EN EN

O nás

Kto sme

Sme tím usilovných ľudí s jasnou víziou. Našim cieľom je vytvorenie kvalitného produktu - inovatívneho webového portálu GoSlovakia pre rozvoj regiónu. Sú medzi nami dlhoroční spolupracovníci, ale aj noví ľudia plní elánu. Organizačne je náš tím rozdelený na dve časti. Prvá, vývojová skupina, je tvorená špecialistami na návrh, vývoj a implementáciu informačných systémov, ich testovanie a optimalizáciu, ďalej systémovými správcami serverov a tiež kreatívcami pre grafický design. Náplňou druhej časti tímu je získavanie, zadávanie a overovanie údajov, získavanie a spracovanie fotografií, marketing a správa sociálnych sietí a administratíva.

O produkte v kocke

GoSlovakia je inovatívny webový portál pre podporu verejno-súkromného partnerstva, ktorý návštevníkovi ponúkne interaktívne zobrazenie informácií, udalostí a podujatí v regióne s previazaním na body záujmu. Ponúkne mu možnosti spoznať región na kolesách alebo peši s voliteľným vyhľadávaním udalostí okolo trasy.

Ako to začalo a kam to smeruje

Na začiatku bola dlho prvotná myšlienka vytvoriť niečo nové. Informačných portálov vzniklo už nespočetné množstvo. Tie kvalitné a aktualizované fungujú dodnes - máme k nim úctu pretože vieme, že odvádzajú kus dobrej práce. My však máme svoju vlastnú víziu, radi na nej pracujeme a snažíme sa pozerať na veci inak a ďalej do budúcna. Naším cieľom je vytvoriť inovatívny webový portál, ktorý umožní prezentovať úžasné možnosti regiónu ako takého. Každý jednotlivec, firma či organizácia tvorí čriepok skladačky - región.

Ako to celé funguje

Portál ktorý si práve prezeráte spracováva denne množstvo dát a príkazov. Je ako malý autonómny organizmus ktorý postupne rastie, neustále sa učí a zdokonaľuje svoje schopnosti. Má pevné základy, vzhľadom na požadované vlastnosti a pripravovanú funkcionalitu. Pri jeho vývoji sme využili najnovšie štandardy a postupy a veríme, že bude dostatočne stabilný, zároveň rýchly a užívateľsky prívetivý. Na jeho základoch portál denne vyvíjame a postupne dopĺňame o funkcie, ktoré mal už v návrhu svojho „DNA“. Máme pre vás pripravených veľa nových funkcií a myslíme si, že sa máte na čo tešiť. Než sa však postupne uvoľnia je potrebné ich poriadne odladiť a otestovať. Každého návštevníka zaujíma niečo unikátne, filtruje, prezerá a vkladá dáta inak, používa rôzne zariadenia. Našou snahou je, aby každodenne pribúdal na portáli nový kvalitný obsah a taktiež aj nové funkcie.

Kde sa nachádzame

Každý z nás môže byť synergickou súčasťou rozvoja portálu a tým aj regiónu. Vytvorenie základného profilu o svojej firme, obci či organizácii je bezplatné, rovnako ako zadávanie podujatí. Myslíme aj na nadšencov a záujmové združenia. Budeme radi ak nám pomôžete zadávať kvalitné dáta či fotografie o prírodných krásach, zaujímavých miestach a aktivitách. V ďalších etapách zabezpečíme, aby boli tieto údaje prezentované okrem samotného portálu GoSlovakia aj na iných zaujímavých miestach a médiách naprieč regiónmi.

Na záver

Veríme, že s nami zostanete v spojení a nájdete si pravidelne čas načerpať inšpirácie, alebo obohacovať vašimi príspevkami nás ostatných. Informácie zobrazené príjemnou formou nás oslovia k spoznávaniu krás, návšteve podujatí, objavovaniu produktov a aktérov v regióne. Ak sa pred odchodom z práce, počas cesty v autobuse či posedení na káve pozriete kam vyrazíte na výlet či podujatie alebo sa vo Vašej chladničke bude nachádzať kvalitný regionálny produkt - tak to bude pre nás znamenie, že sme odviedli veľký kus práce a naplnili svoju víziu. Našou motiváciou je aj čoraz väčšie množstvo Vašich mailov ako aj rastúca návštevnosť portálu. I keď dbáme o kvalitu portálu, občas narazíte na chybu či nesprávne údaje. Prosíme Vás, informujte nás prostredníctvom oficiálneho e-mailu. Objavovanie je radosť, preto pevne veríme, že vo vás GoSlovakia prebudí nový záujem o región.

Team GoSlovakia