Túto trasu vám prináša

MAS 11 PLUS

So
Ne
Po -1°
0 hodnotení
Cyklopotulka regiónom MAS Plus 11 pre rok 2022. Dlhou trasou za mlynmi Trnavskej pahorkatiny na Dudváhu a jej prítokov Gidry a Parnej s dĺžkou 44 kilometrov. Mlyny v minulosti patrili k dedine ako komíny ku každému domu. Každou dedinou pretekal potok k nemu patril mlyn. Mlyn musel mlieť obilie na múku aby chlieb bol náš každodenný. V nedávnej minulosti to všetko platilo doslovne. Pozrieme sa mlynmi na dedinách, čo z nich ostalo, neostalo a čo sme zachovali. Prejdeme 10. obcami a pozrieme na 10 mlynov.

2022 MAS Plus 11 -Za mlynmi Trnavskej pahorkatiny

Cyklopotulka regiónom MAS Plus 11 pre rok 2022. Dlhou trasou za mlynmi Trnavskej pahorkatiny na Dudváhu a jej prítokov Gidry a Parnej s dĺžkou 44 kilometrov. Mlyny v minulosti patrili k dedine ako komíny ku každému domu. Každou dedinou pretekal potok k nemu patril mlyn. Mlyn musel mlieť obilie na múku aby chlieb bol náš každodenný. V nedávnej minulosti to všetko platilo doslovne. Pozrieme sa mlynmi na dedinách, čo z nich ostalo, neostalo a čo sme zachovali. Prejdeme 10. obcami a pozrieme na 10 mlynov.

Celé putovanie za mlynmi ide skoro len po miestnych cestných komunikáciách s malou premávkou. Pár úsekov je i po poľných cestách a preto je vhodný crossový bicykel. Orientačne trasa jednoduchá a vhodná pre všetkých. Pozor v obciach, kde je premávka väčšia.

Zdroj: MAS 11 PLUS

Vidiecky dom vo Vlčkovciach je jedinečné miesto a tu sa i veľa dozvieme o mlyne v tejto obci. Retzerov vodný mlyn sa zachoval a nachádza sa za kostolom, V súčasnosti v mlyne prevádzkujú výrobu a predaj kŕmnych zmesí. Odtiaľto už pokračujeme južným smerom. Za obcou prejdeme ponad diaľnicu a onedlho prichádzame do obce Opoj. Nakoľko cez obec nepreteká ani potôčik v minulosti tu mlyn nebol. Je to jediná obec cez ktorú budeme prechádzať a nič, bez mlyna. Cestnou komunikáciou ďalej prídeme do Majcichova. Pri cintoríne uličkou doľava klesaním zídeme na koniec uličky. Tu na ľavej strane je bývalý mlyn upravený na väčšia obytnú budovu. Voda k bývalému mlynu sa k nemu privádzala náhonom z Trnávky. Odtiaľto sa znova vrátime na hlavnú cestu a pokračujeme ňou do susednej dediny Hoste. Na jej konci odbočíme doľava k mlynu. Mlyn je NKP od roku 1986. Postavený je na pravom ramene Dudváhu, tam kde sa končí riečny ostrov. Vodný mlyn tu stál už pred 300 rokmi ako dokazujú zachované písomnosti. Mlyn tvorí aj s priľahlými hospodárskymi budovami ucelený, novšími zásahmi takmer nerušený areál. Najhodnotnejšia časť vodného mlyna je jeho strojno-technické vybavenie Výnimočné je, že bol prebudovaný začiatkom 20. storočia na vodnú turbínu s valcovitými stolicami. Je tu použitý druh vodnej kaplanovej turbíny v horizontálnej polohe. Mlyn dokonca vyrábal elektrinu pre neďaleký kaštieľ v Abraháme. To susedný Abrahám ponúka už iba budovu bývalého mlyna v Abraháme. Nachádza sa naľavo pri zákrute pred cintorínom. K tomuto mlynu bol umelo vykopaný asi 2 km dlhý kanál mlynský náhon z potoka Gidra. V prevádzke bol do roku 1953 a potom mlyn bol používaný ako sklady. Odtiaľto sa už uličkami sa presunieme na horný koniec obce a pokračujeme na Pusté Úľany. Za obcou asi po kilometri je napravo malé letisko. Tu odbočíme doprava a panelovou cestou sa dostaneme do Pavlíc. V obci na križovatke ciest doprava a už kúsok za obcou po pravej strane, kde dnes je pár rodinných domov stál v minulosti mlyn poháňaní vodami z Gidry. Nedostaneme sa k miestu, kde stál, no mlyn bol tu ako nám hovoria staré mapy. Pokračujúc ďalej sa povedľa kanála Ronava a potom odbočením doľava sa dostaneme do Voderád. Cestou na Cífer v obci pri Šťavičke, kde miestny farmár ponúka svoje produkty odbočíme doľava. O chvíľu prídeme ku parku. Tu stojí dnes už len rodinný dom. V nedávnej minulosti to bol mlyn. Menšie fragmenty mlyna nájdeme ak obídeme dom zľava, už v parku pri dome od tejto strany. Mlyn bol tiež poháňaný vodami Gidry. Za ďalšími mlynmi na Gidre sa ďalej vyberieme proti toku potoka. Vrátime sa späť na hlavnú cestu a pokračujeme do Slovenskej Novej Vsi. Mlyn na hornom konci obce vľavo pri potoku Gidra je jedným z mnohých, ktoré mleli obilie na Gidre. V minulosti dostatok vody od Malých Karpát, kde potok pramení poskytovalo vhodné podmienky pre mlyny na jeho toku. Mlyn fungoval do polovice 20. storočia. Mlyn v Slovenskej Novej Vsi si zachoval hlavnú budovu a i okolie dávajú našej fantázií reálnu predstavu o mlyne. Od mlyna za znova vrátime na hlavnú cestu a ďalej pokračujeme ponad diaľnicu a hned potom zídeme do miestnej časti Pác. Na jej začiatku odbočíme doľava ku kúpalisku. Prejdeme ponad Gidru a potom naľavo pred vstupom na kúpalisko je hospodársky areál, dnes oplotený v ktorom sa nachádza bývalí mlyn. Samotnú budovu starého mlyna dobre uvidíme ak areál obídeme zľava okrajom poľa od juhozápadu. Pokračujúc za ďalším mlynom prejdeme povedľa kúpaliska, areálu s koňmi a znova ponad Gidru a za ňou o chvíľu doľava úzkym chodníkom, okolo čističky cez hlavnú cestu do Cífera. Prejdeme obcou až do časti Jarná. Tu na jej severnom okraji stojí bývalý mlyn. Súčasný majiteľ mlyn renovuje. Mlyn v Jarnej po zaujímavej rekonštrukcií ponúka viac ako predchádzajúce mlyny. Tiež je ale v súkromnom vlastníctve. Slušne je zachovaná budova i okolie. Mlyn tu stál už v 17. storočí. Posledný mlyn našej potulky je v Hrnčiarovciach nad Parnou. Cesta k nemu bude dlhšia. Od mlyna v Jarnej prídeme k hlavnej ceste a tu doprava už po cyklochodníku. Odbočíme do prvej ulice vľavo a ulicami s novostavbami domov prídeme na cestu do časti Háj, či Karlovho dvora ako jui nazývajú. Prejdeme cez bývalí majer Háj a ďalej pokračujeme nerušene krajinou pomedzi polia. Prídeme na križovatku ciest a tu doprava až prídeme ku železničnej trate. Neďaleko vpravo je podjazd, kade podídeme trať a potom doľava sa znova vrátime k asfaltke a tá nás už privedie do Hrnčiaroviec. Prejdeme rovno obcou až na jej okraj k potoku Parna na Mlynárskú ulicu. Dolu ulicou až ku lávke a ňou prejdeme na druhú stranu potoka. Chodník nás privedie onedlho k mlynu. Prvé zmienky o mlyne na riečke Parná sa datujú okolo roku 1550. Majiteľom mlyna bolo slobodné kráľovské mesto Trnava, ktoré mlyn prenajímalo. Krátko po prvej svetovej vojne mlyn od mesta odkúpila rodina Karola Pullmanna. Mlyn v Hrnčiarovciach nad Parnou je dnes Penziónom a reštaurációu Na mlyne. Skĺbilo sa tu podnikanie s ponukou zachovaného mlyna, na ďalšiu úroveň.

Zdroj: MAS 11 PLUS

Možno si tu prezrieť i zachovanú technológiu v interiéri mlyna. Možno nejako takto sa dá oživiť a obnoviť minulosť zo súčasnosť. Dá sa tu posedieť, občerstviť i poznávať minulosť mlynárstva. Tu skončíme. Ak sa chceme odtiaľto vrátiť späť do Vlčkoviec, tak potom cez Zeleneč, kde tiež z pôvodného mlyna niečo ostalo a nadšenci pri ňom urobili oddychovú zónu, Pri mlyne. Aspoň takto so pripomínajú časy mlynárstva v Zelenči..

Zdroj: MAS 11 PLUS

Základné údaje

Dĺžka: 44.1 km

Určené pre: Crossové bicykle

Farba: Cyklopotulky

Obtiažnosť: Rekreačná trasa

Táto cyklotrasa nieje oficiálna. Bola zadaná užívateľmi a nenachádza sa na nej značenie!


Aktualizované dňa: 10.1.2022
Zdroj: MAS 11 PLUS

Základné údaje

Dĺžka: 44.1 km

Určené pre: Crossové bicykle

Farba: Cyklopotulky

Obtiažnosť: Rekreačná trasa

Táto cyklotrasa nieje oficiálna. Bola zadaná užívateľmi a nenachádza sa na nej značenie!