Interaktívne s mapou:

obľúbené
zdieľaj na
0 0 hodnotení

Hodnoť a podpor Slovensko

Ak máš chuť podporiť regionálnych výrobcov alebo pomôcť nášmu životnému prostrediu, aj toto je jednou z ciest ako na to. Body môže zbierať len prihlásený užívateľ, preto sa pred hodnotením nezabudni prihlásiť.


Základná škola, Brodské

Základná škola Brodské je plnoorganizovaná základná škola s dlhodobou tradíciou. Poskytuje základné vzdelanie. Podporuje rozvoj osobnosti v súlade so zásadami humanizmu, demokracie a vlastenectva. Poskytovaním základných vedeckých poznatkov, zručností a návykov rozvíja jeho osobnosť po stránke rozumovej, mravnej, estetickej, pracovnej a telesnej. Rozvíja jeho spôsobilosti v oblasti jazykovej, matematickej, prírodovedeckej, športovej a spoločenskovednej.

Poskytuje mu ďalšie znalosti a zručnosti potrebné na orientáciu v živote, spoločnosti a na jeho ďalšie vzdelávanie a prax. Umožňuje náboženskú alebo etickú výchovu na základe slobodného rozhodnutia zákonných zástupcov žiaka.

Jej cieľom je vychovať zdravo sebavedomého a humánneho žiaka, ktorý sa dokáže orientovať a nájsť svoje miesto v živote v súčasnom svete. Pre jeho dosiahnutie si vytyčuje dlhodobé úlohy v oblasti riadenia a organizácie života v škole, vychádza z podmienok, v ktorých pôsobí.

Tvorivé prostredie a dobrú atmosféru sa škola usiluje vytvárať zapojením samotných žiakov, ich rodičov, všetkých zamestnancov školy i širokej verejnosti do diania v škole na základe zásady "Aby sa deti čo najviac naučili, musia mať záujem, chodiť do školy rady. Aby deti chodili do školy rady, musia do práce chodiť radi učitelia a ostatní zamestnanci školy a o školu sa musia zaujímať i ostatní, najmä rodičia detí."

Výchovnovzdelávací proces je organizovaný v humánnom duchu, pozornosť pedagógov i ostatných zamestnancov školy sa sústreďuje na plnenie úloh súvisiacich s výchovou, plnenie učebných plánov a osnov, úloh súvisiacich so zabezpečením chodu školy, ktoré sú rozpracované v pláne práce školy na jednotlivé školské roky. Významnou stránkou tohto procesu je nielen vzdelávanie žiakov, ale i vytváranie podmienok pre vzdelávanie a odborný rast pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Výchovnú a vzdelávaciu činnosť na vyučovaní - v rámci povinných, voliteľných i nepovinných predmetov vhodne dopĺňajú i ostatné aktivity - činnosť ŠK, krúžky a podujatia organizované v spolupráci s verejnosťou.
Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Vlakom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí
Akceptované platby: Hotovosť
Dohovoríte sa: Slovensky
Sezóna: Jar, Jeseň, Zima
Stravovanie: V objekte
Vhodné pre: Deti, Mládež
Aktualizované dňa: 20.12.2017

Základná škola, Brodské

Základná škola Brodské je plnoorganizovaná základná škola s dlhodobou tradíciou. Poskytuje základné vzdelanie. Podporuje rozvoj osobnosti v súlade so zásadami humanizmu, demokracie a vlastenectva. Poskytovaním základných vedeckých poznatkov, zručností a návykov rozvíja jeho osobnosť po stránke rozumovej, mravnej, estetickej, pracovnej a telesnej. Rozvíja jeho spôsobilosti v oblasti jazykovej, matematickej, prírodovedeckej, športovej a spoločenskovednej.

Poskytuje mu ďalšie znalosti a zručnosti potrebné na orientáciu v živote, spoločnosti a na jeho ďalšie vzdelávanie a prax. Umožňuje náboženskú alebo etickú výchovu na základe slobodného rozhodnutia zákonných zástupcov žiaka.

Jej cieľom je vychovať zdravo sebavedomého a humánneho žiaka, ktorý sa dokáže orientovať a nájsť svoje miesto v živote v súčasnom svete. Pre jeho dosiahnutie si vytyčuje dlhodobé úlohy v oblasti riadenia a organizácie života v škole, vychádza z podmienok, v ktorých pôsobí.

Tvorivé prostredie a dobrú atmosféru sa škola usiluje vytvárať zapojením samotných žiakov, ich rodičov, všetkých zamestnancov školy i širokej verejnosti do diania v škole na základe zásady "Aby sa deti čo najviac naučili, musia mať záujem, chodiť do školy rady. Aby deti chodili do školy rady, musia do práce chodiť radi učitelia a ostatní zamestnanci školy a o školu sa musia zaujímať i ostatní, najmä rodičia detí."

Výchovnovzdelávací proces je organizovaný v humánnom duchu, pozornosť pedagógov i ostatných zamestnancov školy sa sústreďuje na plnenie úloh súvisiacich s výchovou, plnenie učebných plánov a osnov, úloh súvisiacich so zabezpečením chodu školy, ktoré sú rozpracované v pláne práce školy na jednotlivé školské roky. Významnou stránkou tohto procesu je nielen vzdelávanie žiakov, ale i vytváranie podmienok pre vzdelávanie a odborný rast pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Výchovnú a vzdelávaciu činnosť na vyučovaní - v rámci povinných, voliteľných i nepovinných predmetov vhodne dopĺňajú i ostatné aktivity - činnosť ŠK, krúžky a podujatia organizované v spolupráci s verejnosťou.
Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Vlakom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovosť
Dohovoríte sa: Slovensky
Stravovanie: V objekte

Vhodné pre: Deti, Mládež
Sezóna: Jar, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 20.12.2017

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené
Št
Pi
So

Kontakt

Telefón: +421 34 6591 105
Webová stránka: zsbrodske.edupage.org
Základná škola, Brodské
Školská 281
908 85  Brodské
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Región: Záhorie
 48.6917333, 17.0151256

Nadmorská výška: 161 m

Školská 281
908 85  Brodské

Zobraziť viac

tipy na zážitok v okolí Podujatia