To nejlepší z výběru tří obcí z mikroregionu nad Holeškou

Saška Mišiková

0 hodnocení
V tomto článku vám představíme tři obce, které se rozprostírají v malebném prostředí jihozápadní části Slovenska a to Trebatice, Rakovice a Chtelnica. V úrodné nížinné zemi, chráněné pohořím Považského Inovce ze severovýchodní strany a zavlažované bohatým korytem řeky Váh, najdou hosté to pravé místo na odpočinek, zábavu i sport. Ukážeme vám, že na Slovensku jsou obce, kde se můžete vybrat na túru do hor a odpoledne za horkého počasí se jít osvěžit kdesi k vodě.

Jako první navštívíme obec Rakovice . Tato malebná obec leží na trnavské pahorkatině. Zajímavý je i původ názvu obce. Věděli jste, že je odvozen ze slovenského pojmenování pro vodního živočicha - raka? Prý kdysi byly častými živočichy řek a potoků, které se ve vesničce nacházely. Občané této obce jsou známí tím, že jsou velmi soudržní a váží si tradice a památky po svých předcích.
Dominantou této obce je určitě zámeček, který je postaven na severním okraji obce v rozsáhlém anglickém parku. V roce 1675 to byl původně renesanční zámek, ale v 30. letech 19. století byl klasicistní přestavěn. V této době se v kostele nacházela i rozsáhlá knihovna, která údajně obsahovala až 6 tisíc svazků knih. No když skončila 1. světová válka byl zámeček vykraden. Totéž se mu bohužel stalo i po roce 1945. Dnes je zámeček ve velmi dobrém stavu a sídlí v něm střední odborná škola.

163_jc7x44h8mg.jpg
Zdroj: Eobce (13.12.2019)

Uprostřed obce při obecním úřadě, který nejprve splňoval funkci církevní školy stojí zděná zvonice. Stavba pochází pravděpodobně z 18. století. V dolní části jsou vstupní dveře v horní části jsou tři okna zakončeny kulatým obloukem. I tuto bohužel byla v roce 1970 ukradena dřevořezba. V horní části zvonice je dřevěná konstrukce a jeden zvon s nápisem: Fusai PERCAJETANUM / Żądło TYRNVIAE 1857.

163_wi4h12u0dx.jpg
Zdroj: Obec Rakovice (13.12.2019)

Když půjdeme dál, na okraj obce směrem od Boroviec stojí na kamenném podstavci čtvercového půdorysu s profilovanou hlavicí socha sv. Jana Nepomuckého. Postava světce je zobrazena v kanonickém rouchu s birety a torzem krucifixu v pravé ruce. Sochy sv. Jana Nepomuckého byly nejčastěji umisťovány na mostech u vody, protože je patronem mlýnů, vorařů, lodníků a zpovědníků.

163_kouu3l8kfz.jpg
Zdroj: wikipedia (13.12.2019)

Obec Rakovice se může pyšnit i Kalváriou, která se nachází na jižním konci obce na svahu starého hřbitova blízko katastrální hranice s obcí Veselé. Na kopci stojí 3 dřevěné kříže, které symbolizují Golgotu na vrcholu, které byl Kristus ukřižován spolu se dvěma dalšími odsouzenými. Na prostředním kříži je umístěna postava ukřižovaného Krista zhotovena z plechu.

163_oyjahicqo9.jpg
Zdroj: Obec Rakovice (13.12.2019)

Z obce Rakovice směrem na obec Borovce přejdeme za necelých 6 minut do další zajímavé vesničky a to Trebatice . O Trebatice je první zmínka již v roce 1113. No Nejstarší osídlení dokumentují nálezy kostí mamuta z mladšího paleolitu (starší doba kamenná, 38 000-10 000 let před nl). Zpočátku patřily pod panství Beckov, později patřily nitranského biskupství. Tato obec je turisty vyhledávaná hlavně kvůli poznáváním krás Dolního Pováží. Obec má 1 350 obyvatel, kterých v okolí Trebatice přezdívají "kapustári". Každoročně v září se totiž v obci konají Zelné hody.
Nejvýznamnější památkou obce je římskokatolický Kostel sv. Štěpána krále, postavený v roce 1851 v klasicistním slohu. Před kostelem stojí mariánský pomník z roku 1855 a pomník padlým v 1. sv. válce. Klasicistní kostel svatého Štěpána krále, s oltářem obráceným na východ a renovovaný byl v roce 1908, je z roku 1851.Ide o jednolodní obdélníkový prostor se segmentovým uzávěrem presbytáře a věží vestavěnou do štítové fasády. Presbytář i loď jsou zaklenutý pruskými klenbami s klenbovými medzipásmi. Na západní straně kostela je zděná arkádová empora. Vnitřní zařízení je z dob stavby kostola.V roce 1870 vystavěli v obci školu s jednou učebnou - naproti kostelu.

163_8qn7edf6q6.jpg
Zdroj: wikipedia (13.12.2019)

Velkou zajímavostí této obce je vlastní motokárová dráha, kde můžete zažít pořádný adrenalin. Motokárová dráha Trebatice je sportovní okruh hostující oficiální závody motokár MSR, Open Cup a Moravský pohár. Kromě toho disponuje půjčovnou motokár a možností tréninků s vlastní motokárou. Nachází mezi obcemi Trebatice a Borovce ve vzdálenosti 6 km od města Piešťany. Pokud cestujete po dálnici D1, sjedete na sjezdu směr Vrbové a pokračujte po silnici č.499 4 km. V obci Trebatice odbočte vlevo na směr Velké Kostolany a po 400 m odbočte vlevo na motokárovou dráhu.
Na to, abyste si dosyta vychutnali všechny zajímavosti, které Trebatice nabízejí Vám bude jen jeden den málo. Proto v nich najdete pestrou nabídku ubytování, od příjemných a komfortních penzionů, až po priváty, apartmány a chaty pro ty méně náročné.

163_x3eqizkbz6.jpg
Zdroj: Homolamotorsport (13.12.2019)

Z Trebatice, přes Dolný Lopašov se dostaneme do neméně zajímavé obce a to Chtelnica . Zde zjistíte, že za skvělou dovolenou nemusíte cestovat někam do zahraničí, ale vše, co chcete najdete i přímo doma.
Chtelnica měla statut městečka od 13. století. Pokud se postavíte na velký kopec uvidíte z obce města jako Piešťany, Hlohovec a Trnavu. Obec se nachází na okraji Malých Karpat v údolí potoka Výtok. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1216. V 15. století se o Chtelnica mluvilo jako o městečku s tržními výsadami.
Zámeček v Chtelnica představuje dominantu a pýchu obce a je její nezaměnitelnou súčasťou.Nachádza se na levé straně silnice z Chtelnica směrem do třtiny. Je nerozlučně spjat s historií obce a jeho původ sahá do 16. století. Zajímavostí je, že tento zámeček okouzlil i Marii Terezii či později Jozefa Tisa, kteří byli jeho pravidelnými návštěvníky.
V zrekonstruovaných částech zámku se nacházejí reprezentační prostory regionálního muzea a galerie. Expozice prezentují život v této lokalitě v minulosti, různé historické předměty a nástroje. V zrekonstruovaných částech zámku se nacházejí reprezentační prostory regionálního muzea a galerie. Expozice prezentují život v této lokalitě v minulosti.

163_qkgeoj6y4w.jpg
Zdroj: Muzeum (13.12.2019)

V překrásném horském údolí obklopeném Malokarpatská lesy, vzdáleném asi půl hodiny cesty na severozápad od obce se nachází pamětní kaple Sv. Roch. Kaple se nachází hned vedle pramene čisté vody, takže je výborným místem pro váš odpočinek. Každoročně sem putovaly obyvatelé Chtelnica slavnostně spolu s hudbou, cechovními i kostelními prapory a s nimi i obyvatelé z okolí.

