SK SK
2 hodnotenia
Obec Pusté Úľany leží na juhozápadnom Slovensku v severnej časti Podunajskej nížiny. Územno-správne patrí do Trnavského samosprávneho kraja so sídlom v Trnave. Okresným mestom je Galanta.

Obec Pusté Úľany

Obec Pusté Úľany leží na juhozápadnom Slovensku v severnej časti Podunajskej nížiny. Územno-správne patrí do Trnavského samosprávneho kraja so sídlom v Trnave. Okresným mestom je Galanta.

Územie obce patrí k územiam s najnižšou lesnatosťou na Slovensku. Lesná pôda tvorí cca 6,62% (1 626 354 m²) z výmery k. ú. Južne od obce sa nachádza súvislejšia plocha listnatého lesa, ktorá patrí do dubového vegetačného stupňa. Les má ráz lužného lesa a je charakteristický bohatou faunou.

Ďalšou charakteristickou črtou je bohatosť vôd a rýb v miestnych tokoch. Vodné plochy sú tvorené sústavou šiestich rybníkov a sieťou troch potokov a troch zavlažovacích kanálov.

Významnou prírodnou danosťou obce je Úľanská mokraď. V pôvodne močaristom území, ktoré sa rozprestiera na nive Stoličného potoka, Trnovského kanála a Nového potoka, možno nájsť bohatú kvetenu. Prieskum tohto územia preukázal, že sa tu nachádzajú kriticky ohrozené druhy a rastliny v nebezpečenstve vyhynutia, ako i veľmi ohrozené druhy, z ktorých viaceré sa v súčasnosti evidujú už len na niekoľkých lokalitách. Celkový slatinný ráz krajiny dokumentujú i rozsiahle rašeliniská a výskyt rašeliny, ktorá sa tu v minulosti ťažila.

Južnú hranicu katastrálneho územia obce tvorí Čierna voda so starými meandrami (mŕtve ramená), vyznačujúca sa pobrežnou vegetáciou, mokraďami, lúkami a meandrami s vŕbovo - topoľovými porastmi. V katastrálnom území sa nachádza Stoličný potok, ktorý má podobnú charakteristiku ako Čierna voda a Úľanská mokraď, ktorá ho obklopuje. Cca 700 m južným smerom od osady Lúčny Dvor sa nachádza Malý Dunaj.

Významnou charakteristikou miestnej prírody je rozmanitosť a bohatosť vtáctva. V rámci projektu Natura 2000 bolo územie zasahujúce oblasť Úľanských rybníkov a nív vyhlásené za chránené vtáčie územie nadregionálneho celoeurópskeho významu. Chránené územie Pusté Úľany –Zeleneč s celkovou výmerou 21 240 ha je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov: Circus aeruginosus a Circus pygargus. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie Ixobrychus minutus, Galerida cristana, Coturnix coturnic, Falco vespertinus, Falco cherrug a Milvus migrans.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovosť
Dohovoríte sa: Slovensky, Maďarsky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 6.6.2022

Otváracie hodiny

Počasie

pondelok:
07:30 - 12:00
13:00 - 15:30
streda:
07:30 - 12:00
13:00 - 18:00
piatok:
07:30 - 12:00
Zobraziť viac

Otváracie hodiny

Počasie

pondelok:
07:30 - 12:00
13:00 - 15:30
streda:
07:30 - 12:00
13:00 - 18:00
piatok:
07:30 - 12:00


Kontakt

Telefón: +421 31 784 5121
Webová stránka: pusteulany.sk
Obec Pusté Úľany
Obecný Úrad
Hlavná 91/208
925 28  Pusté Úľany
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Región: Podunajsko, Mikroregión 11 PLUS, MAS 11 PLUS
 48.231421, 17.569281

Lokalita Pusté Úľany

Nadmorská výška: 127 m

Obecný Úrad
Hlavná 91/208
925 28  Pusté Úľany

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia