To najlepšie z výberu troch obcí z mikroregiónu nad Holeškou

0 hodnotení
V tomto článku vám predstavíme tri obce, ktoré sa rozprestierajú v malebnom prostredí juhozápadnej časti Slovenska a to Trebatice, Rakovice a Chtelnica. V úrodnej nížinnej krajine, chránenej pohorím Považského Inovca zo severovýchodnej strany a zavlažovanej bohatým korytom rieky Váh, nájdu hostia to pravé miesto na oddych, zábavu i šport. Ukážeme vám, že na Slovensku sú obce, kde sa môžete vybrať na túru do hôr a popoludní za horúceho počasia sa ísť osviežiť kdesi k vode.

Ako prvú navštívime obec Rakovice. Táto malebná obec leží na trnavskej pahorkatine. Zaujímavý je aj pôvod názvu obce. Vedeli ste, že je odvodený zo slovenského pomenovania pre vodného živočícha - raka? Vraj kedysi boli častými živočíchmi riek a potokov, ktoré sa v dedinke nachádzali. Občania tejto obce sú známi tým, že sú veľmi súdržní a vážia si tradície a pamiatky po svojich predkoch.
Dominantou tejto obce je určite kaštieľ, ktorý je postavený na severnom okraji obce v rozsiahlom anglickom parku. V roku 1675 to bol pôvodne renesančný kaštieľ, ale v 30. rokoch 19. storočia bol klasicistický prestavaný. V tejto dobe sa v kaštieli nachádzala aj rozsiahla knižnica, ktorá údajne obsahovala až 6 tisíc zväzkov kníh. No keď skončila 1. svetová vojna bol kaštieľ vykradnutý. To isté sa mu bohužiaľ stalo aj po roku 1945. Dnes je kaštieľ vo veľmi dobrom stave a sídli v ňom stredná odborná škola.

163_jc7x44h8mg.jpg
Zdroj: Eobce (13.12.2019)

V  strede obce pri obecnom úrade, ktorý najprv spĺňal funkciu cirkevnej školy stojí murovaná zvonica. Stavba pochádza pravdepodobne z 18. storočia. V dolnej časti sú vstupné dvere v hornej časti sú tri okná zakončené polkruhovým oblúkom. Aj tuto bohužiaľ bola v roku 1970 ukradnutá drevorezba. V hornej časti zvonice je drevená konštrukcia a jeden zvon s nápisom: FUSA PERCAJETANUM/ZADL TYRNVIAE 1857.

163_wi4h12u0dx.jpg
Zdroj: Obec Rakovice (13.12.2019)

Keď pôjdeme ďalej, na okraj obce smerom od Boroviec stojí na kamennom podstavci štvorcového pôdorysu s profilovanou hlavicou socha sv. Jána Nepomuckého. Postava svätca je zobrazená v kanonickom rúchu s biretom a torzom krucifixu v pravej ruke. Sochy sv. Jána Nepomuckého boli najčastejšie umiestňované na mostoch pri vode, pretože je patrónom mlynárov, pltníkov, lodníkov a spovedníkov.

163_kouu3l8kfz.jpg
Zdroj: wikipedia (13.12.2019)

Obec Rakovice sa môže pýšiť aj Kalváriou, ktorá sa nachádza na južnom konci obce na svahu starého cintorína blízko katastrálnej hranice s obcou Veselé. Na kopci stoja 3 drevené kríže, ktoré symbolizujú Golgotu na vrchole, ktorej bol Kristus ukrižovaný spolu s dvoma ďalšími odsúdenými. Na prostrednom kríži je umiestnená postava ukrižovaného Krista zhotovená z plechu.

163_oyjahicqo9.jpg
Zdroj: Obec Rakovice (13.12.2019)

