SK SK
2 hodnotenia
Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí v Ilavskej kotline. Biele Karpaty tvoria severozápadné ohraničenie prírodného prostredia Dubnice nad Váhom a Strážovská hornatina ich ohraničuje na juhovýchode. Nachádza sa v údolí Váhu a na jeho južnej terase, v južnej časti Ilavskej kotliny, na severozápadných svahoch Teplickej vrchoviny, 225-850 m n.m.

Mesto Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí v Ilavskej kotline. Biele Karpaty tvoria severozápadné ohraničenie prírodného prostredia Dubnice nad Váhom a Strážovská hornatina ich ohraničuje na juhovýchode. Nachádza sa v údolí Váhu a na jeho južnej terase, v južnej časti Ilavskej kotliny, na severozápadných svahoch Teplickej vrchoviny, 225-850 m n.m.

Doklady o najstaršom osídlení Dubnice pochádzajú zo staršej doby kamennej. Koncom 5. a začiatkom 6. storočia k nám prichádzajú prví Slovania.

V lokalite Kvášovec sa našlo sídlisko s obydlím datovaným keramikou do mladšieho slovanského, t. j. poveľkomoravského obdobia, v lokalite Húštikom (Veľký Kolačín) boli objavené dve sídliská slovanských predkov (doba veľkomoravská).

Najstaršia písomná zmienka o Dubnici je v listine hlásiacej sa do roku 1193, v ktorej sa spomína Dubnica ako majetok dedične užívaný bratmi Vratislavom a Piskinom. Ďalšia správa o Dubnici je z roku 1276, keď Samsom a Jakub, synovia Čepku (Vratslavovho syna) predali Dubnicu manželovi svojej sestry Oltumanovi. Listina je významná tým, že sa v nej spomína kostol zasvätený sv. Jakubovi apoštolovi. Je len pomerne málo obcí, ktoré majú takto konkrétne už z 13. storočia doložené jestvovanie kostola a aj jeho patrocínium – zasvätenie.

Dokedy bola Dubnica zemianskou obcou, patriacou potomkom Oltumana, nevieme, azda na začiatku 15.storočia rodina vymrela, lebo v roku 1439 sa Dubnica už spomína ako majetok trenčianskeho hradného panstva a ostala ním až do konca feudalizmu.

Na konci 16.storočia prevzal zálohu trenčianskeho panstva (do ktorého patrila aj Dubnica) gróf Štefan Illesházy, za ktorý zaplatil Rudolfovi II. 201 065 toliarov.


Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Vlakom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovosť
Dohovoríte sa: Slovensky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 8.11.2018

Otváracie hodiny

Počasie

pondelok - utorok:
07:30 - 11:30
12:00 - 15:00
streda:
07:30 - 11:30
12:00 - 16:45
piatok:
07:30 - 11:30
12:00 - 13:45
Zobraziť viac

Otváracie hodiny

Počasie

pondelok - utorok:
07:30 - 11:30
12:00 - 15:00
streda:
07:30 - 11:30
12:00 - 16:45
piatok:
07:30 - 11:30
12:00 - 13:45


Kontakt

Telefón: +421 42 445 5700
Webová stránka: dubnica.eu
Mesto Dubnica nad Váhom
Mestský úrad Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41  Dubnica nad Váhom
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Región: Stredné Považie
 48.957587, 18.165703

Lokalita Dubnica nad Váhom

Mestský úrad Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41  Dubnica nad Váhom

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia