CZ CZ

Mikroregion Naše Jádro

5 hodnocení
OZ Naše Jádro je partnerství zástupců veřejného, soukromého a občanského sektoru, které působí na území 9 obcí. Nachází se v Trnavském kraji na území okresů Trnava, Piešťany a Hlohovec.

Mikroregion Naše Jádro

OZ Naše Jádro je partnerství zástupců veřejného, soukromého a občanského sektoru, které působí na území 9 obcí. Nachází se v Trnavském kraji na území okresů Trnava, Piešťany a Hlohovec.

OZ Naše Jádro je partnerství zástupců veřejného, soukromého a občanského sektoru, které působí na území 9 obcí. Nachází se v Trnavském kraji na území okresů Trnava, Piešťany a Hlohovec.


Základní myšlenkou pro vznik občanského sdružení bylo založení mikroregionu, ve kterém by pulsoval společenský, kulturní, ekonomický a hospodářský život.


Cílem sdružení je podpora udržitelného rozvoje celého území, především však aktivit realizovaných ve prospěch obcí, neziskových organizací, malých a středních podnikatelů a jiných subjektů a občanů působících v daném území s důrazem na ochranu přírody a krajiny.
Název sdružení byl odvozen od bezprostřední blízkosti jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích, která je společným jmenovatelů všech členských obcí.


Občanské sdružení Naše Jádro, sdružuje 9 obcí v rámci Ústeckého kraje, které vytvářejí celistvé území - mikroregion o rozloze 106,95 km2 as celkovým počtem obyvatel 10 286 a hustotou zalidnění 96,17 obyv./km2.


Zakládajícími členy bylo i 10 subjektů neveřejné zprávy, které mají sídlo na území členských obcí.

Aktualizováno dne: 18.7.2022


Kontakt

Telefon: 0917 999 038
Webová stránka: nasejadro.sk/
Mikroregion Naše Jádro
obec
Námestie sv. Michala 36/10A
91930  Jaslovské Bohunice
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Region: Mikroregion Naše Jádro
 48.4755866, 17.6431121

Nadmořská výška: 163 m

obec
Námestie sv. Michala 36/10A
91930  Jaslovské Bohunice

Zobrazit kontakt

Zajímavá místa v tomto mikroregionu;