Z obce Rakovice smerom na obec Borovce prejdeme za necelých 6 minút do ďalšej zaujímavej dedinky a to Trebatice. O Trebaticiach je prvá zmienka už v roku 1113. No Najstaršie osídlenie dokumentujú nálezy kostí mamuta z mladšieho paleolitu (staršia doba kamenná, 38 000-10 000 rokov pred n.l.).  Spočiatku patrili pod panstvo Beckovského hradu, neskôr patrili nitrianskemu biskupstvu. Táto obec je turistami vyhľadávaná hlavne kvôli spoznávaním krás Dolného Považia. Obec má 1 350 obyvateľov, ktorých v okolí Trebatíc prezývajú „kapustári“. Každoročne v septembri sa totiž v obci konajú Kapustové hody.
Najvýznamnejšou pamiatkou obce je rímskokatolícky Kostol sv. Štefana  kráľa, postavený v roku 1851 v klasicistickom slohu. Pred kostolom stojí mariánsky pomník z roku 1855 a pomník padlým v 1. sv. vojne. Klasicistický kostol svätého Štefana kráľa, s oltárom obráteným na východ a renovovaný bol v roku 1908, je z roku 1851.Ide o jednoloďový obdĺžnikový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítovej fasády. Presbytérium i loď sú zaklenuté pruskými klenbami s klenbovými medzipásmi. Na západnej strane kostola je murovaná arkádová empora. Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola.V roku 1870 vystavali v obci školu s jednou učebňou - oproti kostolu.

163_8qn7edf6q6.jpg
Zdroj: wikipedia (13.12.2019)

Veľkou zaujímavosťou tejto obce je vlastná motokárová dráha, kde môžete zažiť poriadny adrenalín. Motokárová dráha Trebatice je športový okruh hosťujúci oficiálne preteky motokár MSR, Open Cup a Moravský pohár. Okrem toho disponuje požičovňou motokár a možnosťou tréningov s vlastnou motokárou.  Nachádza medzi obcami Trebatice a Borovce vo vzdialenosti 6 km od mesta Piešťany. Pokiaľ cestujete po diaľnici D1, zídete na zjazde smer Vrbové a pokračujte po ceste č.499 4 km. V obci Trebatice odbočte vľavo na smer Veľké Kostolany a po 400 m odbočte vľavo na motokárovú dráhu.
Na to, aby ste si dosýta vychutnali všetky zaujímavosti, ktoré Trebatice ponúkajú Vám bude len jeden deň málo. Preto v nich nájdete pestrú ponuku ubytovania, od príjemných a komfortných penziónov, až po priváty, apartmány a chaty pre tých menej náročných.

163_x3eqizkbz6.jpg
Zdroj: Homolamotorsport (13.12.2019)

Z Trebatíc, cez Dolný Lopašov sa dostaneme do nemenej zaujímavej obce a to Chtelnica. Tu zistíte, že  za skvelou dovolenkou nemusíte cestovať niekam do zahraničia, ale všetko, čo chcete nájdete aj priamo doma.
Chtelnica mala štatút mestečka od 13. storočia. Ak sa postavíte na veľký kopec uvidíte z obce mestá ako Piešťany, Hlohovec a Trnavu. Obec sa nachádza na okraji Malých Karpát v údolí potoka Výtok. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1216. V 15. storočí sa o Chtelnici hovorilo ako o mestečku s trhovými výsadami.
Kaštieľ v Chtelnici predstavuje dominantu a pýchu obce a je jej nezameniteľnou súčasťou.Nachádza sa na ľavej strane cesty z Chtelnice smerom do Trstína. Je nerozlučne spätý s históriou obce a jeho pôvod siaha do 16. storočia. Zaujímavosťou je, že tento kaštieľ očaril aj Máriu Teréziu či neskôr Jozefa Tisa, ktorí boli jeho pravidelnými návštevníkmi.
V zrekonštruovaných častiach kaštieľa sa nachádzajú reprezentačné priestory regionálneho múzea a galérie. Expozície prezentujú život v tejto lokalite v minulosti, rôzne historické predmety a nástroje. V zrekonštruovaných častiach kaštieľa sa nachádzajú reprezentačné priestory regionálneho múzea a galérie. Expozície prezentujú život v tejto lokalite v minulosti.

163_qkgeoj6y4w.jpg
Zdroj: Muzeum (13.12.2019)

V prekrásnom horskom údolí obklopenom malokarpatskými lesmi, vzdialenom asi pol hodiny cesty na severozápad od obce sa nachádza pamätná kaplnka Sv. Rócha. Kaplnka sa nachádza hneď vedľa prameňa čistej vody, takže je výborným miestom pre váš odpočinok. Každoročne sem putovali obyvatelia Chtelnice slávnostne spolu s hudbou, cechovými i kostolnými zástavami a s nimi aj obyvatelia z okolia.

163_fw3h07pqm7.jpg
Zdroj: GoSlovakia (13.12.2019)

Kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý sa nachádza neďaleko kaplnky bol tiež známi aj ako Dolný Kostol, no nie je prvý na svojom mieste. Pôvodne tam stála kaplnka sv. Juraja. Kostol sa začal stavať 6. mája 1794, kedy posvätili základný kameň , teraz je to rímskokatolícky chrám, ktorý je aj napriek svojmu veku stále aktívny a slúži svojmu účelu. Kostol je vysoký 46 metrov, kríž na veži meria 4 metre. Dĺžka kostola je približne 45 metrov, šírka 14 metrov. Veža je 3,9 metra široká. Vo veži kostola sú v súčasnosti 3 zvony. Najväčší váži 750 kilogramov a je na ňom nápis: „Svätá Trojica, jediný Bože, zmiluj sa nad nami.“ Druhý zvon váži 550 kilogramov a je najnovší. Je na ňom napísané: „Svätý Karol Boromejský, oroduj za nás“. Najmenší zvon má 300 kilogramov a je na ňom nápis: „Svätá Panna Mária, oroduj za nás".

163_mv3p844pp1.jpg
Zdroj: mapio.net (13.12.2019)

Ďalší kostol v poradí v tejto obci je Kostol Sv. J. Krstiteľa. Je to zrejme úplne najstaršia stavebno – historická pamiatka z obce. Spolu so zbytkom renesančného opevnenia tvorí oddávna jednu z dominánt obce. Žiaľ pôvod tejto najstaršej sakrálnej pamiatky obce nie je jasný, písomné správy nehovoria, kedy ju postavili. Prvá nepriama správa o existencii kostola je v súvislosti s údajom o fare a farárovi Henrichovi v Chtelnici v rokoch 1332-1337. Vzácna miestna stavebná pamiatka donedávna chátrala. Roku 1963 ju zaradili do zoznamu nehnuteľných pamiatok v rámci kraja, ako chránený pamiatkový objekt ho roku 1967 obnovili zvonku aj vďaka aktivite tunajších obyvateľov, murárov, tesárov i robotníkov.

163_w8rju95z7s.jpg
Zdroj: mapio.net (13.12.2019)

Nie každá obec sa môže chváliť vlastnou kúriou. No obec Chtelnica vyniká aj v tomto. Kúria bola postavená v 18.storočí. Bola dvojkrídlovo disponovaná. Budovy, ktoré k nej patrili boli zbúrané.  Budova kedysi patrila panskému úradníkovi. Neskôr slúžila ako predajňa textilu, či zeleniny. Nachádzala sa v nej už aj pošta a knižnica. Nachádza v radovej uličnej zástavbe. Kúria má dve nadzemné podlažia. Jej prevládajúcim stavebným prvkom je barok. Čelná šesťosová fasáda je však klasicistická.

163_rjxm2p8am5.jpg
Zdroj: Wikipedia (13.12.2019)

Z historicky zaujímavých pamiatok prejdeme k nemenej zaujímavému miestu ktoré sa nachádza hneď za obcou Chtelnica. Občania by vám isto povedali, že dané miesto je ich súčasťou. Je to vodná nádrž Chtelnica, ktorá je lákadlom nie len pre ľudí, ktorí sa radi ovlažia a schladia v prírodných vodách. Táto nádrž je atraktívna aj pre rybárov, alebo len pre ľudí, ktorí vyhľadávajú relax prechádzkou na čerstvom vzduchu pri brehu.

163_cyjxcrv308.jpg
Zdroj: GoSlovakia (13.12.2019)

Keďže táto obec ponúka veľa sakrálnych pamiatok, no i miest pre rekreačné vyžitie, nachádza sa tu aj viac reštaurácií a podnikov, kde sa môžete kvalitne najesť. Pre milovníkov piva táto obec ponúka rodinný podnik U Mira, v ktorom nájdete nie len príjemnú obsluhu, ale môžete si napr. zahrať aj dámu.

Sme presvedčení, že miesta a pamiatky ktoré sme vám v tomto článku predstavili, vás nenechali chladnými. Ak ste nadšencami miest, z ktorých sála história ako aj my, príďte navštíviť tieto 3 obce. Ich atmosféra vás naplno pohltí a stanete sa ich súčasťou.

Aktualizované dňa: 8.6.2020
Zdroj: GoSlovakia

Saška Mišiková

Zobraziť viac

To najlepšie z výberu troch obcí z mikroregiónu nad Holeškou

V tomto článku vám predstavíme tri obce, ktoré sa rozprestierajú v malebnom prostredí juhozápadnej časti Slovenska a to Trebatice, Rakovice a Chtelnica. V úrodnej nížinnej krajine, chránenej pohorím Považského Inovca zo severovýchodnej strany a zavlažovanej bohatým korytom rieky Váh, nájdu hostia to pravé miesto na oddych, zábavu i šport. Ukážeme vám, že na Slovensku sú obce, kde sa môžete vybrať na túru do hôr a popoludní za horúceho počasia sa ísť osviežiť kdesi k vode.

Ako prvú navštívime obec Rakovice. Táto malebná obec leží na trnavskej pahorkatine. Zaujímavý je aj pôvod názvu obce. Vedeli ste, že je odvodený zo slovenského pomenovania pre vodného živočícha - raka? Vraj kedysi boli častými živočíchmi riek a potokov, ktoré sa v dedinke nachádzali. Občania tejto obce sú známi tým, že sú veľmi súdržní a vážia si tradície a pamiatky po svojich predkoch.
Dominantou tejto obce je určite kaštieľ, ktorý je postavený na severnom okraji obce v rozsiahlom anglickom parku. V roku 1675 to bol pôvodne renesančný kaštieľ, ale v 30. rokoch 19. storočia bol klasicistický prestavaný. V tejto dobe sa v kaštieli nachádzala aj rozsiahla knižnica, ktorá údajne obsahovala až 6 tisíc zväzkov kníh. No keď skončila 1. svetová vojna bol kaštieľ vykradnutý. To isté sa mu bohužiaľ stalo aj po roku 1945. Dnes je kaštieľ vo veľmi dobrom stave a sídli v ňom stredná odborná škola.

163_jc7x44h8mg.jpg
Zdroj: Eobce (13.12.2019)

V  strede obce pri obecnom úrade, ktorý najprv spĺňal funkciu cirkevnej školy stojí murovaná zvonica. Stavba pochádza pravdepodobne z 18. storočia. V dolnej časti sú vstupné dvere v hornej časti sú tri okná zakončené polkruhovým oblúkom. Aj tuto bohužiaľ bola v roku 1970 ukradnutá drevorezba. V hornej časti zvonice je drevená konštrukcia a jeden zvon s nápisom: FUSA PERCAJETANUM/ZADL TYRNVIAE 1857.

163_wi4h12u0dx.jpg
Zdroj: Obec Rakovice (13.12.2019)

Keď pôjdeme ďalej, na okraj obce smerom od Boroviec stojí na kamennom podstavci štvorcového pôdorysu s profilovanou hlavicou socha sv. Jána Nepomuckého. Postava svätca je zobrazená v kanonickom rúchu s biretom a torzom krucifixu v pravej ruke. Sochy sv. Jána Nepomuckého boli najčastejšie umiestňované na mostoch pri vode, pretože je patrónom mlynárov, pltníkov, lodníkov a spovedníkov.

163_kouu3l8kfz.jpg
Zdroj: wikipedia (13.12.2019)

Obec Rakovice sa môže pýšiť aj Kalváriou, ktorá sa nachádza na južnom konci obce na svahu starého cintorína blízko katastrálnej hranice s obcou Veselé. Na kopci stoja 3 drevené kríže, ktoré symbolizujú Golgotu na vrchole, ktorej bol Kristus ukrižovaný spolu s dvoma ďalšími odsúdenými. Na prostrednom kríži je umiestnená postava ukrižovaného Krista zhotovená z plechu.

163_oyjahicqo9.jpg
Zdroj: Obec Rakovice (13.12.2019)

Z obce Rakovice smerom na obec Borovce prejdeme za necelých 6 minút do ďalšej zaujímavej dedinky a to Trebatice. O Trebaticiach je prvá zmienka už v roku 1113. No Najstaršie osídlenie dokumentujú nálezy kostí mamuta z mladšieho paleolitu (staršia doba kamenná, 38 000-10 000 rokov pred n.l.).  Spočiatku patrili pod panstvo Beckovského hradu, neskôr patrili nitrianskemu biskupstvu. Táto obec je turistami vyhľadávaná hlavne kvôli spoznávaním krás Dolného Považia. Obec má 1 350 obyvateľov, ktorých v okolí Trebatíc prezývajú „kapustári“. Každoročne v septembri sa totiž v obci konajú Kapustové hody.
Najvýznamnejšou pamiatkou obce je rímskokatolícky Kostol sv. Štefana  kráľa, postavený v roku 1851 v klasicistickom slohu. Pred kostolom stojí mariánsky pomník z roku 1855 a pomník padlým v 1. sv. vojne. Klasicistický kostol svätého Štefana kráľa, s oltárom obráteným na východ a renovovaný bol v roku 1908, je z roku 1851.Ide o jednoloďový obdĺžnikový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do štítovej fasády. Presbytérium i loď sú zaklenuté pruskými klenbami s klenbovými medzipásmi. Na západnej strane kostola je murovaná arkádová empora. Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola.V roku 1870 vystavali v obci školu s jednou učebňou - oproti kostolu.

163_8qn7edf6q6.jpg
Zdroj: wikipedia (13.12.2019)

Veľkou zaujímavosťou tejto obce je vlastná motokárová dráha, kde môžete zažiť poriadny adrenalín. Motokárová dráha Trebatice je športový okruh hosťujúci oficiálne preteky motokár MSR, Open Cup a Moravský pohár. Okrem toho disponuje požičovňou motokár a možnosťou tréningov s vlastnou motokárou.  Nachádza medzi obcami Trebatice a Borovce vo vzdialenosti 6 km od mesta Piešťany. Pokiaľ cestujete po diaľnici D1, zídete na zjazde smer Vrbové a pokračujte po ceste č.499 4 km. V obci Trebatice odbočte vľavo na smer Veľké Kostolany a po 400 m odbočte vľavo na motokárovú dráhu.
Na to, aby ste si dosýta vychutnali všetky zaujímavosti, ktoré Trebatice ponúkajú Vám bude len jeden deň málo. Preto v nich nájdete pestrú ponuku ubytovania, od príjemných a komfortných penziónov, až po priváty, apartmány a chaty pre tých menej náročných.

163_x3eqizkbz6.jpg
Zdroj: Homolamotorsport (13.12.2019)

Z Trebatíc, cez Dolný Lopašov sa dostaneme do nemenej zaujímavej obce a to Chtelnica. Tu zistíte, že  za skvelou dovolenkou nemusíte cestovať niekam do zahraničia, ale všetko, čo chcete nájdete aj priamo doma.
Chtelnica mala štatút mestečka od 13. storočia. Ak sa postavíte na veľký kopec uvidíte z obce mestá ako Piešťany, Hlohovec a Trnavu. Obec sa nachádza na okraji Malých Karpát v údolí potoka Výtok. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1216. V 15. storočí sa o Chtelnici hovorilo ako o mestečku s trhovými výsadami.
Kaštieľ v Chtelnici predstavuje dominantu a pýchu obce a je jej nezameniteľnou súčasťou.Nachádza sa na ľavej strane cesty z Chtelnice smerom do Trstína. Je nerozlučne spätý s históriou obce a jeho pôvod siaha do 16. storočia. Zaujímavosťou je, že tento kaštieľ očaril aj Máriu Teréziu či neskôr Jozefa Tisa, ktorí boli jeho pravidelnými návštevníkmi.
V zrekonštruovaných častiach kaštieľa sa nachádzajú reprezentačné priestory regionálneho múzea a galérie. Expozície prezentujú život v tejto lokalite v minulosti, rôzne historické predmety a nástroje. V zrekonštruovaných častiach kaštieľa sa nachádzajú reprezentačné priestory regionálneho múzea a galérie. Expozície prezentujú život v tejto lokalite v minulosti.

163_qkgeoj6y4w.jpg
Zdroj: Muzeum (13.12.2019)

V prekrásnom horskom údolí obklopenom malokarpatskými lesmi, vzdialenom asi pol hodiny cesty na severozápad od obce sa nachádza pamätná kaplnka Sv. Rócha. Kaplnka sa nachádza hneď vedľa prameňa čistej vody, takže je výborným miestom pre váš odpočinok. Každoročne sem putovali obyvatelia Chtelnice slávnostne spolu s hudbou, cechovými i kostolnými zástavami a s nimi aj obyvatelia z okolia.

