2 hodnotenia
Park je založený na prírodno-krajinárskych kompozičných princípoch. Cestná sieť je nepravidelná. Pôvodné komunikácie sú v prevažnej miere zaniknuté. Okolo budovy kaštieľa je vytvorené malé nádvorie.

Historický park Pečeňady

Park je založený na prírodno-krajinárskych kompozičných princípoch. Cestná sieť je nepravidelná. Pôvodné komunikácie sú v prevažnej miere zaniknuté. Okolo budovy kaštieľa je vytvorené malé nádvorie.

Plošný rozsah parku, ktorý je zaznamenaný na katastrálnej mape pochádzajúcej z roku 1894, kedy mali parkové úpravy najreprezentatívnejšiu podobu, je zachovaný do súčasnosti. Parkové úpravy východne od kaštieľa majú prírodne – krajinársky charakter. V priestore hlavnej lúky západnej časti (horného parku) sa nachádzajú dreviny s rôznorodou vekovou štruktúrou vo forme skupinových výsadieb, ale aj solitérnych drevín. Pôvodné komunikácie sú v prevažnej miere zaniknuté, čitateľná v teréne je obvodová komunikácia v priestore lúčneho partera s voľnou výsadbou drevín, ktorá je zakreslená aj na snímke z pozemkovej mapy z roku 1973. Významnou hmotovo – priestorovou dominantou je v tejto časti sú dve skupiny platanov (Platanus x hispanica), ktoré rastú na parcele 834 v južnej časti – zrkadlovým obrazom proti sebe.Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí


Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 14.10.2017
Zdroj: DAJAMABOOKS
Park tvorí neoddeliteľnú súčasť nehnuteľnej kultúrnej pamiatky a vytvára pre kaštieľ špecifické prostredie. Je súčasťou pôvodného areálu od doby založenia a realizovaným novodobým zásahom.

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené
10°
Po 12°
Ut 12°
St 13°


Kontakt

Historický park Pečeňady
Pečeňady
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Región: Stredné Považie, Mikroregión Naše Jadro
 48.479469, 17.718916

Nadmorská výška: 155 m

Pečeňady

Zobraziť viac


tipy na zážitok v okolí Podujatia