SK SK
0 hodnotení
Kalvária je unikátna z toho dôvodu, že sa nej na rozdiel od ostatných nenájdete kaplnky, ale kríže položené na zemi a sochy. Sú postavené z kameňa a doplnené skleným detailom. Kameň ma lokálny pôvod, vyťažil v Terchovej pred viac ako sto rokmi. Zámer postaviť krížovú cestu v Terchovej bol dlhodobý, obec je totiž významným pútnickým miestom. Nachádza sa v nej rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorý je najväčším chrámom na Slovensku.

Kalvária v Terchovej

Kalvária je unikátna z toho dôvodu, že sa nej na rozdiel od ostatných nenájdete kaplnky, ale kríže položené na zemi a sochy. Sú postavené z kameňa a doplnené skleným detailom. Kameň ma lokálny pôvod, vyťažil v Terchovej pred viac ako sto rokmi. Zámer postaviť krížovú cestu v Terchovej bol dlhodobý, obec je totiž významným pútnickým miestom. Nachádza sa v nej rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorý je najväčším chrámom na Slovensku.

 V obci sa navyše už desiatky rokov konajú Cyrilometodské dni. Potreba postaviť krížovú cestu teda bola jasná. Autorom tejto kalvárie je akademický sochár a rodák z Terchovej Milan Opalka. Bol prvým porevolučným starostom Terchovej, zaslúžil sa aj o vznik Cyrilometodských dní v roku 1990, novín Terchová a ďalších významných podujatí. Podieľal sa tak na umeleckom a duchovnom rozvoji Terchovej.

Zdroj: Kalvária v Terchovej (1.9.2021)
Aktualizované dňa: 1.9.2021

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Kalvária v Terchovej
Terchová
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Región: Horné Považie
 49.25002, 19.0321

Terchová

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia