SK SK

Slovenské sklárske múzeum, Lednické Rovne

0 hodnotení
Múzeum sídli v rozsiahlom klasicistickom kaštieli, ktorý obkolesuje rozľahlý park patriaci k najvýznamnejším historickým parkom na Slovensku. Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou, je v súkromnom vlastníctve a verejnosti je prístupná jedna z jeho častí, v ktorej je inštalovaná expozícia dokladajúca tradíciu sklárstva v Lednických Rovniach. Stála expozícia skla podáva obraz o dejinách vývoja slovenského skla od jeho najstarších dokumentovateľných čias až po súčasnosť.

Slovenské sklárske múzeum, Lednické Rovne

Múzeum sídli v rozsiahlom klasicistickom kaštieli, ktorý obkolesuje rozľahlý park patriaci k najvýznamnejším historickým parkom na Slovensku. Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou, je v súkromnom vlastníctve a verejnosti je prístupná jedna z jeho častí, v ktorej je inštalovaná expozícia dokladajúca tradíciu sklárstva v Lednických Rovniach. Stála expozícia skla podáva obraz o dejinách vývoja slovenského skla od jeho najstarších dokumentovateľných čias až po súčasnosť.

Súčasná sklárska výroba je dokumentovaná výrobkami jestvujúcich slovenských sklární. Špeciálnu časť expozície tvoria pracovné nástroje a pomôcky sklárov a mapa historických sklární.

Múzeum poskytuje sprievodcovské služby, v prípade potreby aj v cudzom jazyku. Nechýba ani ponuka audiovizuálneho programu so zameraním na proces výroby skla, premietanie videofilmov so sklárskou tematikou a tiež poradenská služba zo svojej špecializácie. V blízkosti múzea sa nachádza značková predajňa tunajšej sklárne, kde si návštevníci môžu zakúpiť rozličný sortiment.

Zdroj: Slovenské sklárske múzeum (2.9.2021)
Aktualizované dňa: 2.9.2021

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Slovenské sklárske múzeum, Lednické Rovne
Lednické Rovne
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Región: Horné Považie
 49.066068, 18.287383

Lednické Rovne

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia