SK SK

PP Mačiansky presyp - Malá Mača

1 hodnotenie
Mačiansky presyp je prírodná pamiatka od roku 1983. Tvorí významnú zložku prírodného prostredia okresu Galanta. Svojím biologickým, klimatickým a hygienickým významom, veľkou dendrologickou, biologickou, estetickou a kultúrno - spoločenskou hodnotou významne prispieva k zvýšeniu pestrosti pozmenenej krajiny okresu. Na pieskovom presype sa vyskytuje piesko a teplomilná vegetácia a živočíšstvo.

PP Mačiansky presyp - Malá Mača

Mačiansky presyp je prírodná pamiatka od roku 1983. Tvorí významnú zložku prírodného prostredia okresu Galanta. Svojím biologickým, klimatickým a hygienickým významom, veľkou dendrologickou, biologickou, estetickou a kultúrno - spoločenskou hodnotou významne prispieva k zvýšeniu pestrosti pozmenenej krajiny okresu. Na pieskovom presype sa vyskytuje piesko a teplomilná vegetácia a živočíšstvo.

Prírodná pamiatka Mačiansky presyp.

Výmera chráneného územia:12 772 m2.

Rok vyhlásenia:1973

Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ:ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy

Predmet ochrany:CHÚ je jedným z posledných, pomerne dobre zachovalých pieskových presypov v okrese Galanta. Je to vhodná lokalita pre výskyt taxónov psamofilnej i xerotermnej flóry a fauny. CHÚ je ekostabilizačným prvkom v poľnohospodárskej krajine Podunajskej nížiny.

Stupeň/druh ochrany:4. stupeň

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom


Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Seniorov, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 19.2.2022

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

PP Mačiansky presyp - Malá Mača
Mačiansky presyp
Malá Mača
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Región: Podunajsko
 48.22164, 17.62812

Nadmorská výška: 119 m

Mačiansky presyp
Malá Mača

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia