SK SK

Kostol sv. Michala Archanjela, NKP

0 hodnotení
História
Nádhernou a jedinečnou dominantou mestskej časti Nitra – Dražovce je bezpochyby Kostol svätého Michala Archanjela z 12. storočia, nazývaný tiež Dražovský kostolík.

Kostol sv. Michala Archanjela, NKP

Nádhernou a jedinečnou dominantou mestskej časti Nitra – Dražovce je bezpochyby Kostol svätého Michala Archanjela z 12. storočia, nazývaný tiež Dražovský kostolík.

Kostol stojí na starom románskom hradisku a bol postavený začiatkom 12.storočia. Je to jednoloďová stavba s polkruhovou apsidou, charakterizovaná ako románska emporová kaplnka. Loď má rovný strop a na západnej strane poschodovú emporu. Fasády sú hladké, v strede priečelia je veža, zakončená murovanou ihlanovou strechou. Pôvodne patrilo toto územie k zoborskému kláštoru. Kanonická vizitácia z r. 1732 udáva, že kostol mal 2 empory /chóry/, jednu pod vežou, druhú na epištolovej strane, bohostánok na stene. Na oltári boli pôvodne umiestnené sochy sv.Michala, Róchusa, Rozálie, Šebastiána a obraz Panny Márie. Samostatnou farnosťou sa kostolík stal od r.1787. Zisťovacím výskumom Slov.múzea v r.1947 – 1948 bolo odkrytých 55 hrobov v okolí kostola, z nich niektoré boli prikryté kameňmi. Inventár hrobov tvorili mince, ozdoby, súčasti odevu. Cintorín predstavuje pochovávanie v čase 11. –17.stor. Kostolík je vynikajúcou pamiatkou ranného stredoveku a najstaršou románskou lokalitou v okrese Nitra. Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom


Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Seniorov, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 21.10.2022
Zdroj: Kam na výlet

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Kostol sv. Michala Archanjela, NKP
Dražovce
Nitra-Dražovce
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Región: Ponitrie
 48.3567588, 18.0553973

Dražovce
Nitra-Dražovce

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia