SK SK

ZŠ Cífer zaPOIsa

(krr)

3 hodnotenia
V piatok 8.10.2021 sme mohli preveriť výsledky nášho medzinárodného projektu Flexitour v praxi. Spolu s deťmi piateho a deviateho ročníka ZŠ Cífer sme zrealizovali digitálno – vzdelávaciu hru v Pustých Úľanoch. Pomocou zdigitalizovania bodov záujmu a ich využitia mali možnosť žiaci spoznávať svoj región. Súčasťou boli vedomostné otázky na stanovištiach v múzeu Abrahám, sakrálnych objektoch v obci Pusté Úľany a následne prírodopisné a technické otázky a úlohy v Gazdovskom dvore Náš Sen.
zdieľaj na
Spracoval: (krr)
Aktualizované dňa: 8.11.2021
Zdroj: zaPOIsa.sk