SK SK

Modransko-tŕňanské pustáky

0 hodnotení
Územie európskeho významu Modransko-tŕňanské pustáky s rozlohou chráneného územia (ha) 352,5105.

Modransko-tŕňanské pustáky

Územie európskeho významu Modransko-tŕňanské pustáky s rozlohou chráneného územia (ha) 352,5105.

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku. Nížinné a podhorské kosné lúky. Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy. Teplomilné panónske dubové lesy. Kyslomilné bukové lesy. Lipovo-javorové sutinové lesy. Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae). Bukové a jedľové kvetnaté lesy.

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: Cordulegaster heros, Lucanus cervus, Pulsatilla grandis

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo


Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Seniorov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 27.3.2023

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Modransko-tŕňanské pustáky
Šilháre
Vinosady
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Región: Trnavsko
 48.3181859, 17.2812796

Šilháre
Vinosady

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia