SK SK

Chránený areál Trnavské rybníky - Hrnčiarovce nad Parnou

1 hodnotenie
Pre rodinu Relax Rybolov
Trnavské rybníky sú najvýznamnejším biotopom vodného a močiarneho vtáctva na Trnavskej tabuli. Ich výstavba bola zrealizovaná v 50-tych rokoch minulého storočia. Tvoril ich komplex hospodársky využívaných rybníkov, z ktorých časť je už dlhodobo nevyužívaná, čo v dôsledku prirodzenej sukcesie prispelo vznik tohto biocentra. Účelom ochrany je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ako aj podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

Chránený areál Trnavské rybníky - Hrnčiarovce nad Parnou

Trnavské rybníky sú najvýznamnejším biotopom vodného a močiarneho vtáctva na Trnavskej tabuli. Ich výstavba bola zrealizovaná v 50-tych rokoch minulého storočia. Tvoril ich komplex hospodársky využívaných rybníkov, z ktorých časť je už dlhodobo nevyužívaná, čo v dôsledku prirodzenej sukcesie prispelo vznik tohto biocentra. Účelom ochrany je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ako aj podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

Z hľadiska ochrany prírody sú najvýznamnejším areálom na území obce Trnavské rybníky. Chránený areál Trnavské rybníky tvorí sústava rybníkov vybudovaná v katastrálnych územiach Hrnčiarovce nad Parnou a Trnava. Tvoria ich štyri väčšie a tri menšie rybníky s plochou 0,61 km2 a celkovým zásobným objemom 517 tis. m3. Slúžia prevažne na rybochovné účely, ďalej na rekreáciu (na ploche jedného z nich je kúpalisko) a vo zvyšných prebieha sekundárna sukcesia, pri ktorej pobrežné plochy zarastajú pôvodnými druhmi drevín a ich vývoj smeruje k lužnému lesu. Predstavujú významný typ vodného a močiarneho biotopu, ktorý má výrazný vplyv na zloženie biocenózy, predovšetkým vtáctva tohto regiónu. 

Prvá zmienka o rybníkoch v tejto lokalite pochádza už z roku 1528. Výstavba dnešných rybníkov sa začala v roku 1951 a celá rybničná sústava bola dobudovaná v rokoch 1955 – 1956. V roku 1974 bola vyhlásená za Chránenú študijnú plochu Trnavské rybníky na ochranu vodných biocenóz a vodného vtáctva. Má celkovú rozlohu 38,42 hektárov a 23,18 hektárové ochranné pásmo. V roku 1994 bola chránená študijná plocha prekategorizovaná na Chránený areál Trnavské rybníky so štvrtým stupňom ochrany.

Trnavské rybníky patria z ornitologického hľadiska k ojedinelým mokraďovým biotopom nadregionálneho významu.

Zdroj: Zomottour (6.5.2021)

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Dohovoríte sa: Slovensky, Česky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 11.1.2022

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Chránený areál Trnavské rybníky - Hrnčiarovce nad Parnou
Trnavské rybníky
Hrnčiarovce nad Parnou
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Región: Trnavsko, Mikroregión 11 PLUS, MAS 11 PLUS
 48.3604694, 17.5557232

Trnavské rybníky
Hrnčiarovce nad Parnou

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia