SK SK

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša

0 hodnotení
Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v roku 1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi.

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša

Ojedinelý drevený chrám v Brežanoch bol postavený v roku 1727. Zasvätený je sv. evanjelistovi Lukášovi.

Spočiatku boli všetci obyvatelia obce gréckokatolíci, avšak v 50-tych rokoch prešli na západný obrad kvôli rôznym pravoslavizačným snahám. Chrám zostal vo vlastníctve Gréckokatolíckej cirkvi, užívajú ho však rímskokatolicki veriaci.

Chrámový objekt je zo stavebného hľadiska trojdielny, trojmiestny, jednovežový s dvoma krížmi. Loď a svätyňa má zrubovú konštrukciu, veža stĺpovú. Strecha je v tvare pyramídy. Prekrytá je šindľami. Na vrchole osadený ozdobný trojramenný kríž je svojim tvarom jedným z najkrajších zo všetkých chrámov eparchie. Vchod do chrámu je zo západnej strany cez otvorenú predsieň. Loď a svätyňa má horizontálne poukladané trámy. Medzery medzi jednotlivými trámami sú zašpárované a vybielené. V súčasnosti sú vo veži zavesené dva zvony. Chrám bol sčasti reštaurovaný v roku 1999 a tiež v roku 2001.

Vnútorné zariadenie chrámu pochádza z prvej polovice 18. stor., ikonostas z roku 1733. Je štvorradový na štyroch poschodiach. Prvý rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a ikonu sv. evanjelistu Lukáša. Druhý rad sviatkov má namiesto ikony Poslednej večere Mandylion. Tretí apoštolský rad obsahuje v strede ikonu Krista Veľkňaza spolu s Bohorodičkou a sv. Jánom Krstiteľom. Štvrtý rad prorokov tvorí dvanásť ikon. Výnimočné je vypustenie klasického Ukrižovania alebo aspoň kríža, ktorým sa bežne uprostred hore ukončuje ikonostas a jeho zakončenie skloneným Mandylionom.

Z mobiliára treba uviesť oltár s obrazom Korunovanie Bohorodičky (1782), bočný oltár s obrazom Pieta, bočný oltár s obrazom Krista (druhá polovica 18. stor.). Za zmienku stojí ikona Árona vnútri diakonských (služobných) dverí.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Dohovoríte sa: Slovensky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 6.4.2020

Otváracie hodiny

Počasie

pondelok - nedeľa:
Nonstop


Kontakt

Telefón: +421 51 778 2288
Webová stránka: drevenechramy.sk
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša
082 41  Brežany
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Región: Šariš
 48.978613, 21.113405

082 41  Brežany

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia