CZ CZ

Chráněný areál Trnavské rybníky - Hrnčiarovce nad Parnou

2 hodnocení
Pro rodinu Relax Rybolov
Trnavské rybníky jsou nejvýznamnějším stanovištěm vodního a močálového ptactva na Trnavské tabuli. Jejich výstavba byla zrealizována v 50. letech minulého století. Tvořil je komplex hospodářsky využívaných rybníků, z nichž část je již dlouhodobě nevyužívána, což v důsledku přirozené sukcese přispělo vznik tohoto biocentra. Účelem ochrany je zachování stanovišť druhů ptáků evropského významu a stanovišť stěhovavých druhů ptáků, jakož i podmínek jejich přežití a rozmnožování.

Chráněný areál Trnavské rybníky - Hrnčiarovce nad Parnou

Trnavské rybníky jsou nejvýznamnějším stanovištěm vodního a močálového ptactva na Trnavské tabuli. Jejich výstavba byla zrealizována v 50. letech minulého století. Tvořil je komplex hospodářsky využívaných rybníků, z nichž část je již dlouhodobě nevyužívána, což v důsledku přirozené sukcese přispělo vznik tohoto biocentra. Účelem ochrany je zachování stanovišť druhů ptáků evropského významu a stanovišť stěhovavých druhů ptáků, jakož i podmínek jejich přežití a rozmnožování.

Z hlediska ochrany přírody jsou nejvýznamnějším areálem na území obce Trnavské rybníky. Chráněný areál Trnavské rybníky tvoří soustava rybníků vybudovaná v katastrálních územích Hrnčiarovce nad Parnou a Trnava. Tvoří je čtyři větší a tři menší rybníky o ploše 0,61 km2 a celkovým zásobním objemem 517 tis. m3. Slouží převážně k rybochovným účelům, dále k rekreaci (na ploše jednoho z nich je koupaliště) a ve zbývajících probíhá sekundární sukcese, při které pobřežní plochy zarůstají původními druhy dřevin a jejich vývoj směřuje k lužnímu lesu. Představují významný typ vodního a močálného stanoviště, který má výrazný vliv na složení biocenózy, především ptactva tohoto regionu.

První zmínka o rybnících v této lokalitě pochází již z roku 1528. Výstavba dnešních rybníků byla zahájena v roce 1951 a celá rybniční soustava byla dobudována v letech 1955 – 1956. V roce 1974 byla prohlášena za Chráněnou studijní plochu Trnavské rybníky na ochranu ptactva. Má celkovou rozlohu 38,42 hektarů a 23,18 hektarové ochranné pásmo. V roce 1994 byla chráněna studijní plocha překategorizovaná na Chráněný areál Trnavské rybníky se čtvrtým stupněm ochrany.

Trnavské rybníky patří z ornitologického hlediska k ojedinělým mokřadním biotopům nadregionálního významu.

Zdroj: Zomottour (6.5.2021)

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem
Možnosti parkování: Parkování zdarma v okolí

Domluvíte se: Slovensky, Česky

Vhodné pro: Děti, Rodiny s dětmi, Seniory, Cyklisty, Mládež, Dospělé
Sezóna: Jar, Léto, Podzim, Zima
Aktualizováno dne: 11.1.2022

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Chráněný areál Trnavské rybníky - Hrnčiarovce nad Parnou
Trnavské rybníky
Hrnčiarovce nad Parnou
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Region: Trnavsko, MAS 11 PLUS, Mikroregion 11 PLUS
 48.3604694, 17.5557232

Trnavské rybníky
Hrnčiarovce nad Parnou

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události