CZ CZ
0 hodnocení
Obec leží na úpatí Slanských vrchů v jejich severozápadní části, v místě kde hornatinný reliéf vulkanického pohoří přechází do nížinné Košické kotliny. Přechod mezi nivou řeky Torysa a Slánský pohořím je po okrajích kotliny charakteristický zvlněným Kopcovitý až vrchovitým reliéfem.

obec Abranovce

Obec leží na úpatí Slanských vrchů v jejich severozápadní části, v místě kde hornatinný reliéf vulkanického pohoří přechází do nížinné Košické kotliny. Přechod mezi nivou řeky Torysa a Slánský pohořím je po okrajích kotliny charakteristický zvlněným Kopcovitý až vrchovitým reliéfem.

Historie obce

Nejstarší osídlení obce je datováno do 11. století, kdy se předpokládá existence starobylého slovenského sídliště. Obec vznikla v 13. století, ale nejstarší písemná zmínka o Abranovce pochází z roku 1320. Jde o listinu Jágerský kapituly potvrzující vymezení katastru majetku zběhl, který sousedil s majetkem Abranoviec.

Další zpráva z roku 1324 o rozsahu katastru Záborského informuje o silnici vedoucí z Abranoviec. V písemných pramenech ze 14. - 16. století se obec nejčastěji vyskytuje pod maďarským názvem Abran, který byl odvozen od původního slovenského názvu, kořenící v osobním, resp. rodovém jménu obrany. V průběhu staletí se název změnil jen částečně, v roce 1773 Abrahány, Abrahanowcze; 1786 Abrahany, Abrahanowcze; 1808 Abrány, Abrányfalva, Abrany, Abranovwce, Obranowce; 1863 - 1913 Ábrány a od roku 1920 obec nese nynější název Abranovce

Abranovce byly od 13. století majetkovou součástí šlechtické rodiny Abovcov z Drienové a jejich příbuzných z Budimír, plošku a žehnal. Část majetku obce patřila v 16. století i šlechticům z Brezovice, Kelemeša (Ľubotice) ai V 17. století patřila obec Segneyovcom, Pálffyovci, Kapyovcom, v 18. století Nemesaányiovcom.

Abranovce patřily mezi menší vesnice s výlučně poddanským obyvatelstvem. V roce 1600 sídliště skládalo z devíti obydlených poddanských domů. V letech 1715 - 1720 zde postupně hospodařilo sedm až jedenáct poddanských domácností. V roce 1828 měla obec 44 domů a 343 obyvatel. V roce 1900 žilo v obci 240 obyvatel, v roce 1970 se jejich počet zvýšil na 428. V současnosti má obec okolo 619 obyvatel.

V období první Československé republiky se obyvatelé Abranoviec zabývali převážně zemědělstvím a pracovali v lesích. Po násilné kolektivizaci zemědělství bylo v roce 1958 v obci založené JZD. Nemožnost obdělávat svou půdu vedla obyvatele k zaměstnávání se v průmyslových podnicích města Prešov. Po roce 1989 došlo k napravení křivd minulosti a konsolidaci poměrů v obci.

Stará lidová architektura se zachovala jen ojediněle, představovaly ji obytné domy postavené z kamene, slámy a hlíny, bez základny, s dvouosé fasádou a sedlovou střechou. Krytina byla typicky slaměná. Původní staré domy byly časem přestavěny, na mnoha byla slaměná krytina nahrazena plechem nebo šindelem.

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Bicyklem, Autem, Autobusem
Možnosti parkování: Parkování zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovost
Domluvíte se: Slovensky

Vhodné pro: Děti, Rodiny s dětmi, Seniory, Hendikepovaných, Mládež, Dospělé
Sezóna: Jar, Léto, Podzim, Zima
Aktualizováno dne: 7.2.2019
Zdroj: Abranovce

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Telefon: +421 51 779 8334
Webová stránka: abranovce.sk
obec Abranovce
Obecný úrad
Abranovce 25
082 52  Abranovce
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Region: Šariš
 48.934134, 21.342046

Lokalita Abranovce

Obecný úrad
Abranovce 25
082 52  Abranovce

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události