163_fw3h07pqm7.jpg
Zdroj: GoSlovakia (13.12.2019)

Kostel Nejsvětější Trojice, který se nachází nedaleko kaple byl také známí i jako Dolní kostel, ale není první na svém místě. Původně tam stála kaple sv. Jiří. Kostel se začal stavět 6. května 1794, kdy posvětili základní kámen, nyní je to římskokatolický chrám, který je i přes svůj věk stále aktivní a slouží svému účelu. Kostel je vysoký 46 metrů, kříž na věži měří 4 metry. Délka kostela je přibližně 45 metrů, šířka 14 metrů. Věž je 3,9 metru široká. Ve věži kostela jsou v současnosti 3 zvony. Největší váží 750 kilogramů a je na něm nápis: "Svatá Trojice, jediný Bože, smiluj se nad námi." Druhý zvon váží 550 kilogramů a je nejnovější. Je na něm napsáno: "Svatý Karel Boromejský, oroduj za nás". Nejmenší zvon má 300 kilogramů a je na něm nápis: "Svatá Panna Maria, oroduj za nás".

163_mv3p844pp1.jpg
Zdroj: mapio.net (13.12.2019)

Další kostel v pořadí v této obci je Kostel Sv. J. Křtitele. Je to zřejmě úplně nejstarší stavebně - historická památka z obce. Spolu se zbytkem renesančního opevnění tvoří odedávna jednu z dominant obce. Bohužel původ této nejstarší sakrální památky obce není jasný, písemné zprávy neříkají, kdy ji postavili. První nepřímá zpráva o existenci kostela je v souvislosti s údajem o fare a faráři Jindřichovi v Chtelnica v letech 1332-1337. Vzácná místní stavební památka donedávna chátrala. Roku 1963 ji zařadili do seznamu nemovitých památek v rámci kraje, jako chráněný památkový objekt ho roku 1967 obnovily zvenku i díky aktivitě zdejších obyvatel, zedníky, tesaře i dělníků.

163_w8rju95z7s.jpg
Zdroj: mapio.net (13.12.2019)

Ne každá obec se může chlubit vlastní kurií. No obec Chtelnica vyniká iv tomto. Topí byla postavena v 18.století. Byla dvoukřídlými disponován. Budovy, které k ní patřily byly zbourány. Budova kdysi patřila panskému úředníkovi. Později sloužila jako prodejna textilu či zeleniny. Nacházela se v ní už i pošta a knihovna. Nachází v řadové uliční zástavbě. Topí má dvě nadzemní podlaží. Její převládajícím stavebním prvkem je baroko. Čelní šesťosová fasáda je však klasicistní.

163_rjxm2p8am5.jpg
Zdroj: Wikipedia (13.12.2019)

Z historicky zajímavých památek přejdeme k neméně zajímavému místu které se nachází hned za obcí Chtelnica. Občané by vám jistě řekli, že dané místo je jejich součástí. Je to vodní nádrž Chtelnica, která je lákadlem nejen pro lidi, kteří se rádi ovlaží a zchladí v přírodních vodách. Tato nádrž je atraktivní i pro rybáře, nebo jen pro lidi, kteří vyhledávají relax procházkou na čerstvém vzduchu u břehu.

163_cyjxcrv308.jpg
Zdroj: GoSlovakia (13.12.2019)

Protože tato obec nabízí mnoho sakrálních památek, ale i míst pro rekreační vyžití, nachází se zde i více restaurací a podniků, kde se můžete kvalitně najíst. Pro milovníky piva tato obec nabízí rodinný podnik U Mira, ve kterém najdete nejen příjemnou obsluhu, ale můžete si např. zahrát i dámu.

Jsme přesvědčeni, že místa a památky které jsme vám v tomto článku představili, vás nenechali chladnými. Pokud jste nadšenci míst, z nichž sál historie i my, přijďte navštívit tyto 3 obce. Jejich atmosféra vás naplno pohltí a stanete se jejich součástí.

sdílet na
Zpracoval: Saška Mišiková
Aktualizováno dne: 8.6.2020
Zdroj: GoSlovakiaMohly by tě zaujmout