SK SK

Vodná nádrž Pod Bukovcom

0 hodnotení
Vodná nádrž Pod Bukovcom sa nachádza pri obci Bukovec, ktorá je vzdialená asi 5 km na západ od mesta Košice. Z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Volovské vrchy.

Vodná nádrž Pod Bukovcom

Vodná nádrž Pod Bukovcom sa nachádza pri obci Bukovec, ktorá je vzdialená asi 5 km na západ od mesta Košice. Z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Volovské vrchy.

Bola vybudovaná na toku potoka Ida, v stejnomennej doline v 60. rokoch 20. storočia. Dolina potoka Ida sa nachádza medzi horskými podcelkami Kojšovská hoľa a Holička. 

Spomínaný potok Ida je jediným prítokom vodnej nádrže Pod Bukovcom, ktorý pramení pod Bielym kameňom (1 134,5 m) v blízkosti výhľadovej Kojšovskej hole (1246 m n.m.). Tento potok zásobuje vodou aj vodnú nádrž Bukovec, ktorá nie je pre verejnosť sprístupnená. 

Nádrž Pod Bukovcom bola vybudovaná ako havarijná zásobáreň úžitkovej vody pre VSŽ Košice (dnes U.S.Steel). Pred nádržou sa nachádza malá sedimentačná nádrž, ktorá slúži na zachytávanie nečistôt. 

V letných mesiacoch je vodná nádrž Pod Bukovcom obľúbeným miestom prímestskej rekreácie. Sú tu možnosti plávania, windsurfingu a rybolovu. 

V letných mesiacoch sú tu k dispozícií dve pláže. 

Pláž nachádzajúca sa bližšie k ceste nazývaná ako Woow Plaz Bukovec má kamienkovú pláž, viaceré sprchy, ležadlá, loďky, detské i plážové ihriská a je platená. 

Pláž nachádzajúca sa pri bufete Salaš Bukovec nazývaná ako Pláž Beach Bukovec je neplatená. 

Po väčšine sú pláže pri vodnej nádrži Pod Bukovcom tvorené neupravenými trávnatými plochami, ktoré sa striedajú s plochami pokrytými nízkou a divorastúcou vegetáciou. 

Dno vodnej nádrže je bahnité. 

O čistote vodnej nádrže svedčí výskyt rakov (moja vlastná skúsenosť). 

V obývanej zóne a na brehu vodnej nádrže Pod Bukovcom môžeme ojedinele nájsť druhy ako vŕba biela, jelša lepkavá a dvojzub trojdielny. 

Vodná nádrž Pod Bukovcom je rybárskym revírom v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu s väčším zastúpením pstruha dúhového, pstruha potočného, kapra rybničného, šťuky severnej, zubáča veľkoústého, ostrieža zelenkavého a plotice červenookej. 

Priemerná hĺbka vody nádrže je 9 metrov, jej maximálna hĺbka je okolo 15 metrov a priemerná teplota vody počas sezóny je 21°C. 

Vodná nádrž leží v mierne teplej klimatickej oblasti. 

Okolité lesné terény sú vhodné na cykloturistiku a turistiku. 

 

Aktualizované dňa: 1.10.2021

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Vodná nádrž Pod Bukovcom
Bukovce
Kraj: Prešovský
Okres: Stropkov
Región: Šariš
 48.700169, 21.156986

Bukovce

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia