SK SK
0 hodnotení
Cyklo Turistika
Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-brestovo- jaseňové nížinné lužné lesy, Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, Dubovo-hrabové lesy panónske, Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy, Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340), Vresoviská (4030), Prirodzené dystrofné stojaté vody, Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, Prechodné rašeliniská a trasoviská a Nížinné a podhorské kosné lúky.

Chránený areál Kotlina

Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-brestovo- jaseňové nížinné lužné lesy, Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, Dubovo-hrabové lesy panónske, Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy, Vnútrozemské panónske pieskové duny (2340), Vresoviská (4030), Prirodzené dystrofné stojaté vody, Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion, Prechodné rašeliniská a trasoviská a Nížinné a podhorské kosné lúky.

Biotop národného významu: Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy a Slatinné jelšové lesy, druhov európskeho významu a druhov národného významu.

Výmera chráneného územia:6 166 900 m2

Rok vyhlásenia:2010

Stupeň/druh ochrany:2. stupeň a 3. stupeň

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom


Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Seniorov, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 24.3.2022

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Chránený areál Kotlina
Kotlina
Cerová
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Región: Záhorie
 48.6037938, 17.3699856

Kotlina
Cerová

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia