SK SK

Kostol Panny Márie Karmelskej

0 hodnotení
História
V 15. storočí tu, priamo nad šachtou v ktorej ich zavalilo, dali baníci postaviť malú kaplnku zasvätenú Panne Márii Škapuliarskej. V roku 1708 bola ku kaplnke pristavaná kostolná loď a tak vznikol terajší kostol. Existujú viaceré písomné doklady o zázračných uzdraveniach vďaka P. Márii Škapuliarskej, preto sa tu odnes konajú púte pri príležitosti jej sviatku. Návšteva kostolíka je možná po dohode s Obecným úradom. Kostol je Národnou kultúrnou pamiatkou.

Kostol Panny Márie Karmelskej

V 15. storočí tu, priamo nad šachtou v ktorej ich zavalilo, dali baníci postaviť malú kaplnku zasvätenú Panne Márii Škapuliarskej. V roku 1708 bola ku kaplnke pristavaná kostolná loď a tak vznikol terajší kostol. Existujú viaceré písomné doklady o zázračných uzdraveniach vďaka P. Márii Škapuliarskej, preto sa tu odnes konajú púte pri príležitosti jej sviatku. Návšteva kostolíka je možná po dohode s Obecným úradom. Kostol je Národnou kultúrnou pamiatkou.

V bezprostrednej blízkosti farského kostola, teda južne, stojí menší kostol zasvätený Panne Márii Karmelskej (Škapuliarskej). Vznik tohto kostola úzko súvisí s rudným bohatstvom a baníctvom v Banskej Belej.

Milostivý obraz Panny Márie Škapuliarskej

V kostole sa nachádzajú dva obrazy Panny Márie Škapuliarskej. Menší obraz sa v kánonických vizitáciach uvádza ako milostivý. Obraz predstavuje Pannu Máriu, ktorá na ľavej ruke drží malého Ježiška a v pravej ruke drží a ponúka škapuliar. Panna Mária má na hlave pozlátenú, desiatimi drahokamami ozdobenú korunu a podobnú korunu má na hlave aj Ježiško. Nakoľko obraz bol so súhlasom cirkevnej vrchnosti korunovaný, to dokazuje, že sa tu diali na príhovor Panny Márie vyslyšania, obrátenia a uzdravenia. V kánonickej vizitácii z roku 1780 sú spísané votívne dary vďaky, a to strieborné srdcia, strieborné retiazky a a strieborné podoby očí uzdravených darcov. Tieto predmety však boli za vlády Jozefa II. skonfiškované do štátnej pokladnice. Prvú písomnú správu o tomto obraze zaznačil v roku 1698 iniciátor stavby kostola farár Juraj Lanzhosky, keď napísal, že 5. marca 1697 pani Dorota Ladinová z úcty zakúpila vernú kópiu obrazu „našej milej Panej“ v Kalo, neskôr je ďalšia zmienka o obraze „unser liebe Frauen monte Carmeli“.

V roku 1840 pri renovácii kostola za farára Františka Sklenára bol milostivý obraz nahradený väčším oltárnym obrazom rozmerov 160x110 cm, ktorého autorom bol Alojz Varosy, senátor mesta Nová Baňa. Je to klasicistická maľba, na ktorej je v hornej polovici zobrazená Panna Mária s Ježiškom, ktorý ponúka škapuliar. Po stranách sú anjeli a v dolnej časti obrazu modliaci sa baníci pri ústi banskej štôlne. Aj tento výjav čiastočne potvrdzuje reálnosť ústneho podania o záchrane baníkov. V súčasnosti tento obraz vykazuje zjavné známky deštrukcie, počas vojny bol dostrieľaný a neskôr neodborne reštaurovaný.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí


Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Seniorov, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 26.8.2022

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Kostol Panny Márie Karmelskej
obec
Banská Belá
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Región: Hont, Pohronie
 48.47402, 18.934169

Nadmorská výška: 484 m

obec
Banská Belá

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia