CZ CZ

Demänovská jeskyně svobody

0 hodnocení
Národní přírodní památka Demänovské jeskyně na severní straně Nízkých Tater je nejdelším jeskynním systémem na Slovensku. Mezi její dominanty patří Demänovská jeskyně svobody, která dlouhá léta okouzluje návštěvníky bohatou sintrovou výplní různých barev, tajuplným podzemním tokem Demänovky i čarokrásnými jezírky. Je nejvíce navštěvovanou zpřístupněnou jeskyní na Slovensku.

Demänovská jeskyně svobody

Národní přírodní památka Demänovské jeskyně na severní straně Nízkých Tater je nejdelším jeskynním systémem na Slovensku. Mezi její dominanty patří Demänovská jeskyně svobody, která dlouhá léta okouzluje návštěvníky bohatou sintrovou výplní různých barev, tajuplným podzemním tokem Demänovky i čarokrásnými jezírky. Je nejvíce navštěvovanou zpřístupněnou jeskyní na Slovensku.

Historie

Jeskyni objevil A. Král za pomoci A. Mišury a dalších průzkumníků suchým nejspodnějším ponorem Demänovky v roce 1921 a pojmenoval ji Chrám svobody. V roce 1922 vznikla Komise pro zveřejnění Demänovských jeskyní, která zahájila zpřístupňovací práce. V roce 1923 instalovali dočasné elektrické osvětlení. Část jeskyně od Mramorového řečiště přes Velký dóm až po Zlaté jezírko zpřístupnili v roce 1924.

V roce 1925 vzniklo Družstvo Demänovských jeskyní, které pokračovalo v práci Komise. Výprava vedená A. Králem objevila v roce 1926 Jánošíkův dóm, Panenskou chodbu, Chodbu utrpení a Červenou galerii. V. Benický a A. Lutonský objevili v roce 1927 Kouzelnou chodbu a Fialový dóm, v roce 1929 Svantovitovy síně, o rok později Zázračné síně. V roce 1928 byl vyražen nový vchod do jeskyně v dolince Točište, v provozu je od roku 1930. V roce 1931 se instalovalo definitivní elektrické osvětlení a zpřístupněná trasa se prodloužila do Růžové síně ao odbočku do Hviezdoslavova dómu. Ve stejném roce J. Zelinka objevil Medvědí chodbu a zjistil její komunikaci s povrchem. V roce 1933 se z Medvědí chodby překopal nový východ z jeskyně, který změnil přehlídkovou trasu. Horní části od Hviezdoslavova dómu se zpřístupnily v letech 1931 – 1933. V letech 1948 – 1955 jeskyně Demänovské doliny zkoumal a komplexně zaměřil A. Droppa. V roce 1951 pod jeho vedením propojili Demänovskou jeskyni svobody s Pustou jeskyní, v roce 1983 ji speleopotápěči V. Žikeš a Ľ. Kokavec spojili s jeskyní Vyvírání. Po neúspěšných pokusech v letech 1952, 1968, 1974 a 1983 se na přelomu let 1986 a 1987 dosáhlo její přirozené spojení is Demänovskou jeskyní míru. Jeskyňáři z oblastní skupiny SSS Demänovská Dolina vylezením stěny Velkého dómu v roce 1986 objevili jeho vrchní patra, později v roce 1989 dosáhli propojení jeskyně s Jeskyní pod Útesem a Údolní jeskyní. V roce 1991 pod vedením Ľ. Holíka pronikli do prostor Jeskyně trosek v délce 1,2 km a následně ji připojili k Jeskyni svobody. Také později, od roku 2004 objevovali Demänovskou medvědí jeskyni o délce 1,6 km (J. Šmoll a kolektiv), která se osm let později stala součástí Jeskyně svobody překopáním zanesené chodby jen několik metrů od betonového chodníku prohlídkové trasy. Od roku 2009 v jeskyni probíhají podrobné měřické práce pod vedením P. Hericha, jeskyně po dalších objevech narostla na dnešních více než 11 km, průzkum a měření stále pokračují.

Zdroj: Správa slovenských jaskýň (3.12.2023)

Představuje morfologicky nejpestřejší část Demänovského jeskynního systému. Vytvořena je v druhohorních střednětřesových tmavě šedých gutensteinských vápencích křížňanského příkrovu podél tektonických poruch ponorným tokem Demänovky a jejími bočními visutými ponornými přítoky. Délka jeskyně je 11 117 ms výškovým rozdílem 130 m, spolu s dalšími tvoří největší jeskynní systém na Slovensku o délce více než 40 km.

Dolní, říčně modelované chodby představují několik horizontálních vývojových úrovní (Mramorové řečiště, Hliněná chodba, Suchá chodba, Přízemí, Králova galerie). Místy jsou rozšířeny řícením (Velký a Chrličový dóm, Růžová síň, Pekelný dóm). Na jeskynní úrovně ve visuté poloze ústí strmě klesající chodby, zejména od nynějšího vchodu a východu z jeskyně. Kromě menších oválných chodeb (Chodba utrpení, Panenská chodba, Medvědí chodba, Klenotnice) zahrnují i ​​větší prostory (Kulový dóm, Propast parašutistů, Jánošíků a Hvězdoslavův dóm, Hluboký dóm). Puklinový charakter bez výraznějších znaků říční modelace mají Zázračné síně, Kouzelná chodba a Kamenný vinohrad. Z bohaté sintrové výplně jsou unikátní sintrová lekníny a jiné jezerní formy (špongiovité, korálovité, hroznovité) i excentrické stalaktity. Upoutají mohutné sintrové vodopády a stalagnáty, sférolitické stalaktity a mnohé další formy. Ve Velkém dómu je mocný nátěk bílého měkkého sintra.

Jeskyní protéká podzemní tok Demänovky, která pramení pod hlavním hřebenem Nízkých Tater na nekrasovém území a do podzemí se noří na Lúčkách. Na povrch se dostává jeskyní Vyvírání severně od Demänovské jeskyně svobody. V jeskyni se nachází množství jezer a jezírek, v nezpřístupněných částech největší z nich - Velké (Těsnohlídkovo) jezero má délku 52 m, šířku 5 až 12 ma hloubku přes 7 m. Teplota vzduchu v jeskynním systému je 6,1 až 7,0 °C, relativní vlhkost 94 až 99 %.

V Medvědí chodbě se našly kosti jeskynního medvěda (Ursus spelaeus). Nález šťúrovky Eukoenenia spelaea představuje jeden z nejsevernějších výskytů zástupce této řady pavoukovců, čímž se Demänovské jeskyně řadí mezi biospeleologické lokality evropského významu. Z drobných bezobratlých jsou dále významné zejména mnohonožka Allorhiscosoma sphinx (endemit jeskyní středního Slovenska), různonožky Synurella intermedia a Niphargus tatrensis.

Zdroj: Správa slovenských jaskýň (3.12.2023)
Aktualizováno dne: 3.12.2023

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Telefon: 0445591673
Demänovská jeskyně svobody
Liptovský Mikuláš
031 01 Demänovská Dolina
Demänovská Dolina
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Region: Liptov
 48.998001904263, 19.58507730514

Liptovský Mikuláš
031 01 Demänovská Dolina
Demänovská Dolina

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události