HU HU

Verseny Nyerj egy lakókocsit 3 napra

(ms)

8 hodnotenia
YouTuberunkat / influencerünket keressük, aki egész évben UTAZI KARAVÁNOKAT SZLOVÁKIÁBAN.

Keresünk youtuberünket / influencerünket, aki egész évben KARAVÁNOKAT UTAZ SZLOVÁKIÁBAN (mi biztosítunk lakókocsit), fényképeket, videókat készít az utazásairól, közzéteszi azokat a közösségi oldalakon, és FIZETNEK.

Ha érdekel az adrenalinhoz hasonló élet, vagy csak így pénzt keresni, szeretsz túrázni, kerékpározni és síelni, 45 év alatti vagy, kommunikatív és vidám, küldd el nekünk kommentben rövid videódat és győzz meg minket hogy te vagy a megfelelő és legjobb karavánrajongó!

A legérdekesebbekkel hosszú távú együttműködést alakítunk ki!

Forrás: GoSlovakia (4.11.2021)

A „Nyerj 3 napos lakókocsit” versenyszabályzat teljes szövege

A „Nyerjen 3 napos lakókocsit” (a továbbiakban: „Verseny”) versenyen való részvételhez felhasználói fiókra van szüksége a Facebook közösségi oldalon.

A verseny szervezője:

A versenyt a GoSlovakia sro cég szervezi

Telefonszám: +421 904 440 904

E-mail: info@goslovakia.sk

A GoSlovakia sro egy szlovákiai kereskedelmi társaság, amelynek székhelye: Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava, azonosítószám: 52 233 626, bejegyezve a Nagyszombati Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe, szakasz: sro, ügyiratszám: 44073 / T ( a továbbiakban "Szervező" vagy "GoSlovakia"). A társaság törvényben meghatározott szervén keresztül jár el.

A versenyen való részvételre az alábbi feltételek és szabályok (a továbbiakban: „Versenyfeltételek” vagy „Versenyszabályzat”) vonatkoznak:

I. Versenyen való részvétel

A versenyzők felelősek a versenyen való részvétel feltételeinek teljesítéséért. Minden 21. életévét betöltött természetes személy, aki legalább 2 éve rendelkezik B csoportos jogosítvánnyal, cselekvőképes, saját Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik, szállítási címe a Szlovák Köztársasággal, és elfogadta a versenyen való részvétel ezen feltételeit (a továbbiakban: „Versenyzők”).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely nyeremény nyertesének életkorát személyazonosságának igazolására felkérje. Ha cselekvőképtelen versenyző vesz részt a versenyen, úgy kell tekinteni, hogy a versenyen a törvényes képviselőjének előzetes kifejezett hozzájárulásával vesz részt, aki a versenyszabályzattal és a versenyfeltételekkel maradéktalanul egyetért, és az erre vonatkozó további feltételeket megadja. a jelen Alapszabály rendelkezései szerinti jóváhagyások. Nyereményjáték esetén a versenyző törvényes képviselője köteles megfelelően igazolni személyazonosságát. Amennyiben a nyertes nem jogosult teljes körű jogi keresetre, úgy a nyereményt képviselőjén keresztül történő visszaigazolást követően veszi át.

A pályázó a jelen versenyfeltételekkel való egyetértését a GoSlovakia sro cég Nyerjen egy lakókocsit 3 napos versenyhez való hozzájárulásának megjelölésével a Facebook közösségi oldalán a „megjegyzés” funkcióval megerősíti. A versenyző ezennel kijelenti és megerősíti, hogy a részvételi feltételeknek és a versenyszabályzatnak megfelel.

A versenyen való részvétel ingyenes.

A nyereményjátékból a Versenyrendező munkatársai kizártak. törvény vonatkozó rendelkezései szerint a kizárás a hozzájuk közel álló személyekre is vonatkozik. 40/1964 Coll. A módosított Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.). Amennyiben a fenti tilalom ellenére a Versenyrendező munkatársa vagy hozzá közel álló személy a Ptk vonatkozó rendelkezései szerint részt vesz a Versenyen, részvétele és a Versenyen való esetleges nyeremény igazolatlannak minősül.

A Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései értelmében jogalap nélküli gazdagodásnak minősül minden olyan nyeremény, amelyet a Pályázó a GoSlovakia sro bevezetése következtében átad a jogosulatlan nyertesnek. A jogalap nélküli nyertes köteles haladéktalanul kiadni a jogalap nélküli gazdagodás tárgyát a GoSlovakia sro-nak.

A GoSlovakia sro cégnek jogában áll ellenőrizni a Versenyzőnek megadott adatok valódiságát, beleértve az életkorát is. Abban az esetben, ha a Versenyző a tényeknek nem megfelelő adatokat közöl, a Versenyből kizárásra kerül.

Amennyiben a Versenyző nem teljesíti vagy megsérti a Verseny jelen feltételeiben foglalt feltételeket, elveszti a Versenyen való részvételi és a nyereményhez való jogát, amely a Szervező javára elvész. A Szervező fenntartja a jogot, hogy pótnyertest sorsoljon, de ezzel a jogával nem élhet.

Forrás: GoSlovakia (4.11.2021)

II. Bizonyos személyek kizárása a versenyből

Abban az esetben, ha a Versenyző megsérti a Versenyen való részvétel feltételeit, a GoSlovakia sro cég fenntartja magának a jogot, hogy kizárja a versenyből. Minden versenyző csak egyszer vehet részt a versenyen (egy megjegyzésen keresztül). A Versenyző többszöri részvétele esetén (több megjegyzés hozzáadásával, pl. egy Versenyző több felhasználói fiókja alatt) a GoSlovakia sro cég fenntartja a jogot, hogy a Versenyzőt kizárja a Versenyből.

III. A verseny menete, lebonyolítása

A pályázó a GoSlovakia sro cég Pályázathoz kapcsolódó hozzájárulását a GoSlovakia sro társaság Facebook-oldalán a „megjegyzés” funkcióval (a továbbiakban: „Pályázati pályamű”) nevezi meg. A „megjegyzés” funkció használatával a Pályázó válaszol a Pályázati Hozzájárulásra, ezáltal részt vesz a Versenyben.

A verseny 2021.11.10-től 00:01-től tart. 2021.12.10-ig 24:00 óráig A határidő után hozzáadott "Megjegyzés" címkék nem vesznek részt a sorsolásban.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat és a Versenyzők „megjegyzése” a GoSlovakia sro Facebook oldalának minden látogatója számára látható marad. A versenyzőknek bármikor lehetőségük van "megjegyzésüket" törölni. Ha azonban a Pályázó a nyeremény kihirdetése előtt törli a megjegyzését, úgy a továbbiakban nem vehet részt a Pályázaton.

A félreértések elkerülése végett a "megjegyzés" kizárólag a Facebook közösségi hálózaton grafikusan megjelenített címke, a hozzászólás alatti szövegként.

IV. A nyertesek sorsolása

A Verseny nyerteseinek sorsolására a Szervező székhelyén kerül sor a Verseny végétől számított öt (5) munkanapon belül mindazon Versenyzők között, akik a 2021.11.10.-i időszakban 00:01-től. 2021.12.10-től 24:00 óráig a jelen Verseny feltételeinek megfelelően a GoSlovakia sro Pályázattal kapcsolatos hozzászólása a Facebook közösségi oldalon a III. pont szerint a „megjegyzés” funkciót jelöli. ezen alapokmány rendelkezéseit. A pályázatnak megfelelő "komment" jelölések közül véletlenszerűen egy nyertest sorsolunk ki.

Egy versenyző legfeljebb egy díjat nyerhet.

A nyertest a sorsolást követő hét (7) munkanapon belül értesíti a GoSlovakia sro a GoSlovakia sro hozzászólásának közzététele formájában a GoSlovakia sro Facebook-oldalán, amelyben tájékoztatja a verseny nyertesét.

Ha a nyertes nem regisztrál a GoSlovakia sro-nál e-mailben: info@goslovakia.sk, és nem adja meg elérhetőségét a GoSlovakia sro részére a nyeremény kézbesítésétől számított öt (5) naptári napon belül, nyerési joga megszűnik és a a nyeremény a Szervező javára marad fenntartja a jogot, hogy pótnyertest sorsoljon, de ezzel a jogával nem élhet.

Ugyanez az eljárás vonatkozik arra az esetre is, ha a nyertes lemond a nyereményről. Nyereményért cserébe készpénzben nem lehet fizetni.

A Versenyzők Versenyhez Hozzájárulása alatt olyan megjegyzések, amelyek tartalma ellentétesek az általánosan kötelező érvényű jogszabályokkal, a jó erkölcsökkel, vagy lekicsinylőek vagy sértőek, nem adhatók hozzá a GoSlovakia sro Versenyre vonatkozó Versenyhez Hozzájárulásához. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen feltételeket megsértő Versenyzőt a Versenyből kizárja.

V. nyer

A jelen versenyfeltételek értelmében a szervező az alábbi díjakat adományozza a verseny nyerteseinek:

Lakókocsi bérlés 3 napra

A nyereményt személyes egyeztetés alapján adjuk át a nyertesnek.

A Verseny eredménye ellen fellebbezésnek nincs helye. A versenyző nyereményére nincs jogi igény.

A Szervező a Versenyzőknek költséget nem térít meg, a Versenyen való részvételük miatt esetlegesen felmerülő hozzájárulási kötelezettségének, ill. a Pályázat megnyerésével kapcsolatban.

A 350 euróig terjedő nyeremények a Szlovák Köztársaság jogrendjének vonatkozó általánosan kötelező érvényű jogszabályai szerint nem kötelesek jövedelemadót fizetni.

A nyertes a nyerési jogát nem ruházhatja át harmadik félre.

A Szervezőnek jogában áll a nyereményt a Verseny nyertesének nem átadni, ha a nyertes a Verseny jelen feltételeinek bármelyikét nem teljesítette vagy megsértette.

Forrás: GoSlovakia (4.11.2021)

VI. Versenyfeltételek változása / Verseny vége

A GoSlovakia s.r.o. fenntartja a jogot a részvételi feltételek megváltoztatására, vagy a teljes Verseny, illetve a sorsolás vagy annak egy részének lerövidítésére, meghosszabbítására, megszüntetésére vagy megszakítására bármikor, előzetes értesítés nélkül. Ez azonban különösen nem kizárólag azokra az esetekre vonatkozik, amikor olyan körülmények állnak fenn, amelyek korlátozhatják vagy megakadályozhatják a Verseny vagy a sorsolás szabályszerű lebonyolítását, mint pl. számítógépes vírusok jelenléte, szoftver- és hardverhibák és/vagy egyéb technikai okok, amelyek nem csupán csekély korlátozást jelentenek.

Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a Verseny lebonyolítása jogi okokból megszakad vagy megszakad, valamint olyan manipulációk vagy manipulációs kísérletek esetén, amelyek az ügyintézést, biztonságot, feddhetetlenséget és/vagy a sorsolás helyes és szabályszerű lebonyolítását érintenék.

Ha a Verseny megszakítását vagy megszüntetését a Versenyző magatartása okozza, a Szervező jogosult a Versenyzőtől az ezzel okozott kár megtérítését követelni. A Versenyen való részvétel feltételeinek változásai, ill. A Szervező a Versenyen való részvételi feltételek frissített teljes szövegét (beépített kiegészítésekkel) az eredeti szabályzattal (a verseny feltételeivel) megegyező módon közzéteszi.

VII. Mások

A jelen részvételi feltételekre, valamint a Versenyzők és a GoSlovakia sro közötti teljes jogviszonyra kizárólag a Szlovák Köztársaság joga vonatkozik. Amennyiben a Versenyen való részvételi feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, a többi részvételi feltétel érvényessége nem érinti. A versenyen való részvétel feltételeinek teljes szövege a Verseny teljes időtartama alatt elérhető a GoSlovakia sro székhelyén és a www.goslovakia.sk weboldalon.

VIII. Magánélet

A versenyen való részvétel lehetőségét a szervező a GoSlovakia sro Facebook oldalán kínálja fel. A Versenyen való részvétellel (a GoSlovakia sro hozzászólása alatt a Nyerj egy karavánt versenyre 3 napig) a versenyző elfogadja a verseny feltételeit, és vállalja, hogy azokat maradéktalanul betartja.

Ezzel egyidejűleg a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló vonatkozó (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: „ rendelet”), a versenytárs GoSlovakia sro, mint "Személyes adat") a Verseny keretében megadott (amennyiben - cím, név, vezetéknév, kapcsolattartási cím, elérhetőségi telefonszám, vagy e-mail, Facebook profil megjelölés és esetleg életkor, amely szintén érvényes törvényes képviselő esetén) a meghatározott megőrzési idő lejártáig, vagy e hozzájárulás írásbeli visszavonásáig, amelyet a szervezőnek ajánlott levélben a székhely címére, vagy az info@goslovakia.sk e-mail címre küld. .

A Szervező részére a verseny keretében megadott személyes adatokat kizárólag a verseny és a szervező marketing promóciója (a nyeremény kiküldése, életkor ellenőrzése, a nyertes személyes adatainak közzététele) céljából használjuk fel. A nyertes esetében a megadott adatokat a Szervező a nyeremény átadásától számított hat (6) hónapig kezeli, majd a vonatkozó általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak megfelelően törli. A többi Versenyző személyes adatai a nyertesek kisorsolása után haladéktalanul törlésre kerülnek.

A hozzájárulás visszavonása után azonban a Versenyen való további részvétel nem lehetséges. A Szervező utasítja a Versenyzőt, hogy a Versenyzők személyes adatainak megadása önkéntes. A személyes adatokat megadó versenyző felelősséggel tartozik azért, hogy a megadott személyes adatok pontosak, teljesek, aktuálisak és valósak legyenek, és jogosult azokat a Szervező részére kezelés céljából a Szabályzatnak megfelelően átadni. A Versenyen való részvétellel a versenyző megerősíti, hogy a Szabályzat szerint minden szükséges információt ismer, így különösen a Szervező, mint lebonyolító azonosító adatait, a személyes adatok kezelésének célját (a verseny lebonyolítása és a Szervező marketing promóciója), valamint a kezelt személyes adatokat (cím, név, vezetéknév, kapcsolattartási cím, e-mail- és elérhetőségi telefonszám, Facebook-profil és esetleg életkor), hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok önkéntes megadásáról, a hozzájárulás érvényességi idejéről, valamint tény, hogy a szervező www.goslovakia.sk honlapján elérhető Rendelet keretében tájékoztatták érintettként megillető jogairól).

A Versenyen való részvétellel a Versenyző hozzájárul személyes adatainak ingyenes közzétételéhez a médiában, az interneten abban az esetben, ha ő lesz a nyeremény. A Versenyzők rendelkezésére bocsátott adatok elektronikusan is feldolgozhatók.

Forrás: GoSlovakia (4.11.2021)

A Lebonyolító a Szabályzat szerint a Versenyrendező. Az a versenyző, aki személyes adatot adott meg a Szervezőnek, jogosult a személyes adatokhoz való hozzáféréshez (Rendelet 15. cikk (1) bek.), azaz ingyenes tájékoztatást kérhet a Szervező által vele kapcsolatban kezelt személyes adatokról, valamint a Szabályzatban meghatározott egyéb jogokról. ha azt tapasztalja, hogy például: A Szervező megszegi a fenti rendeletben foglalt kötelezettségeit, és jogosult kérni a hibás személyes adatok helyesbítését (Rendelet 16. cikk), valamint jogosult a személyes adatok törlésére (Szab. 17. pontja). rendelet) és a személyes adatok kezelésének korlátozása érdekében (Rendelet 18. cikke) a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályoknak (ideértve az archívumokról és nyilvántartásokról szóló rendeleteket is) megfelelően jár el. Ha Ön saját maga adta meg a kezelt személyes adatokat, a rendelet 20. cikke értelmében Önnek joga van az adathordozhatósághoz.

A fenti esetekben, illetve kérdés, panasz esetén a személyes adatok védelméért felelős személyhez fordulhat írásban vagy e-mailben. Ha azt gyanítja, hogy az Önre vonatkozó személyes adatainak kezelése a Rendeletbe ütközik, vagy személyes adatkezelési jogait megsértették, javaslatot tehet a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására.

A felelős személy elérhetőségei:

A GoSlovakia sro személyes adatok védelméért felelős személyéhez fordulhat elektronikusan az info@goslovakia.sk email címen, vagy írásban a Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava címen.

IX. Figyelem

Ezt a versenyt nem a Facebookkal együtt bonyolítják le, és a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja vagy szervezi. A Versenyző által megadott információk címzettje nem a Facebook, hanem a GoSlovakia sro.

Nagyszombatban 2021.11.4

Forrás: GoSlovakia (4.11.2021)

VERSENYSZABÁLYZAT

"Nyerj egy lakókocsit 3 napra"

(a továbbiakban: Alapszabály)

Az alapszabály szabályozza a versenyen való részvétel feltételeit, a lebonyolításához szükséges tevékenységek végzésének módját és rendjét, valamint meghatározza a résztvevők jogait és kötelezettségeit.

A Verseny Szervezője (a továbbiakban: Szervező)

Cégnév: GoSlovakia sro

Székhely: Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava

ID: 52 233 626

Bejegyezve a körzetben: Nagyszombati Kerületi Bíróság, szakasz: sro, ügyiratszám: 44073 / T

A verseny időpontja

A verseny 2021.11.10-2021.12.10.-ig tart, ebben az időszakban lehet jelentkezni a versenyre.

A versenyen való részvételre jogosultak

A verseny résztvevője a 21. életévét betöltött, a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező Szlovák Köztársaság állampolgára lehet, aki legalább 2 éves B csoportos jogosítvánnyal rendelkezik.

A versenyen a versenyszervező munkatársa nem vehet részt

A versenyen való részvétel feltételei

A versenyen való részvételhez a versenyre jogosult résztvevő köteles a szervező Facebook oldalán a „3 napos lakókocsi verseny” pályázati pályamű alá írni annak a nevét, akivel együtt venné fel ezt a nyereményt nyeremény esetén. .

Győzelem

A verseny nyereménye egy lakókocsi kölcsönzés 3 napra a KARAVAN.sk sro-tól

A nyertes meghatározása és a nyeremény kihirdetése

A jelentkezési határidő lejárta után a nyertes az érvényes résztvevők közül véletlenszerű sorsolással kerül kisorsolásra a pályázati pályaműben szereplő pályázati feltételeknek megfelelő hozzászólások közül (3.)

A pályázat nyertesének kihirdetését a szervező Facebook oldalán tesszük közzé. A nyertessel a Szervező közvetlenül is felveszi a kapcsolatot a rajta feltüntetett elérhetőségeken. Ha a nyertes 14 napon belül nem válaszol a nyereményhirdetésre, és nem mutat érdeklődést a nyeremény átvétele iránt, elveszti a nyereményre való jogosultságát. Ebben az esetben a szervező megismétli a sorsolást.

A nyeremény leadásának módja

A nyeremény átadásának módját a nyertes és a Szervező egyezteti. Kölcsönös megegyezés hiányában a szervező megismétli a sorsolást.

Magánélet

A Szervező a Facebook közösségi oldalon található felhasználói profil nevén kívül semmilyen személyes adatot nem gyűjt.

Záró rendelkezések

A Pályázaton való részvétellel minden pályázó megerősíti, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a Facebooknak nincs kötelezettsége a Pályázóval szemben, és a Facebook Pályázaton való részvételből semmilyen kötelezettség nem keletkezik.

A Pályázat Kiírója kijelenti, hogy a Pályázatot semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja, adminisztrálja vagy semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebookkal, és semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebookkal.

Nagyszombatban, 2021.11.4

Forrás: GoSlovakia
oszd meg
Spracoval: (ms)
Frissítve: 18.11.2021
Forrás: GoSlovakia


Lehet, hogy érdekel