. Vchod do jeskyně je situován na severozápadním svahu Smrekovice v Národním parku Nízké Tatry v nadmořské výšce 761 m, 39 m nad úrovní potoka Štiavnice. Jeskyně geneticky souvisí s Malou Stanišovskou jeskyní (840 m) a Novou Stanišovskou jeskyní (2 334 m), jejíž vchod se nachází ve svahu naproti.

Stanišovská jeskyně

Jeskyně se nachází v okrese Liptovský Mikuláš, v katastrálním území Liptovský Ján. Vchod do jeskyně je situován na severozápadním svahu Smrekovice v Národním parku Nízké Tatry v nadmořské výšce 761 m, 39 m nad úrovní potoka Štiavnice. Jeskyně geneticky souvisí s Malou Stanišovskou jeskyní (840 m) a Novou Stanišovskou jeskyní (2 334 m), jejíž vchod se nachází ve svahu naproti.

Stanišovská jeskyně patří mezi nejstarší známé jeskyně Liptova i na Slovensku. Vchod do jeskyně byl znám už od nepaměti. Poprvé byla přezkoumána a zaměřena J. Bucholtzem ml. v roce 1720, popsal ji však Matej Bel v roce 1723. Další prostory objevili v letech 1922 až 1950 dobrovolní jeskyňáři z Liptovského Mikuláše a jeho okolí. Výzkumné práce a další významné objevy v tomto jeskynním systému pokračují iv současném období.

Jeskyně vznikla erozní a korozní činností podzemního toku Štiavnice za spoluúčasti činnosti vod z atmosférických srážek a procesů oddrobování a řícení zvětralého materiálu, po tektonických puklinách SJ a JV-SZ směrů a mezivrstevných plochách, v pleistocénu a holocénu. Generální směr jeskyně je SJ. Jeskyně měla v minulosti bohatou sintrovou výzdobu, která je v současnosti značně zničena, zejména v jejích snadno přístupných částech.

V jeskyni jsou známé dvě vývojové úrovně. Spodní se nachází přibližně 25 m nad tokem Štiavnice. Teplota v jeskyni se pohybuje od 6,4 °C do 7,0 °C. Vlhkost dosahuje 95%.

Spodní úroveň, kterou z historických důvodů uvedených v literatuře můžeme uvádět jako spodní patro, představuje nejdelší chodbu v jeskyni. Jedná se o horizontální chodbu s nepravidelným profilem, jejíž dno je pokryto sutinou složenou z ostrohranných úlomků, pocházejících z matečného horninového substrátu. Tento je tvořen střednotřásovými vápenci gutensteinského typu patřících k bělovážské sérii chočského příkrovu, ve kterých se vyvinul celý jeskynní systém Stanišovské jeskyně. V jiných částech této chodby jsou na dně vytvořeny sintrové kaskády a jezírka.

V horním patře se jeskynní výplň nachází v rozmanitých formách a tvarech, které jsou bohatě zastoupeny, zejména hůlkovité stalagmity, v části pojmenované Klenotnice. Stanišovská jeskyně je spolu se sousední Malou Stanišovskou jeskyní nejvýznamnějším zimovištěm netopýrů v Jánské dolině. Vyskytuje se zde 7 druhů. Nejpočetnější skupinu tvoří netopýr obecný (Myotis myotis). V okolí jeskynního vchodu byl zjištěn výskyt žižávky jeskynní (Mesoniscus graniger), troglofilního suchozemského korýše ze skupiny stejnonožek (Isopoda). Přímo v jeskyni žijí jeskynní chvostoskoky Pseudosinella paclti, Arrhopalites pygmaeus a mnohonožka Allorhiscosoma sphinx. Ve Stanišovské jeskyni byly nalezeny i paleontologické nálezy, konkrétně kosti jeskynního medvěda a také archeologický výzkum potvrdil stopy po jejím středověkém osídlení.

Zdroj: Správa slovenských jaskýň (3.12.2023)
Aktualizováno dne: 3.12.2023

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Telefon: 0908640061
Webová stránka: stanisovska.sk/
Stanišovská jeskyně
032 03 Liptovský Ján
Liptovský Ján
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Region: Liptov
 49.008172966508, 19.674713176413

Nadmořská výška: 757 m

032 03 Liptovský Ján
Liptovský Ján

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události