HU HU

Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
GoSlovakia s.r.o.
so sídlom Ulica Mikovíniho 217/4, Trnava 917 01
IČO: 52 233 626
zapísanej v obchodnom registri vedenom OS Trnava, oddiel: Sro, vložka: 44073/T
pre predaj tovarov prostredníctvom internetového obchodu GoSlovakia s.r.o.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, Reklamácia

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10. SÚBORY COOKIES

11. UŽÍVANIE INTERNETOVÉHO OBCHODU

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V Trnave dňa 18. 2. 2020.