163_fw3h07pqm7.jpg
Zdroj: GoSlovakia (13.12.2019)

Kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý sa nachádza neďaleko kaplnky bol tiež známi aj ako Dolný Kostol, no nie je prvý na svojom mieste. Pôvodne tam stála kaplnka sv. Juraja. Kostol sa začal stavať 6. mája 1794, kedy posvätili základný kameň , teraz je to rímskokatolícky chrám, ktorý je aj napriek svojmu veku stále aktívny a slúži svojmu účelu. Kostol je vysoký 46 metrov, kríž na veži meria 4 metre. Dĺžka kostola je približne 45 metrov, šírka 14 metrov. Veža je 3,9 metra široká. Vo veži kostola sú v súčasnosti 3 zvony. Najväčší váži 750 kilogramov a je na ňom nápis: „Svätá Trojica, jediný Bože, zmiluj sa nad nami.“ Druhý zvon váži 550 kilogramov a je najnovší. Je na ňom napísané: „Svätý Karol Boromejský, oroduj za nás“. Najmenší zvon má 300 kilogramov a je na ňom nápis: „Svätá Panna Mária, oroduj za nás".

163_mv3p844pp1.jpg
Zdroj: mapio.net (13.12.2019)

Ďalší kostol v poradí v tejto obci je Kostol Sv. J. Krstiteľa. Je to zrejme úplne najstaršia stavebno – historická pamiatka z obce. Spolu so zbytkom renesančného opevnenia tvorí oddávna jednu z dominánt obce. Žiaľ pôvod tejto najstaršej sakrálnej pamiatky obce nie je jasný, písomné správy nehovoria, kedy ju postavili. Prvá nepriama správa o existencii kostola je v súvislosti s údajom o fare a farárovi Henrichovi v Chtelnici v rokoch 1332-1337. Vzácna miestna stavebná pamiatka donedávna chátrala. Roku 1963 ju zaradili do zoznamu nehnuteľných pamiatok v rámci kraja, ako chránený pamiatkový objekt ho roku 1967 obnovili zvonku aj vďaka aktivite tunajších obyvateľov, murárov, tesárov i robotníkov.

163_w8rju95z7s.jpg
Zdroj: mapio.net (13.12.2019)

Nie každá obec sa môže chváliť vlastnou kúriou. No obec Chtelnica vyniká aj v tomto. Kúria bola postavená v 18.storočí. Bola dvojkrídlovo disponovaná. Budovy, ktoré k nej patrili boli zbúrané.  Budova kedysi patrila panskému úradníkovi. Neskôr slúžila ako predajňa textilu, či zeleniny. Nachádzala sa v nej už aj pošta a knižnica. Nachádza v radovej uličnej zástavbe. Kúria má dve nadzemné podlažia. Jej prevládajúcim stavebným prvkom je barok. Čelná šesťosová fasáda je však klasicistická.

163_rjxm2p8am5.jpg
Zdroj: Wikipedia (13.12.2019)

Z historicky zaujímavých pamiatok prejdeme k nemenej zaujímavému miestu ktoré sa nachádza hneď za obcou Chtelnica. Občania by vám isto povedali, že dané miesto je ich súčasťou. Je to vodná nádrž Chtelnica, ktorá je lákadlom nie len pre ľudí, ktorí sa radi ovlažia a schladia v prírodných vodách. Táto nádrž je atraktívna aj pre rybárov, alebo len pre ľudí, ktorí vyhľadávajú relax prechádzkou na čerstvom vzduchu pri brehu.

163_cyjxcrv308.jpg
Zdroj: GoSlovakia (13.12.2019)

Keďže táto obec ponúka veľa sakrálnych pamiatok, no i miest pre rekreačné vyžitie, nachádza sa tu aj viac reštaurácií a podnikov, kde sa môžete kvalitne najesť. Pre milovníkov piva táto obec ponúka rodinný podnik U Mira, v ktorom nájdete nie len príjemnú obsluhu, ale môžete si napr. zahrať aj dámu.

Sme presvedčení, že miesta a pamiatky ktoré sme vám v tomto článku predstavili, vás nenechali chladnými. Ak ste nadšencami miest, z ktorých sála história ako aj my, príďte navštíviť tieto 3 obce. Ich atmosféra vás naplno pohltí a stanete sa ich súčasťou.

zdieľaj na
Spracoval: Saška Mišiková
Aktualizované dňa: 8.6.2020
Zdroj: GoSlovakiaMohlo by ťa zaujať