CZ CZ
1 hodnocení
Žilina je centrem severozápadního Slovenska, je jedním z největších měst České republiky. Žilina leží v údolí řeky Váh v Žilinské kotlině, na soutoku Váhu s řekami Kysuca a Rajčianka.

město Žilina

Žilina je centrem severozápadního Slovenska, je jedním z největších měst České republiky. Žilina leží v údolí řeky Váh v Žilinské kotlině, na soutoku Váhu s řekami Kysuca a Rajčianka.

Dějiny města Žilina

Ačkoliv stopy po osídlení Žiliny nacházíme již před příchodem Slovanů v 6. stol., Souvislejší osídlení vzniklo kolem 9 stol. První písemná zmínka o Žilině je roku 1208 zmiňuje "terra de Selinan" ( "zem Žilina / Žiliňany"). V té době už Žilina byla osídlena na více místech, ale dnešní město se vyvinulo z původní osady koncem 13. stol. Město se rozvíjelo v blízkosti Žilinského hradu, který existoval do poloviny 15. století a dosud nebyl objeven. Už v 13. stol. byly vybudovány dva kostely, které existují iv současnosti - starší Kostel sv. Štěpána krále a Katedrála Nejsvětější Trojice (známý také jako Farní kostel).

Žilina dostala první městská práva a erb od krále Ondřeje III. kolem r. 1290. Ve městě žili Slováci a Němci z Těšína, jehož práva Žilina převzala. První písemná zmínka o Žilině jako o městě pochází z roku 1312. V listině, kterou byla udělena škultécia žilinského měšťanovi Jindřichovi v Kolárovice, se uvádí: "civitas Zylinensis" ( "město Žilina"). První stávající městské privilegium je z roku 1321 od krále Karla Roberta. Městská privilegia byly rozšířeny v roce 1384. Tehdy převzala Žilina i práva Krupiny - magdeburské právo, jehož přepis z roku 1378 se nachází v Žilinské knize, která obsahuje soubor právních předpisů města Magdeburg, kterými se Žilina řídila. Žilinská kniha je významná kulturní památka Slovenska, podobně jako listina krále Ludvíka Velkého z roku 1381 známá jako Privilegium pro Slováky, kterou zrovnoprávnil žilinský Němců a Slováků.

Žilina měla od 15. stol. vlastní hradby - valy, které chránily dnešní historické jádro města kolem Mariánského náměstí. Toto jádro bylo vyhlášeno v roce 1988 za městskou památkovou rezervaci. Mariánské náměstí má jako jediné na Slovensku zachované renesanční arkády (Laub). Renesanční podoba náměstí vznikla po požáru v roce 1521, část sklepů pod domy však byla postavena ještě v gotické architektuře.

Město bylo křižovatkou dávných obchodních cest a bohatlo díky tranzitnímu obchodu s vlnou do zahraničí. Ve městě bylo množství cechů, dominantní zůstala výroba sukna. Velkým přínosem pro město bylo i žilinské právo, které používalo několik desítek obcí a měst severozápadního Slovenska. Po pobytu husitů v letech 1431 a 1433 ve městě žili jen Slováci. Rozvoj města trval do konce 17 stol. V důsledku bojů bylo město oslabené a opětovně se začalo rozvíjet v druhé polovině 19. stol. po vybudování železnic v roce 1873 a 1883. V roce 1891 byla v Žilině vybudovaná největší uherská textilní továrna - súkenka, která měla až 1 600 dělníků a vyvážela výrobky i do zahraničí.

Vybudováním dalších závodů, obchodů, bank a infrastruktury rostl i počet obyvatel. Zatímco v roce 1850 mělo město jen 2 326 obyvatel, v roce 1911 to bylo 10 000 obyvatel. V současnosti žije ve městě téměř 85 000 obyvatel, přičemž do Žiliny každodenně dojíždí za prací další tisíce lidí.

Žilina má kromě kostela sv. Štěpána krále, Katedrály Nejsvětější Trojice, františkánského kostela sv. Barbory a jezuitského kostela sv. Pavla, i řadu dalších stavebních a kulturních památek. Mezi ně patří zejména hrad Budatín z 13. stol., Množství secesních a funkcionalistických staveb z konce 19. a počátku 20. stol. a další. Po roce 1945 prošlo město různými změnami. Vznikly další průmyslové závody, sídliště - Hliny, Žilina, Solinky a hájek. Od roku 1960 zde sídlí dnešní Žilinská univerzita. Město je střediskem průmyslu, dopravy, školství a kultury. V roce 1996 se stalo město sídlem kraje a získalo tak stejné postavení, jaké mají jiné významné slovenské města. Od roku 2006 začala výroba aut významného automobilového závodu KIA.

Dnes je Žilina centrem severozápadního Slovenska, ve kterém se prolíná bohatá historie a architektura s moderním a dynamickým rozvojem. Historickým vývinem, tradicemi i současností patří Žilina nepochybně mezi nejvýznamnější města Slovenska.

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Vlakem, Autobusem
Možnosti parkování: Parkování zdarma v okolí, Placené parkování v okolí

Akceptované platby: Hotovost
Domluvíte se: Slovensky

Vhodné pro: Děti, Rodiny s dětmi, Seniory, Hendikepovaných, Cyklisty, Mládež, Dospělé
Sezóna: Jar, Léto, Podzim, Zima
Aktualizováno dne: 13.11.2018
Zdroj: Mesto Žilina

Otevírací doba

Počasí

pondelí - uterý:
07:30 - 15:30
středa:
07:30 - 17:00
čtvrtek:
07:30 - 15:30
pátek:
07:30 - 14:00
Zobrazit více

Otevírací doba

Počasí

pondelí - uterý:
07:30 - 15:30
středa:
07:30 - 17:00
čtvrtek:
07:30 - 15:30
pátek:
07:30 - 14:00


Kontakt

Telefon: +421 41 706 3111
Webová stránka: zilina.sk
město Žilina
Mestský úrad
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Region: Horní Pováží
 49.221545, 18.742918

Lokalita Žilina

Mestský úrad
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události